Arhiva 14.04.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:37.

Crkvena vjenčanja brojčano prednjače pred građanskima

Posve je uobičajeno i samo po sebi podrazumijevajuće da, u današnje doba, odluku o načinu vjenčanja donose sami parovi. Njihovo rukovođenje tradicijom i običajima ili modernim pristupom, vjerskim ili sekularnim svjetonazorom nije tek sloboda izbora, već je i pokazatelj praktičnog života građana.
Otkako su crkvena vjenčanja izjednačena s građanskima, lakše je razlučiti njihov međusoban omjer. Tako se tijekom 2009. godine u Međimurju vjenčalo 577 parova, a iz podataka matičnih ureda u našoj županiji vidljivo je da je u prošloj godini sklopljeno 217 građanskih i 360 vjerskih brakova. Broj vjenčanja lani manji je nego 2008., kada se vjenčalo 39 parova više - njih 616. Od toga je sklopljeno 197 građanskih i 419 crkvenih brakova. Tijekom prošle godine, prema očekivanjima, najviše je brakova sklopljeno u Čakovcu, a potom na području Murskog Središća i Preloga. U 231 “čakovečki brak” ubrajaju se 122 građanska i 109 vjerskih vjenčanja. Od 73 vjenčanja u Murskom Središću, 19 je građanskih i 54 vjerska, a u Prelogu je sklopljeno 14 građanskih i 62 vjerska, ukupno 76 brakova. Matični ured Dekanovec bilježi 33 vjenčanja, od kojih je 27 vjerskih, ured u Kotoribi vodi evidenciju o 21 lanjskom vjenčanju, od kojih je 5 građanskih.
Mala Subotica i njezin matični ured lani su administrirali 25 brakova, od kojih 6 građanskih. Nakon gradskih sredina, najviše je brakova sklopljeno na području koje pokriva matični ured Nedelišće - 66. U toj brojci su 42 vjerska i 24 građanska braka. Štrigovsko područje bilježi 28 vjenčanja, od kojih je 19 obavljeno u crkvi.
Usporedbu s 2008. godinom dala nam je Ksenija Posavec, voditeljica Matičnog područja Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, koja ističe:
- Kad uspoređujemo brojke iz prošle i 2008. godine, onda je vidljivo da u Čakovcu raste broj građanskih u odnosu na vjerska vjenčanja. U crkvi su se preklani vjenčala 143 para, a pred matičarem njih 134. Lanjska brojka govori u korist građanskih brakova - kojih je sklopljeno 122, u odnosu na 109 crkvenih vjenčanja. Nijedan drugi matični ured ne bilježi takav omjer, svugdje je broj crkvenih brakova veći. Generalno gledajući, broj sklopljenih brakova u godinu dana smanjio se za 39.
Od 0 do 60
Prema podacima koje nam je ustupila Varaždinska biskupija, najviše je vjerskih vjenčanja u prošloj godini, čak 60, održano u Župi sv. Antuna Padovanskog na čakovečkom Jugu. Istovremeno, u Crkvi svete Margarete u Donjoj Dubravi nije održana nijedna ceremonija sklapanja braka. Naši sugovornici, župnici Antun Jesenović i Mirko Pilaj brojke obrazlažu iz vlastite perspektive.
Pater Jesenović konstatira da je učestalost sklapanja vjerskih brakova u župi koju vodi zapravo konstantna.
- Lani smo imali dvadesetak vjenčanja više u odnosu na 2008. godinu iz dva razloga. Prvi je taj što su se kod nas vjenčavali parovi koji pohode Župu svetog Jurja. Otkako se srušila Crkva sv. Jurja, mladi odlaze u druge župe želeći izbjeći ceremoniju u dvorani društvenog doma u kojoj se sada, silom prilika, služe mise. Drugi razlog leži u činjenici da Crkva svetog Nikole u Čakovcu nema oltar, koji se obnavlja, pa su i zbog toga ljudi zakazivali vjenčanja u našoj župi. Dakako, mladi imaju pravo odabira, no kad ova dva elementa uzmemo u obzir, onda smo u Župi sv. Antuna Padovanskog ispunili naš prosjek od četrdesetak vjenčanja godišnje - ističe pater Jesenović. Velečasni Pilaj prošle godine nije vjenčavao u Crkvi sv. Magdalene u Donjoj Dubravi, ali jest u onoj sv. Vida u Donjem Vidovcu.
