Arhiva 06.09.2012. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:19.

ČATEKS: Prokurist na čelu tvrtke

Od protekle srijede Čateks Čakovec vodi prokurist Davor Sabolić, čovjek koji je u svojstvu “izvršnog direktora” od srpnja mijenjao oboljelog direktora Damira Viteza. Kako je ta funkcija bila zapravo “izmišljena” samo da bi se premostio prazan prostor zbog odsustva jedinog člana Uprave, Viteza, za kojeg se očekivalo da će se relativno brzo vratiti na posao, Sabolić nije mogao donositi poslovne odluke koje bi formalno pravno bile utemeljene. To je mogao činiti samo Vitez, ali kako se čini da će zbog ozbiljno narušenog zdravlja direktor duže izbivati iz tvrtke (Vitezu je otvoreno bolovanje, a do sada je koristio godišnji odmor), moralo se postupiti kako je propisano Statutom, odnosno dati prokuru Saboliću (ili nekom drugom). Prokura je zapravo trgovačka punomoć koju može dati samo pravna i fizička osoba koja je trgovac u smislu Zakona o trgovačkim društvima. Način na koji se daje prokura treba biti uređen osnivačkim aktom - izjavom o osnivanju d.o.o.-a, društvenim ugovorom u d.o.o.-u kada ga osnivaju dva ili više subjekta te statutom, kao što je to slučaj u Čateksu, kada se osniva d.d.). Prokura se upisuje u sudski registar, a uz pisanu prijavu, registru se mora dostaviti i odluka o imenovanju prokurista. Davanjem prokure, Sabolić će za Čateks moći sklapati pravne poslove.
Suglasnost
Nadzornog odbora
Nadzorni odbor Čateksa protekle je srijede, na prijedlog Uprave društva (Damira Viteza), dao suglasnost da se za prokurista postavi Davor Sabolić koji je, prema informacijama iz samog Čateksa, za vrlo kratko vijeme uspio malo podrmati tvrtku. Sam Sabolić proteklog nam je četvrtka rekao da se još nije pozabavio kadrovskom križaljkom koju si je postavio direktor Vitez niti je dao naslutiti da će to u skorije vrijeme učiniti. Činjenica je da u tako velikom sustavu kao što je Čateks mnogima odgovara “uspavana atmosfera” kakva je do sada vladala, u kojoj se ne dovode u pitanje njihove pozicije i privilegije. Ako Sabolić porerano krene u kadrovske rošade, to bi ga moglo koštati. Na ruku mu nije išlo niti razdoblje smanjenih poslovnih aktivnosti, ali uskoro, kad krenu poslovi - a Saboliću je, kako tvrdi, jedini cilj puna zaposlenost kapaciteta, neće smjeti biti zabušanata. Pred Čateksom je teško razdoblje, ali Sabolić je poručio da je optimist i da je već napravljen plan i program aktivnosti do kraja godine koje bi trebale dovesti do prevladavanja trenutačnih teškoća.
V.Trstenjak

Izvor: 2993