Arhiva 20.04.2015. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 13:03.

Čakovečke osnovne škole uključile se u „Zelenu čistku“

Akcija „Zelena čistka – jedan dan za čišći okoliš“ već se više godina provodi na području Hrvatske. Od samih početaka u ovaj projekt organizacijski se uključio Grad Čakovec te brojne udruge s našeg područja. Ove godine pak su u Zelenoj čistki sudjelovali i učenici sedmih razreda svih šest čakovečkih osnovnih škola.

 

Akcija se na području Čakovca provodila u petak, prijepodne su okoliš čistili učenici osnovnih škola, a poslijepodne udruge. Sedmaše iz 2. osnovne škole, koji su čistili područje uz korito potoka Trnava, od željezničke stanice Čakovec-Buzovec do nadvožnjaka, posjetili su gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač i zamjenik gradonačelnika Mario Medved. 

 

„Ove smo godine odlučili aktivnije uključiti i svih šest čakovečkih osnovnih škola, kako bismo kod djece i mladih podigli svijest u važnosti očuvanja okoliša. Područja oko škola čiste učenici sedmih razreda, ukupno 17 razrednih odjela sa 300 učenika.“, rekao je tom prilikom gradonačelnik Kovač. Svaki sedmi razred koju sudjeluje u akciji, Grad će nagraditi sa 500 kuna, koje će iskoristiti za maturalac. Naravno, to je samo poticaj, istaknuo je Kovač, jer svima nama je cilj da okoliš bude što očuvaniji, a Čakovec što čišći. Gradonačelnik se zahvalio i svim udrugama i građanima koji su se ove, ali i ranijih godina uključivali u ovu akciju.

 

Zamjenik gradonačelnika Mario Medved rekao je da je Grad Čakovec predvodnik u zaštiti okoliša u Hrvatskoj, a zahvaljujući ovakvim akcijama podiže se svijest da se prema okolišu treba odgovorno ponašati. „Ovime ukazujemo da i na našem području još uvijek ima neodgovornih pojedinaca koji otpad bacaju uz cestu, poljske puteve, po livadama i šumama, te želimo utjecati da s takvim odnosom prema zajedničkom okolišu prestanu“. Zamjenik Medved rekao je i da je prošle na području Grada Čakovca prikupljeno 6 tisuća tona otpada. U tijeku je i javni natječaj za izvođenje radova 2. do 4. faze sanacije odlagališta Totovec, koja obuhvaća sanaciju završne četvrte plohe te izgradnju reciklažnog dvorišta. Vrijednost ove investicije je 6 milijuna kuna, a u 60 postotnom iznosu sufinancirat će je Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša.

 

Inače, učenici I., II., III., OŠ Ivanovec, OŠ Kuršanec i COO Čakovec čistili su livade i polja u blizini škola. Već u ranim poslijepodnevnim satima većina planiranih lokacija bila je očišćena.

Izvor: 3129