Arhiva 20.08.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:49.

Dječji centar ZVIR u rujnu

Udruga slijepih Međimurske županije, u suradnji s partnerima, Međimurskom županijom i Međimurskom udrugom za ranu intervenciju u dje-tinjstvu MURID, od lipnja 2014. godine provodi projekt SHIFT. Vrijednost projekta je 196.045,27 eura, od čega 85% financira Europska unija. Preostalih 15% financira Udruga slijepih Međimurske županije i njezini partneri. Projekt će se provoditi do kraja studenoga 2015. godine. Ovim projektom poboljšat će se socijalne usluge u zajednici koje omogućuju bolju ravnotežu rad - obiteljski život za obitelji s djecom s teškoćama u razvoju i povećati broj djece s teškoćama u razvoju u Međimurskoj županiji koja pohađaju  odgovarajući oblik predškolskih ustanova. Kako bi djeca s teškoćama u razvoju u našoj županiji dobila odgovarajući oblik predškolskog odgoja i rehabilitacije, bit će organiziran Dječji centar ZVIR i u tu svrhu, uz pomoć Međimurske županije, iznajmljen je prostor u Čakovcu, na adresi J. Kozarca broj 1. Tijekom srpnja i kolovoza radi se na uređenju i adaptaciji prostora u skladu sa zahtjevima rada s djecom. Za to vrijeme naše rehabilitatorice i logopedinja u prostorima Međimurske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID već rade s djecom i njihovim roditeljima te obavljaju upoznavanje i testiranje potencijalnih korisnika usluga. 

Očekuje se da će igraonica za djecu s teškoćama u razvoju u Dječjem centru ZVIR otvoriti svoja vrata i prve mališane primiti u rujnu 2014. Roditeljima djece s teškoćama u razvoju pružit će se mogućnost stručnog usavršavanja koje će povećati njihovu zapošljivost na lokalnom tržištu rada.

Nabavljena su računala na kojima će raditi rehabilitatori i logopedinja u Dječjem centru ZVIR te biti vođena administracija projekta, a izrađeni su i prvi promotivni materijali (info letak projekta).

Izvor: 3095