Arhiva 22.06.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:17.

ČAKOVEC: Javno pijenje - prekršaj komunalnog reda!?

Vijeće za prevenciju Grada Čakovca na posljednjoj sjednici se osvrnulo na protekle aktivnosti vezane uz projekt što ga provodi u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom iz Zagreba, to je program škole za roditelje mladih za koje je uočeno da su skloni ovisnosti, u prvom redu uživanju alkohola.
Uključenost roditelja u projekt je predstavila Franiska Ćetković, voditeljica radne grupe za roditelje, socijalna radnica iz Centra za socijalnu skrb u Čakovcu. Već su počele radionice za roditelje mladih zatečenih u uživanju alkohola na javnim mjestima, održane su dvije od ukupno šest planiranih. Vijeće je već prije utvrdilo stav da je pomoć roditeljima mladih problematičnog ponašanja od ključnog značenja za njegovu prevenciju pa i ovaj program ima posebnu važnost u aktivnostima Vijeća. Franciska Ćetković je upozorila na bitno ograničenje u ostvarenju cilja projekta, trud članova radne grupe dopire do malog broja roditelja, radionice polazi tek njih osam, onih koji su shvatili njegovu vrijednost, a javili se u Centar za socijalnu skrb, po principu osobne preporuke. Jasno je da je onih kojima je potreban savjet kako se suočiti s problemima svoje djece znatno više. Već prema podacima policije, koja onima koji su treći puta zatečeni u uživanju alkohola na javnom mjestu izdaje prekršajne naloge, radi se o stotinjak mlađih punoljetnika i desetak maloljetnika, a i to je zacijelo tek dio onih čijim bi roditeljima trebala stručna pomoć u suočenju s problemom. Problematično ponašanje mladih korijen dobrim dijelom ima upravo u nezainteresiranosti njihovih roditelja ili nepostojanju svijesti o postojanju problema.
Promocijom ove aktivnosti zato će početkom iduće školske godine biti obuhvaćene i srednje škole naše županije, najavila je Franciska Ćetković.
Grad Čakovec se, međutim, sprema jednom svojom mjerom obvezati roditelje mladih koji pokažu sklonost uživanju alkohola da se uključe u ovakve edukativne aktivnosti. Vijeće za prevenciju donijelo je odluku da Gradskom vijeću Čakovca predloži izmjene nekih odredbi Odluke o uređenju i održavanju naselja, koje je iznio pročelnik gradskog komunalnog redarstva Ivica Pongrac. Jedna predložena nova odredba je da se konzumiranje alkoholnih pića zabranjuje na svim javnim površinama te u prolazima zgrada, osim iznimno, ako se ne radi o terasama lokala ili o posebnim javnim prigodama.
Uživanje alkohola na otvorenom time bi se osim prekršajem javnog reda (a to tek u trećem slučaju) učinilo i prekršajem gradskog komunalnog reda. Ključna je odredba da se naplata kazne od 500 kuna obustavlja ako je prijavljena osoba
Prekršajnom sudu predočila potvrdu odgovarajuće ustanove, Centra za socijalnu skrb ili Zavoda za javno zdravstvo, o pohađanju edukacije o štetnosti alkohola. U samoj raspravi na Vijeću prijedlog odluke je dotjeran te predviđa da će se u prvom slučaju uživanja alkohola na javnom mjestu izreći opomena, a prekršajna prijava u drugom slučaju. Prijedlog Gradskom vijeću Vijeće za prevenciju je usvojilo jednoglasno, on će se pred gradskim vijećnicima naći već na sljedećoj sjednici, početkom srpnja.
Budu li ga oni prihvatili, Čakovec će biti prvi grad u Hrvatskoj koji kaznu za ispijanje alkohola na javnom mjestu regulira tako što nudi mogućnost da se novčana kazna zamijeni obveznom edukacijom.
Dražen Kovač

Izvor: 2930