- U Vidovcu smo lani imali tri vjenčanja, a u Dubravi nažalost ni jedno. Otkako sam u svećeničkom pozivu, to se nikada nije dogodilo, no to ne znači da se mladi iz naših župa nisu vjenčali već da su odabrali druga mjesta za obred. Bio je običaj da se služba obavlja u župi mladenke, ali i običaji se mijenjaju pa se na tome ne inzistira. Ako je ljudima jednostavnije vjenčati se tamo gdje su primjerice pronašli salu za svadbu, onda to treba poštivati. Za razliku od lani, ove smo godine imali jedno vjenčanje u D. Dubravi - izjavljuje župnik Pilaj. Na pitanje koliko je vjenčanja bilo uvriježeno u kalendarskoj godini, Pilaj odgovara:
- Kad sam došao ovamo u službu, imali smo 15 do 18 vjenčanja godišnje, a najviše ih je bilo 19 u godini. Taj broj u kontinuitetu pada.
Pregled po dekanatima
U čakovečkom dekanatu prošle je godine sklopljeno 169 brakova, a kako je već navedeno, prednjači Župa sv. Antuna Padovanskog sa 60 vjenčanja. Slijedi je Župa sv. Nikole s 38, a dvoznamenkast broj sklapanja brakova u crkvi bilježi i Župa sv. Jelene u Šenkovcu - 16. Najmanje je vjenčanja obavljeno u Župi bl. A. Stepinca u Ivanovcu - 4 i sv. Florijana u Pribislavcu - 5.
Donjomeđimurski dekanat svoju perjanicu u kontekstu vjenčanja ima u Prelogu, a slijedi Draškovec sa 17 vjenčanja, Dekanovec s 15, Sv. Juraj u Trnju 13, Sveta Marija i Podturen po 11, a Goričan 10. Gornjomeđimurski dekanat najveći broj crkvenih vjenčanja u 2009. godini bilježi u Nedelišću - 33, potom Vratišincu 31, Selnici 17, Sv. Martinu na Muri 16, Murskom Središću 15, Gornjem Mihaljevcu 13. Osim Donje Dubrave u kojoj nije bilo vjenčanja i Donjeg Vidovca s 3 vjenčanja, manji broj crkvenih vjenčanja bilježi i Kotoriba - 5, Sv. Juraj na Bregu 7, Strahoninec, Mala Subotica, Macinec i Novo Selo na Dravi po 8, Orehovica, Štrigova i Mačkovec po 9.
Vjenčanje u korizmi
Naš sugovornik Mirko Pilaj dodaje da vjenčanja u korizmeno vrijeme nisu ništa neuobičajeno, ali se planiraju skromnije. Jednako tako, vjernici izbjegavaju i obrede krštenja u vrijeme korizme.
- Obred vjenčanja u korizmi moguć je, samo nema svečanosti. Barem je ne bi smjelo biti jer korizma je vrijeme pokore. Dakle, vjenčanja su dopuštena, ali skromna. Danas vjernici već prakticiraju da ne planiraju ni krštenja u vremenu korizme jer i to je svečanost, gozba. U konačnici, sakrament ne možete nikome zabraniti - zaključuje župnik Pilaj.
Aleksandra Ličanin

Povoljniji natalitet
Prema podacima Matičnog ureda, u Međimurju je lani rođeno 1.284 djece, a preminulo je 1.236 osoba. Povoljniji omjer novorođenih nad umrlima za 48 ulijeva optimizam, no je li tako i kad je riječ o ukupnoj demografskoj i zdravstvenoj politici Vlade - ostaje za individualnu procjenu. (al)

16 mjeseci bez vjenčanja
Koliko je vremena prošlo između dva posljednja vjenčanja u Crkvi sv. Magdalene u Donjoj Dubravi?
Župnik Mirko Pilaj: Posljednje vjenčanje održali smo ove godine, 13. veljače, a prije toga još 4. listopada 2008. To konkretno pokazuje da crkveno vjenčanje nismo obavili 16 i pol mjeseci. (al)

Izvor: 2868