Arhiva 28.11.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:49.

Deklaracija o jedinstvenosti Međimurske županije

Pozivajući se na Ustav RH, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Europsku povelju o lokalnoj samoupravi, akte Skupštine Međimurske županije te na geografske, povijesne, kulturne, socijalne i gospodarske posebnosti Međimurja, Skupština Međimurske županije na idućoj bi sjednici mogla donijeti Deklaraciju o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Međimurske županije. Nacrt Deklaracije predložili su vijećnici MDS-a Željko Pavlic i Zlatko Bacinger kao svoj prilog javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, sve u cilju da Međimurska županija očuva svoj politički subjektivitet, a lokalna i područna (regionalna) samouprava u Republici Hrvatskoj svoju samostalnost koja je garantirana Ustavom RH. Predsjednik Skupštine Deklaraciju je stavio na dnevni red, pa se može očekivati zanimljiva rasprava o toj temi. Autonomija Međimurja sukus je prijedloga Deklaracije, a u opširnom obrazloženju izražava se protivljenje najavljenim “planskim područjima” u kojem bi Međimurje bilo u statusu “subregije” i svemu što je u rangu nižem od „državna razine minus jedan“. Skupština bi Deklaracijom potvrdila da je Međimurje povijesna regija i da kao takva mora ostati u bilo kakvoj budućoj reorganizaciji regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Deklaracijom se izražava i protivljenje nakani da se RH podijeli na četiri urbane aglomeracije; Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, a središnja tijela državne vlasti, između ostalog, poziva se na hitno zaustavljanje procesa preseljenja regionalnih sjedišta državnih institucija iz Čakovca u Varaždin i povratak preseljenih institucija natrag u Međimurje. Na kraju, uz prijetnju referendumom, ako to bude potrebno, Deklaracijom se “državu” podsjeća da su se Međimurke i Međimurci vlastitim snagama izborili i svojom voljom odlučili za priključenje „matici domovini“.
- Vođena povijesnim iskustvom, kulturnim, geografskim, gospodarskim, a ponajprije demokratskim razlozima, Skupština Meimurske županije spremna je, ako to bude potrebno, o tome na odgovarajući način tražiti mišljenje građana Međimurja, stoji u zaključku Deklaracije.
Željko Pavlic potvrdio nam je u petak da Deklaracija nije usuglašena s ostalim političkim strankama u Skupštini, ali da ne sumnja da će dobiti podršku za nju. Također priznaje da mu je kao “špranca” poslužila slična odluka Skupštine Istarske županije koja također sebe vidi kao posebnu regiju.
V.Trstenjak

Izvor: 3057