Arhiva 28.11.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:49.

Cestari su spremni / Novih 60 milijuna za ceste

U srijedu, 6. listopada ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije Ljerka Cividini sazvala je koordinaciju službi i institucija zaduženih za zimsko održavnje prometnica na području Međimurja, kako bi se vidjelo jesu li posloženi svi preduvjeti da se tijekom predstojeće zime u svim uvjetima osigura maksimalno moguća razina sigurnosti prometa.
Lj. Cividini sa svojim je suradnicima izradila plan zimske službe iz kojeg je vidljivo da se očekuje 3,000.000 kuna troška za uobičajena čišćenja prometnica (za zimu kakva je bila prošla), a sve što je potrebno – sol, kamena sipina, dodatni prometni znakovi, snjegobrani, signalno kolje, pa čak i hladna asfaltna masa za interventne popravke, pripremljeno je na zimskim stacionarima cestara. Na jednak su se način pripremili i Čakovec, Mursko Središće i Prelog po “gradskim” zaduženjima.
Prošla je zima baš bila pokora za operativce u zimskoj službi. Svoje su kontinuirano dežurstvo i rad na cestama započeli već 21. listopada 2012., kada je zabilježena prva intervencija, a zima nije popuštala stisak i prekrivanje prometnica s obiljem snijega sve do 7. travnja 2013. godine, kada su cestari konačno odahnuli.
U analizi kojoj su svoj prilog dali predstavnici zajednice ponuditelja usluge zimskog održavanja cesta, tvrtki Tegra i Pavlic-asfalt-beton, predstavnici Hrvatskih cesta, policije i resornog Ministarstva, ispostavilo se da nije bilo propusta, štoviše – područje Međimurske županije odskače (kvalitetom) od prosjeka u cijeloj državi.
To je potrvdila i Žaneta Žilić iz Službe inspekcije cesta Ministarstva prometa:
- Iz Međimurja je prema inspekciji bilo najmanje prijava policije i građana. U inspekcijskim obilascima vidjelo se da je plan zimske službe napravljen realno i provođen, a na području ove županije nije bilo ni nesporazuma između gradova koji su lani prvi put preuzeli neke nadležnosti u zimskoj službi i ŽUC-a. Budući da je planom najavljeno praćenje svih strojeva u zimskoj službi GPS uređajima te time i otvorena mogućnost za brže reagiranje, predlažem i da se uoči sezone napravi smotra vozila, strojeva i opreme...
Siniša Šajnović iz PUM-a iznio je statistiku koja govori da je sigurnost prometa prošle zime bila zapravo na zavidnoj razini:
- Za vrijeme zimskih uvjeta, imali smo 79 prometnih nezgoda na mokrim cestama, 29 na onima s razgrnutim snijegom, 12 na poledici i samo tri na još neočišćenim prometnicama. Pokazalo se u više prilika: zimska je oprema vozila ključna za sigurnost prometa, koliko i dobra zimska služba. Baš zbog primjedbe o opremljenosti vozila zimskom opremom, s koordinacije operativaca zaduženih za zimsku službu upućen je apel vozačima: cestari mogu učiniti mnogo u svom poslu, ali nisu svemogući. Očišćena cesta ne značio crni asfalt, već prohodnost uz korištenje zimske opreme u koju nije pametno ubrajati ljetne gume, ma koliko neistrošen profil imale.
Stjepan Marković iz ispostave Hrvatskih cesta u Varaždinu najavio je pripremljenost PZC-a Varaždin, koji održava državne ceste u Međimurju, jednaku kao i za prošlu zimu, štoviše, s padom kilometraže za koju je HC odgovoran (zbog prekategorizacije) sa 107 na 89 kilometara, u Međimurju na svakih 21 kilometar državne ceste ide jedan stroj za čišćenje.
M.Belčić

U prethodne četiri godine Županijska uprava za ceste Međimurske županije bila je naručitelj radova vrijednih 48,655.000 kuna (s PDV-om) koje su u redovnom održavanju i zaštiti županijskih i lokalnih cesta na području Međimurja prema okvirnom dugoročnom sporazumum obavile tvrtke Tegra i Pavlic-asfalt-beton. To znači da je godišnja razina ulaganja u nabrojene poslove bila oko 12 milijuna kuna, a prema troškovniku ŽUC-a za prvih devet mjeseci u 2013. godini, može se vidjeti da je već utrošeno desetak milijuna kuna, što znači da će se do kraja godine ispuniti planirana visina godišnjeg ulaganja.
Ove se godine za nadziranje i preglede cesta i objekata potrošilo 282.230 kuna, na održavanje kolnika 2,730.800 kuna, na održavanje bankina i berme, usjeka, zasjeka i nasipa te objekata za odvodnju okruglo milijun kuna, a dodatni je milijun potrošen na održavanje opreme cesta. Ni košnja trave i održavanje zelenila nisu jeftini - stajali su 852.600 kuna, a u održavanje objekata (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sličnih) uloženo je 220.000 kuna. Pojedinačno, najveća stavka bila je održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima – čak četiri milijuna kuna.
S ovih dana potpisanim novim okvirnim sporazumom sa zajednicom ponuditelja radova za iduće četiri godine ulaganje u redovno održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta na području Međimurja diže se na 15 milijuna kuna godišnje, odnosno na 60,000.000 kuna za četiri godine.
Ide i izvanredno održavanje
To omogućava da se krene i u tzv. izvanredno održavanje, dakle, poboljšanje tehničkih elemenata, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, uz povećanje sigurnosti i uređenje cestovnog zemljišta i utoliko digne standard. Izvanredno održavanje cesta podrazumijeva obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora i ojačanje kolnika pri obnovi s povećanjem nosivosti, poboljšanje sustava odvodnje, ugradnju nove i poboljšanje postojeće vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste, sanacije potpornih i obložnih zidova uz prometnice te važne za sigurnost prometa mjestimične korekcije geometrijskih elemenata ceste s ublažavanjem oštrih zavoja, prilagođavanjem poprečnih nagiba, uređenjem stajališta uz ceste te popravke ili zamjene prijelaznih naprava.
Ljerka Cividini, mag. ing.traff., ravnateljica ŽUC-a, pri obrazlaganju novog okvirnog sporazuma naglašava:
- Budući da Međimurje ima razvijenu iznimnu cestovnu infrastrukturu, mi zapravo imamo visoku potrošnju za neizbježno kontinuirano uređenje sustava za odvodnju (jaraka, rigola, drenaža), popravke lokalnih oštećenja (udarne jame, pojedinačne i mrežaste pukotine, uzdužne i poprečne denivelacije, prezaglađene površine kolničkog zastora, oštećene rubove…). Ali na svim cestama sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera, svugdje gdje to dopušta širina kolnika, krećemo u razgraničenje prometnih traka središnjom linijom te označavanje rubova ceste smjerokaznim stupićima.
Moram napomenuti i da se, bez obzira što su ukupno 64 kilometra cesta prenijeta u nadležnost Grada Čakovca, iz proračuna ŽUC-a godišnje za održavanje tih cesta Gradu doznačuje dio prihoda (točnije 12,4%) od godišnje naknade koja se ubire pri registraciji vozila (cestarine), kao i dio naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta koja se u državnom proračunu planira za Hrvatsjke ceste. Ove je godine to, primjerice, oko 3,800.000 kuna. (MB)

Izvor: 3057