Arhiva 11.04.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:21.

ČREČAN-MACINEC: Akcija spašavanja žaba

U sveobuhvatnu brigu o prirodi nedelišćanska Ekološka udruga Platana uvrstila je i zaštitu žaba od stradavanja na prometnicama. Upravo se tako i zove projekt koji je ovih dana zaokružen u suradnji s Javnom ustanovom Međimurska priroda i Županijskom upravom za ceste, u okviru Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće.
Kako je sezona razmnožavanja i migracija žaba prema mrjestilištima u vodenim staništima na pomolu, zaštitari prirode na županijskoj cesti Črečan - Macinec postavili su zaštitne mreže koje će žabama onemogućiti prijelaz preko ceste. Naime, navedena prometnica presijeca koridor migracije žaba u proljeće iz šume u kanal Trnavu u dužini od 400 metara te u jesen u obrnutom smjeru.
- Udruga Platana ovim projektom želi pokrenuti zaštitu žaba od stradavanja na prometnicama Općine Nedelišće. Zaštitne mreže postavili smo kako bismo zaštitili žabe, ali i započeli edukaciju i osvješćivanje javnosti o važnosti očuvanja žaba i ostalih vodozemaca - ističe za list Međimurje Josip Ceilinger koji je i koordinator akcije. Na pitanje zašto je očuvanje žaba i vodozemaca važno, Ceilinger odgovara kako su one bitna karika u održavanju zdravog i stabilnog ekosustava.
- U ovome nam izuzetno važnu podršku pruža Javna ustanova Međimurska priroda. Oni su preuzeli stručnu i operativnu logistiku akcije, tako da smo rezultatom zadovoljni, a ubuduće ćemo se više koncentrirati na edukaciju i osvješćivanje građana - kaže Ceilinger.
Golub
Doznajemo i detalje o kojima se u najavi akcije postavljanja zaštitne mreže uz cestu Črečan - Macinec nije puno govorilo. Upravitelj JU-a Međimurska priroda Siniša Golub ističe kako u našoj županiji postoji više kritičnih točaka na kojima gmazovi i vodozemci moraju prijeći prometnicu kako bi iz zimskog staništa došli do mjesta za razmnožavanje.
- Uglavnom se radi o točkama izvan zaštićenih prirodnih područja jer unutar zaštićenih područja, prije svega unutar Regionalnog parka Mura-Drava, životinje još uvijek mogu nesmetano migrirati, bez opasnosti da će ih pregaziti neko prometno sredstvo. Otud proizlazi i važnost zaštićenih prirodnih područja za opće očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti - kaže Siniša Golub za list Međimurje. Neke od kritičnih pozicija prepoznate su na lokalnoj razini, konkretno i u Općini Nedelišće koja je sada prva jedinica lokalne samouprave u Županiji koja je odlučila financirati projekt ne bi li reducirala stradavanje žaba na kritičnoj lokaciji.
- Osim novca, od ključne je važnosti i angažman volontera jer žabe koje se zaustave na zaštitnoj mreži treba prenijeti na drugu stranu prometnice, i to treba činiti najmanje dva puta dnevno - kaže S. Golub.
Jeste li znali?
Najranije se bude i najviše stradavaju žabe krastače čija je dodatna poteškoća u prijelazu ceste činjenica da su spore, odnosno da ne skaču. No, tu su i druge vrste: zelena žaba, močvarna smeđa žaba, gatalinka… Akcija provedena na području Općine Nedelišće već je motivirala ljubitelje prirode diljem Međimurja na dojavu ostalih kritičnih točki, pa su već utvrđene lokacije mogućih akcija za sljedeću godinu.
- Detektirana je cesta na relaciji Selnica - Sveti Martin, kao kritična također, zatim lokalitet kod retencije Križopotje, pa potez na cesti od Donjeg Pustakovca prema Maloj Subotici, a naročito kod raskrižja za Palinovec do nadvožnjaka.
Moram reći da je angažman lokalnih ekoloških udruga, kojih u Međimurju ima čak dvadesetak, ne samo važan, već je u našoj županiji i vrijedan hvale - kaže Siniša Golub. (AL)

Izvor: 3024