Arhiva 11.11.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:12.

CEROVEC: Nije bilo nikakvog nezakonskog namještanja!

ZBOG VELIKOG ZANIMANJA JAVNOSTI ZA NAŠ PR OŠLOTJEDNI TEKST, DONOSIMO RAZGOVOR S IVANOM CEROVCEM U VEZI S TIM JE LI BILO NA MJEŠTANJA POSLOVA ZA HIDROTEHNIKU

Naš prošlotjedni tekst o spornim aranžmanima Hrvatskih voda i privatne tvrtke Hidrotehnika u kojima se navodno iz državne tvrtke, Hrvatskih voda, novac prelijevao u privatne tvrtke u kojima su suvlasnici zaposlenici u Hrvatskim vodama izazvao je velik interes.
Dio zainteresirane javnosti smatra da je na pomolu još jedna afera iz “HDZ-ove kuhinje” s kojom bi se trebala pozabaviti pravna država. Ukratko, Hrvatske vode, bez javnih natječaja, povjeravale su milijunske poslove i Hidrotehnici u kojoj je njihov visokopozicionirani kadar Ivan Cerovec (Cerovec je voditelj varaždinske ispostave Hrvatskih voda) najveći pojedinačni vlasnik. Vrijednost radova koje je Hidrotehnika na slivnom području Međimurje odradila od 2005. godine do danas iznose oko 55 milijuna kuna. Radi se o poslovima održavanja 488 kilometara kanala, vodotokova i bujica, 105 kilometara nasipa, 398 čepova, propusta i stepenica i 6 akumulacija.
Ivan Cerovec za list Međimurje odbacuje špekulacije o bilo kakvom prelijevanju milijuna u privatnu tvrtku, ili nezakonitim radnjama.
- Nije točno da su se poslovi ,,prelijevali”, već su poslovi Hidrotehnici povjeravani na temelju Plana upravljanja vodama za tekuću godinu koji je donijelo Upravno vijeće Hrvatskih voda, u skladu sa Zakonom, jer je to bio jedini mogući način. Osim Hidrotehnici, poslovi su povjeravani i svim vodoprivrednim tvrtkama s licencom u Republici Hrvatskoj koje su privatizirane po postupku i onako kako je to učinjeno i u slučaju Hidrotehnike.
Ne smatrate li da ste u očitom sukobu interesa budući da su poslovi državnog poduzeća u kojem radite povjeravali “Vašoj” tvrtki u kojoj ste suvlasnik?
- Ne radi se o bilo kakvom sukobu interesa budući da nisam dužnosnik ni ne obavljam upravljačke poslove u Hrvatskim vodama, pa se, prema tome, na mene ne odnosi primjena Zakona o sukobu interesa, a iz istog razloga nisam u sukobu interesa niti sa stanovišta Zakona o javnoj nabavi. I ne radi se o „mojoj Hidrotehnici”, već je to tvrtka koja je u suvlasništvu 79 malih udjeličara, najvećim dijelom radnika Hidrotehnike d.o.o. kojoj su Hrvatske vode povjeravale poslove temeljem Zakona i Rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje poslova osobito značajnih za upravljanje vodama te nakon opsežnih i strogih procedura u Hrvatskim vodama, a ne na temelju utjecaja pojedinaca.
Ipak, Hidrotehnika je od Hrvatskih voda poslove dobivala bez javnih natječaja...
- Hrvatske vode Hidrotehnici su povjeravale poslove osobito značajne za upravljanje vodama na slivnom području Međimurje po proceduri utvrđenoj člankom 173. Zakona o vodama i licence, odnosno Rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje poslova osobito značajnih za upravljanje vodama. Navedenim člankom uređeno je da obavljanje poslova tehničkog i gospodarskog održavanja vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja, tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje, tehničkih radova provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda, uređenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi) na određenom slivnom području Hrvatske vode povjeravaju pravnoj osobi koja ispunjava posebne uvjete čije je sjedište na tom slivnom području. O povjeravanju poslova zaključuje se ugovor za razdoblje od jedne ili više godina, a obračun obavljenih poslova vrši se na temelju jediničnih cijena iz Standardne kalkulacije u vodnom gospodarstvu za tekuću godinu usvojene od Upravnog vijeća Hrvatskih voda, a te je uvjete ispunjavala jedino Hidrotehnika. Tu nema bilo kakve mogućnosti ekstra zarade.
