Arhiva 30.05.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:44.

D. DUBRAVA: Spomenik čižmi

U okviru projekta Mura Region EGTC, u izradi Turističke razvojne strategije općina Donja Dubrava, Donji Vidovec i Goričan za razdoblje 2014. - 2020. godine u Općinu Donja Dubrava stigla su tri idejna projekta koji će dati doprinos dobravskom turizmu: Oreška vinska steza, Spomenik čižmi s trdom sarom i Čižmarski muzej. 
Prvi projekt - Oreška vinska steza obuhvatila bi uređenje staza i nekoliko lokacija na kojima je lokacija Orešec nekad bilo donjodubravsko vinogorje.
Spomenik čižmi s trdom sarom, drugi projekt uz već promoviranu zastavu Dobravskog čižmarskog ceha, staru 250 godina i daleko dužu čizmarsku tradiciju, te dubravski suvenir čižme s trdom sarom kao brend prezentira postavljanje spomenika čižmi s trdom sarom.
Treći projekt - Čižmarski muzej obuhvatio bi sve ove aktivnosti na jednoj glavnoj lokaciji, uz njegovo uređenje, mišljenja je predlagatelj projekata Antun Benko, predsjednik Odbora za prekograničnu suradnju i fondove.(zč)

Izvor: 3083