Arhiva 20.04.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:17.

D. DUBRAVA: Zašto HDZ-ovci ne dolaze?!

Na 13. sjednici Općinskog vijeća Donja Dubrava bila je i ravnateljica Dječjeg vrtića „Klinčec“ Dubravka Horvat. Upoznala je vijećnike s financijskim poslovanjem ustanove za lanjsku godinu, iz kojeg proizlazi višak od 3.867 kuna. Spomenula je kako ima i neplatiša obveza prema njima, pa je protiv njih pokrenut ovršni postupak. - U ovoj godini, kako se planira, vrtić će imati prihode od 680.270 kuna, dok se rashodi planiraju u iznosu od 675.724 kune - istaknula je ravnateljica. Izvješće su vijećnici jednoglasno prihvatili.
Tajnik Općine Ivan Štefić pojasnio je izvršenje proračuna za lanjsku godinu. Rekao je kako su prihodi ostvareni 89,45%, a da su rashodi bili 95,98% u odnosu na planirano. Tako su općinski prihodi bili 2,693.383,37 kuna, a rashodi 2,889.878,31 kunu. Trenutačan saldo žiro-računa iznosi 106.539,89 kuna. Vijećnik Marinko Lisjak (HSS) iznosi kako je proračun realno planiran, troškovi reprezentacije su u redu, ali ga je zasmetalo što je premalo novaca „ugrađeno“ u turističke potrebe mjesta, posebno u sport, a dosta je „pojela“ kultura. Od predsjednika Odbora za kulturu i sport Zorana Horvata (HNS) zatražio je pisani odgovor koliko je licenciranih sportaša u općinskim sportskim udrugama, a koliko članova imaju kulturne udruge. Od načelnika Općine Marijana Varge (HNS) zatražio je odgovor u istoj formi za 109.776,25 kuna, vezano uz izgradnju ceste u Gospodarskoj zoni, kao i objašnjenje za 139.295,68 kuna pod stavkom „tekuće donacije zakladama“. Nakon rasprave, Vijeće je prihvatilo izvršenje proračuna Općine za 2010. godinu s prihodima od 293.383,97 kuna, od planiranih 3,011.000 kuna te rashodima od 2,889.878,31 kune, a planirani su kao i prihodi. U provedenom glasanju 7 vijećnika bilo je za ovaj financijski dokument, dok je Marinko Lisjak glasao PROTIV.
Sedam žalbi
Načelnik Općine Marijan Varga obavijestio je vijećnike kako je dostavljeno 7 važećih žalbi na natječaj za prodaju, odnosno zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.
– Sve su one proslijeđene Ministarstvu poljoprivrede radi dobivanja stručnog mišljenja. Nakon odgovora iz Ministarstva, postupit će se, u skladu sa zakonskim propisima i njihovim preporukama - pojasnio je Varga.
Načelnik Varga Vijeću je predložio da se krene s postupkom „zamjenbenih“ ugovora na poljoprivrednom zemljištu Donje polje. No, prije toga, kako je rekao načelnik, je potrebno izvršiti geodetsku izmjeru, prijavu mještana i upis u knjige Državnog odvjetništva. Troškove sređenja tih ugovora snosit će Općina i vrijedit će oko 80.000 kuna. Novac će biti namaknut iz naknade zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta.
Zemljište u gospodarskoj zoni prodano je kotoripskoj tvrtki „Silkem“ d.o.o. Vijećnici su bili jednoglasni da se prihvate ponuđeni uvjeti tvrtke „Silkem“ d.o.o. iz Kotoribe za kupnju parcela u gospodarskoj zoni „Sjeveroistok“. Osim uvjeta za kupnju, oni će dobiti 20 kW električne snage za sve kupljene parcele. Cijena zemljišta je 12 kuna za četvorni metar. Načelnik je upozorio da je, shodno ponudi spomenute tvrtke, potrebno mijenjati Detaljni plan uređenja gospodarske zone „Sjeveroistok“.Na pitanje vijećnika Lisjaka koliko će to koštati odgovorio je Varga - 50.000 kuna, a vijećnici su prijedlog jednoglasno prihvatili.
Novi otkup zemljišta
Predsjednik Odbora za gospodarstvo Vladimir Čituš (HNS) predložio je da se pokrene postupak otkupa zemljišta, točnije parcela u gospodarskoj zoni „Sjeveroistok“(s lijeve strane na rudini „Lopotar“) za proširenje spomenute zone. Vijeće je prijedlog jednoglasno prihvatilo. Cijena otkupa zemljišta bit će 6 kuna za četvorni metar.
HDZ-ovci ne dolaze
Mijo Punčikar (HNS) skreće pozornost na previd jer na ranijoj sjednici u zapisnik nije unijeta izjava Marinka Lisjaka (HSS) koji je rekao kako njegova stranka raskida koaliciju s HDZ-om u Općinskom vijeću Donje Dubrave. Koalicija, odnosno zajedničko djelovanje klubova raskinuto je, prema Lisjakovim riječima, odlukom Skupštine HSS-a Međimurske županije. Odsada će klubovi u OV-u djelovati samostalno. Klub HSS-a je u tome aktivan, dok članovi Kluba HDZ-a Darko Horvat i Dražen Miser već duže vrijeme ne dolaze na sjednice OV-a, a potporu u tome povremeno im daje i njihov stranački kolega Marijan Pongrac?!
M. Grubić

Izvor: 2921