Arhiva 25.05.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:17.

Bagerist oštrog oka za starine

U posljednjih je pet godina 44-godišnji Ljubomir Petrić iz Donjeg Vidovca čakovečkom i varaždinskom muzeju darovao niz starina koje je pronašao vađenjem šljunka na šljunčarama kod Cirkovljana, Hrženice i Velikog Bukovca. To su mjesta na kojima je godinama radio na legalnim iskopima šljunka.
Kaže da se posljednjih godina sav „pretvorio u oči“ uvjerivši se da svaka „korpa“ njegovog bagera ponekad zna sadržavati bogatstva zanimljiva muzejima.
Pronađene uzorke oružja, oruđa, kostiju i rogova Ljubomir sam procjenjuje i zaključuje što treba proslijediti na muzejsku obradu, a što može kod kuće zadržati kao suvenir. Kućnih suvenira starina ima vrlo malo.
Mahom je to kamenje različitih boja, a pokazao nam je i jedan stari bodež bez neke arheološke vrijednosti, kako su procijenili u muzeju. - Jedan takav poklonio sam prijatelju, neka mu bude ukras stana, kao što je i meni - kaže bagerist. Dodaje kako veći dio pronađenog prosljeđuje u varaždinski muzej jer je blago pronađeno na području njihove županije, pa nema prave informacije o njegovoj vrijednosti, odnosno porijeklu. Od mnoštva pronalazaka, posebno se ponosi listolikim željeznim kopljem.
Ono se danas nalazi u arheološkom odjelu čakovečkog muzeja jer je pronađeno na šljunčari kod Cirkovljana. Koplje datira između I. i II. stoljeća nove ere.
U čakovečkom su muzeju rekli kako je gospodin Petrić primjer kako treba postupati s nađenim blagom, za razliku od mnogih koji nalaze dolaze pokazati, ali ih, na žalost, ne žele ustupiti iako prema zakonu imaju pravo tek na 10-postotnu naknadu od procijenjene vrijednosti blaga. Blago je vlasništvo države, ali oni ga zadrže za sebe, prodaju kupcima i prekupcima starina, a mnogi nalasci završavaju na sajmovima, nerijetko izvan Međimurja.
Za koplje kaže kako ga je dugo čuvao u svojoj kući u Donjem Vidovcu. Vidjelo ga je svega desetak njegovih prijatelja.
- Smatrao sam da ga mora vidjeti širi krug ljudi i odlučio sam ga darovati muzeju - kaže Ljubomir.
Dodaje kako je odbio novac rekavši kako mu više vrijedi što je u muzeju objavljeno tko je nalaznik i donator. No, Muzej Međimurja ipak mu nije ostao dužan, darovao ga je zahvalnicom i dijelom svojih edicija. Za kraj je rekao.
- Svi ovi nalazi obvezuju me da još bolje otvorim oči pri vađenju rudnog blaga jer nije lako u mnoštvu šljunka zamijetiti arheološke vrijednosti.
Mladen Grubić

Izvor: 2926