Arhiva 17.11.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:12.

ČAKOVEC: I roditelji malih Roma plaćat će vrtić!

Gradonačelnik Branko Šalamon odlučio je da će se štednja u gradskim poslovima morati osjetiti i kao smanjenje jednog posebnog prava koje je Grad protekle tri godine davao skupini korisnika proračuna. Dao sam nalog da se pošalju uplatnice roditeljima djece koja polaze vrtić Pirgo u Kuršancu, u okviru čakovečkog Dječjeg vrtića. Grad je u posljednje tri godine u potpunosti pokrivao trošak predškolskog odgoja malih Roma koji polaze Pirgo, podsjetio je gradonačelnik na dosadašnju politiku Grada na ovom polju. No, okolnosti su se promijenile, i to dvojako. Novca sada nema dovoljno, a Grad iz izvora iz kojih je sam očekivao pomoć u financiranju programa socijalizacije najmlađih Roma nije dobio ništa. Grad je potpuno isključen iz državnog sufinanciranja programa predškole za male Rome, istaknuo je Šalamon. Rečeno nam je da naš program ne opravdava podršku države jer se radi o segregaciji budući da je vrtić smješten u zgradi Obiteljskog centra za Rome u samom romskom naselju, a ne u Kuršancu. Objašnjenja da vrtić djeluje u okviru Centra koji je dio državnog programa nisu pomogla, kaže Šalamon (nisu ni mogla jer se ionako radi o igri skrivača, op. nov.). Hvala lijepa na takvoj državi, rekao je Šalamon dodajući da se Grad s ministrom Fuchsom ionako ne uspijeva ništa dogovoriti kad je riječ o njegovim potrebama u oblasti odgoja i obrazovanja. Ni poziv opoziciji da pokuša pomoći lobirajući nije naišao na plodno tlo, kaže Šalamon. Ne mogu svi građani, porezni obveznici biti taoci samo jedne skupine korisnika proračuna, rekao je Šalamon (ne baš spretno, korisnici tu nisu krivi jer nisu oni određivali politiku ni države ni Grada, op. nov.). Ako se financiranje socijalizacije najmlađih Roma bude rješavalo solidarizmom, to je stvar države jer se radi o manjinskom pitanju, a ne stvar lokalne samouprave, rekao je Šalamon. Roditelji polaznika Pirga zato će ubuduće dobivati uplatnice na iznos od 410 kuna mjesečno, polovicu od cijene vrtića, u skladu s politikom Grada u predškolskom odgoju. Roditelji djece Roma korisnici su socijalne pomoći, dobivaju i dječje doplatke i neka ih namjenski koriste. Djeca onih koji nakupe zakašnjenje u plaćanju veće od tisuću kuna bit će iz vrtića ispisana, rekao je gradonačelnik.(d.k.)

Izvor: 2899