Arhiva 12.08.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:48.

ČAKOVEC: Kamo sa socijalno ugroženim stanarima?

I Grad Čakovec, kao i niz drugih gradova u Hrvatskoj, uskoro bi se mogao naći pred nemalim problemom - kamo s takozvanom „socijalom“ koja je pod „posebnim uvjetima“ godinama smještena u gradskim stanovima. Naime, postupkom denacionalizacije, odnosno, odlukom nadležnog suda, Grad je još prije nekoliko godina „izgubio“ zgradu u Ulici kralja Tomislava 41 (kod I. osnovne škole), ove godine, u travnju vlasnicima je vraćena zgrada u istoj ulici - pored gradske uprave u kojoj je smješten i ured Čakoma, a jednako će se, sasvim sigurno, dogoditi s još nekim objektima.

Tako je trenutno u završnoj fazi postupak povrata zgrade u Ulici kralja Tomislava 1 (iznad stare brijačnice). Na njenom katu, doduše, nema stanara, no, ima ih u objektu u Ulici kralja Tomislava 2 (zgrada u Ulici Matice hrvatske pored Scheierove zgrade) te u onoj broj dalje, na adresi Ulica kralja Tomislava 3 - iznad knjižare.

Grad Čakovec u svom vlasništvu ima 106 stanova, a njih 34 koriste zaštićeni najmoprimci, odnosno, upravo - socijala. U „socijalnim stanovima“ živi oko 86 osoba (u svim stanovima u vlasništvu Grada oko 400). Gdje će biti smješteni ako njihovo iseljenje zatraže “novi” vlasnici? Konkretan odgovor još ne zna ni gradonačelnik Stjepan Kovač, no, ističe da o tom pitanju vode računa.

Koliko zakon štiti „zaštićene 

najmoprimce“?

S druge strane, zaštićeni najmoprimci su zakonska kategorija te su njihova prava i obveze, u slučaju povrata, propisani odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine te ih se svaki najmodavac, bilo Grad ili vlasnik kojem će se zgrada eventualno vratiti, mora pridržavati. Hipotetski, ako u vraćenu zgradu poželi useliti novi vlasnik, to mu neće biti tako jednostavno jer su socijalno ugroženi stanari zakonom zaštićena kategorija građana, pa, između ostalog, u slučaju otkazivanja ugovora o najmu imaju pravo na osiguranje drugog odgovarajućeg stana.

- Zaštićeni najmoprimci inače plaćaju iznos od 90 do 300 kuna. Visina zaštićene najamnine utvrđuje se prema odredbama Uredbe Vlade RH o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine. Ostalim najmoprimcima stanarina se izračunava prema posebnim formulama koje u obzir, među ostalim, uzimaju površinu i položaj stana, kvalitetu i koeficijent umanjenja, prema odluci Gradskog vijeća.  Na listi reda prvenstva trenutno imamo tri osobe koje su se javile na javni natječaj za najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca (raspisan 2011.), a ona vrijedi tri godine. Natječaj će se ponovo raspisati samo u slučaju da Grad ima slobodan stan. U slučaju da se neki od stanova vrate prijašnjem vlasniku, sadašnji stanari uredit će svoja prava i obveze s novim vlasnikom. Grad Čakovec sigurno će pokušati pomoći u rješavanju svih eventualnih slučajeva u kojima bi takvi stanari ostali bez stana, naravno, prema našim objektivnim i financijskim mogućnostima, navodi u odgovoru na naš upit o čitavoj problematici pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove David Vugrinec.

Velimir Kelkedi 

Izvor: 3092