Tko je Hidrotehnici izdao licencu?
- Državna uprava za vode, još 25. srpnja 2001. godine, a zapravo se radi o Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje poslova osobito značajnih za upravljanje vodama (projektiranje vodnih građevina, tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra...)
Kako ste postali suvlasnik u Hidrotehnici?
- Odluku o privatizaciji Hidrotehnike donijela je Županijska skupština 31. siječnja 2002. godine. Skupština je tada usvojila i Program privatizacije Hidrotehnike kojim je privatizacijom obuhvaćeno 59% ukupnog temeljnog kapitala, tako da se 50% prodalo uz popust zaposlenima u Hidrotehnici i ranije zaposlenima koji su bili zaposleni nakon 1985. godine u poduzeću Komunal, JVP Vodoprivreda, Hrvatskim vodama VGI Međimurje i Međimurskim vodama, a 9% temeljnog kapitala prodalo se bez popusta. Istom odlukom, bez naknade na Hrvatske vode preneseno je 15% temeljnog kapitala, a 26% temeljnog kapitala Međimurska županija zadržala je u vlasničkom portfelju. Na temelju statusa ranije zaposlenog u vodnom gospodarstvu u Hrvatskim vodama, VGI Međimurje i radnog staža (između ostalog, i u pravnim prednicima današnje Hidrotehnike iz koje smo se i mi radnici Hrvatskih voda, VG Ispostava Čakovec izdvojili 1996. godine) u postupku privatizacije Društva stekao sam pravo na otkup udjela. Svoja prava konzumirao sam kao i svi radnici u društvu Hidrotehnika d.o.o. i ranije zaposleni po modelu radničkog dioničarstva u skladu s društvenim ugovorom Društva Hidrotehnika.
Koliko zapravo vrijedi Vaš udjel u Hidrotehnici?
- Zbog osobnih razloga, neki su članovi Društva u međuvremenu prodali određen broj udjela ili dijelove udjela koje smo mi, ostali članovi Društva kupili u skladu s društvenim ugovorom. Na taj sam način stekao poslovni udio od 10%, nominalnog iznosa 395.000 kn koji sam u cijelosti isplatio kreditom i ušteđevinom. Koristeći se pravom prvokupa, koji su prema društvenom ugovoru imali i svi ostali članovi Društva, naknadno sam kupio još 9 posto poslovnog udjela, nominalne vrijednosti 335.900 kuna. Taj udio još uvijek otplaćujem kreditom, a do sada sam otplatio 40 posto iznosa, dok 60 posto poslovnog udjela još otplaćujem.
Jeste li kupovali i udjele Međimurske županije, a bili ste član Poglavarstva koje je za Skupštinu pripremalo odluke, među njima i onu o privatizaciji Hidrotehnike?
- Član Poglavarstva Međimurske županije bio sam u razdoblju od 2005. godine do 2009. godine, u vrijeme već završene privatizacije, ali nikad nisam kupovao udjele Međimurske županije. Odluku o privatizaciji donijela je tadašnja koalicijska vlast, HSLS-HNS-HSS.
V.Trstenjak

Cerovec prodaje svoje udjele
Hrvatske vode još imaju 15 posto udjela u Hidrotehnici, ali to će uskoro morati prodati, a prodaju je na oglasnoj ploči Hidrotehnike prije otprilike mjesec dana objavio i Ivan Cerovec. (vt)

Nismo trebali Đurkina
Je li Hidrotehnika nakon dobivanja poslova koristila usluge podizvođača (Međimurske vode, Đurkin...)?
- Hidrotehnika d.o.o. poslove koje su im povjereni od strane Hrvatskih voda obavljala je samostalno i nije koristila podizvođače, osim manjih strojnih kooperantskih usluga.
Prema mojim saznanjima, niti tvrtka Međimurske vode d.o.o., a niti tvrtka Đurkin d.o.o. nisu bile podizvoditelji i nisu izvodile radove na poslovima koje je Hidrotehnika d.o.o. izvodila za Hrvatske vode. (vt)

Izvor: 2898