Arhiva 11.05.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:17.

CENTAR R. STEINER D. KRALJEVEC: Zašto je revizijsko izvješće tajna?!

Na prošloj sjednici Općinskog vijeća Donjeg Kraljevca održanoj 2. svibnja riješen je set starih dugova koji se dnevnim redom vuku od prosinca lani. Usvajanjem odluke o izvršenju proračuna za lanjsku godinu i odluke o uvođenju naknade za razvoj u cijeni vode, u adminstrativno uredno stanje dovedena je proračunska dokumentacija za prošlu godinu, a i u obračunu utroška vode i naplati naknade za razvoj Općina Donji Kraljevec pridružila se ostalim jedinicama lokalne samouprave u jedinstveni model.
STEINER U VEŠ MAŠINI
Na sjednicu je konačno pred vijećnike došla i tema – Centar dr. Rudolfa Steinera. Tema oko koje je posijano mnogo teških riječi, pa i kletvi (od kojih su neke završile u službenom zapisniku) je otvorena, ali – što je već donjokraljevečkom Vijeću običaj – nije i zaključena.
Izvješće o radu Centra dr. Rudolfa Steinera za 2010. godinu - opširno, izrađeno sukladno metodologiji izrade godišnjeg izvješća o radu ustanova Međimurske županije (financije, izvršenje plana i programa, rad Upravnog vijeća), nije usvojeno jer je ruku za usvajanje tog izvješća diglo samo šest vijećnika, a osam ih je bilo suzdržanih.
No, s druge strane, plan rada i financijski plan Centra za 2011. godinu vijećnici su prihvatili s čak 12 glasova za i svega dva suzdržana, što je jasan znak da su cjelokupna zbivanja oko te ustanove opterećena interpersonalnim i delikatnim političkim odnosima u Upravnom vijeću i da je vrijeme da se zareže duboko – kako u kadrovska, tako i u organizacijska pitanja.
Informacije koje su pri usvajanju spomenutih dokumenata davali Zlatko Lovrenčić, predsjednik Upravnog vijeća, i Sandra Percač, direktorica Centra, nailazile su na mnoge gluhe uši jer vijećnici su očekivali revizijsko izvješće, a ostali su uvrijeđeni činjenicom da je županijska revizija svoj posao napravila, župan stavio na izvješće oznaku povjerljivo – i nitko od vijećnika nije imao priliku pročitati što je revizija ustanovila nakon medijskog pranja prljavog rublja Centra koje su pokrenuli članovi Upravnog vijeća imenovani od strane Općine Donji Kraljevec. Ne treba sumnjati – kada je već oprano prljavo rublje Centra u medijskoj veš mašini, nakon što vijećnici u ruke dobiju navodno povjerljiv materijal revizije o poslovanju Centra - taj će isti veš vjerojatno centrifugirati na bar dvije sjednice. Za to vrijeme mogu se praviti da izvješće o radu Centra za 2010. godinu nisu prihvatili zato što je došlo s odlukama Upravnog vijeća da se izvješće ne prihvaća (omjer županijskih i općinskih glasova u Vijeću je 2:3).
PO HEKTARU 900 KUNA
Jedna od odluka oko koje će se također u Donjem Kraljevcu prašiti, i to po poljima, je, također u ponovljenom pokušaju izglasana te korigirana, odluka po kojoj vlasnici parcela moraju sufinancirati katastarsku izmjeru na području k.o. Donji Kraljevec.
Premda se predlagalo da se po hektaru poljoprivrednog ili građevinskog zemljišta koje nije administrativno uredno naplaćuje 1.200 kuna, a za gruntovno i katastarski sređena zamljišta samo 100 kuna po hektaru u kompletiranju praktično nove gruntovnice i katastra, vijećnici su modificirali odluku i s osam glasova za, dva protiv i četiri suzdržana odlučili da će se po hektaru izmjera od strane vlasnika zemljišta sufinancirati s 900 kuna, bez obzira na administrativno stanje vlasništva i podataka, jer se zahvaća sve čestice – i one s čistim pismom i one koje takvima tek treba napraviti.
ZA POLJOPRIVREDNIKE JEDNOGLASNO
Nešto su ipak vijećnici na prošlotjednoj sjenici napravili izravno u interesu poljoprivrednika, i to jednoglasno u odlukama. Usvojili su odluku koje su najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za k.o. Donji Hrašćan i k.o. Hodošan, raspisali su javni natječaj (prema programu raspolaganja) za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta te na prijedlog Antuna Marodija hitnom administrativnom intervencijom spasili višegodišnjeg zakupca 7,6 ha državne zemlje u k.o. Hodošan Dražena Štefoka da ni kriv ni dužan (jer procedure su u zakašnjenju, pa izazivaju probleme poljoprivrednicima) ne izgubi status zakupca koji je važan u javljanju na natječaj za dugoročan zakup.
Na kraju, usvajanjem konačnog prijedloga III. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec koje je vijećnicima obrazložila arhitektica Vesna Makovec, ispravljeni su nedostaci u starom planu i omogućeno bolje raspolaganje građevinskim zemljištima na više mjesta. (MB)

Izvor: 2924