Arhiva 26.10.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:17.

D. DUBRAVA: Stjepan Miser će se žaliti

Najbitnija točka dnevnog reda 16. sjednice OV-a Donje Dubrave, održana bez 3 vijećnika HDZ-a, odnosila se na donošenje odluke o dodjeli poljoprivrednog zemljišta prema javnom natječaju za prodaju i zakup u vlasništvu RH na području Općine Donja Dubrava. Zemljište je prodano, odnosno dano u zakup nakon drugog provedenog natječaja. U njemu je za prodaju bilo zainteresirano 13 kupaca, i isto toliki broj za zakup, što je ukupno 44 hektara. Odbor za raspisivanje natječaja, odabir najpovoljnijih ponuda te nadzor i prijem izvršenih radova u sastavu: Rudolf Lisjak, predsjednik, Željko Kovač, Josip Ribić, Saša Štefić i Vladimir Čituš, konstatirao je kako je dokumentacija potrebna za zakup svih ponuditelja bila potpuna, dok kupci Stjepan Miser i Zoran Bocko nisu imali potpunu dokumentaciju, pa njihove ponude nisu razmatrane. Tako je zemlju u zakup dobilo petero, a kupit će je šestero ponuditelja. Unatoč tome, na sjednicu je došao Stjepan Miser, jedan od nezadovoljnih i najuglednijih mjesnih poljoprivrednika. On je podnio pisan prigovor jer smatra kako odbor nije donio pravilan prijedlog kupaca i zakupaca, i to prema članku 4, stavka 1 i kriterija pod slovom f. Zbog toga je od vijećnika zatražio da se prije glasanja o odluci odbor još jednom sastane, da još jednom provjeri ponude, odnosno uvjete natječaja.
- Ako se to ne dogodi, žalit ću se nadležnom ministarstvu, odnosno Državnom odvjetništvu, jer sam dobio najmanje zemlje, i k tome još najlošiju. Uvjeravam vas da ću nakon toga svakom članu odbora uputiti ispriku ukoliko sam bio u krivu - rekao je Miser. U tome ga je podupro vijećnik HSS-a Marinko Lisjak, dr. vet. med., tražeći listu prioriteta i obrazloženje zbog čega je ponuditelj prioritetan.
- Glasujmo za prijedlog gospodina Misera jer - tko će biti odgovoran ako ponovo natječaj, kao u prvom slučaju, padne u vodu, rekao je. Spomenuo je ponuditeljicu Anu Šopar koja nije upisana u registar poreza na dohodak i mišljenja je kako je odbor krivo odredio prioritete. Općinski načelnik Marijan Varga (HNS) pritom je rekao kako viđenje tzv. problema spomenutog gospodina nije opravdano te ga ne treba prihvatiti. To je potkrijepio činjenicom kako su odboru u radu pomagali stručnjaci iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja te je istaknuo kako su članovi odbora svoj posao obavili kvalitetno. Prije donošenja važne odluke, predsjednik odbora Rudolf Lisjak (HNS) rekao je da je to njihovo zadnje i napustio je sjednicu. U provedenom glasanju pet vijećnika bilo je za prijedlog odbora, jedan je bio suzdržan, a jedan protiv - koji je potom i napustio sjednicu (op. a., Marinko Lisjak). Pri napuštanju vijećnice Miser je dometnuo da će to biti velika sramota za Općinu, dok je predsjednik OV-a Željko Kovač (SDP) rekao kako mu je žao i kako je šteta što poljoprivrednici zainteresirani za zemljište nisu prije toga postigli neki dogovor.
Priključak na
komunalne vodne građevine
Preostali vijećnici jednoglasno su prihvatili izmjene i dopune odluke o priključenju na komunalne vodne građevine koju su uputile Međimurske vode d.o.o. Čakovec.
- Prema toj odluci, cijene priključaka bit će u prosjeku i do 20% niže u odnosu na pretodne - pojasnio je načelnik Varga.
Mrtvozornik do
daljnjega Ivan Dolenec, dr. med.
Vezano uz ažuriranja Pravilnika, odnosno rješenja o mrtvozorničkoj službi, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine od jedinica lokalnih uprava zatražio je da im dostave podatke o osobama koje će na općinskom području biti mrtvozornici. Vijeće je jednoglasno potvrdilo da taj posao, kao i do sada, za Donju Dubravu obavlja mjesni liječnik Ivan Dolenec, dr. med.
Legalizacija građevina u tri zone
Prema naputku o provedbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva građevine je razvrstalo u pet prostornih zona. Općina Donja Dubrava odlukom OV-a te zone svela je na tri. Prva prostorna zona nalazi se u samom mjesnom središtu, druga je podalje od toga, a treća podalje od naselja. Iznos naknade za legalizaciju građevina, što je zakonska obveza, u prvoj prostornoj zoni plaćat će se od 20 do 25 kuna po četvornom metru, u drugoj zoni od 10 do 14,99 kuna, a u trećoj od 3 do 4,99 kuna. Rok za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina je dvije godine.
Aktualni sat
Dio sata bio je vezan za upit Marinka Lisjaka dr. vet. med., koliko će stajati Poučna turistička staza, odnosno koliko će biti općinske obveze jer su u taj projekt uključene i druge međimurske općine. Izrazio je sumnju i u taj projekt jer su mnogi, po njegovim riječima, ostali mrtvo slovo na papiru. Detalje mu je stručno i sveobuhvatno pojasnio načelnik Varga rekavši da će taj projekt biti financiran iz IPA prekograničnog projekta. Vrijedit će od 100 do 500 tisuća eura i u njega će, uz donjomeđimurska naselja, biti uključena i naselja mađarskog Pomurja od Letenja do Ertiloša.
Zoran Hotvat (HNS) pitao je jesu li konačno definirane cijene autobusnih karata. Načelnik je rekao da jesu i da ih učenici putnici mogu kupovati kao mjesečne
O zapisniku s
prethodne sjednice
Vijećnik Marinko Lisjak, dr. vet. med., nije bio zadovoljan izvodom iz zapisnika s prethodne sjednice.
- Štefić (op. a., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela) neće, ne želi ili ne smije zapisivati što oporba govori (op. a., HDZ-HSS). Od prošle sjednice nema mojih pitanja niti komentara, u zapisniku nema pitanja HDZ-ovog vijećnika Darka Horvata?! Onda se čudite što oporba ne dolazi na sjednice. Nakon ovakvog zapisnika, dvojim da ću i ja dolaziti - rekao je. Predložio je da se, vezano uz to, sjednice tonski snimaju.
- Što ćemo onda s tim tonskim zapisima? - pitao je Kovač i u šali dometnuo da bi mogli koristi samo Vrapcu. Lisjakov prijedlog dat je na glasanje. Dva vijećnika bila su za snimanje, a 5 ih je bilo protiv. Zaključeno je da svaki govornik ubuduće od zapisničara zatraži ono što želi da se unese u zapisnik.
Mladen Grubić

Izvor: 2948