Arhiva 22.08.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:24.

Dnevni boravak djece s teškoćama u razvoju

Želimo što više pomoći, ali ograničenje je novac

Dnevni boravak djece “Dr. Antun Bogdan” u Čakovcu, koji djeluje u sklopu Caritasa Varaždinske biskupije, u javnosti je u prvom redu poznat po aktivnosti zbrinjavanja djece s najtežim oblicima cerebralne paralize i drugim teškoćama, putem tzv. poludnevnog boravka djece. No, Centar već treću godina pruža i uslugu tzv. povremenog boravka djece s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima. Uz Centar, još neke ustanove u Međimurju pružaju ovu uslugu, ali su potrebe velike, roditelji stalno pitaju što trebaju učiniti kako bi osigurali pomoć svom djetetu, kaže nam Katarina Hoblaj, voditeljica Centra. U razgovoru nam je izložila neke detalje ove djelatnosti Dnevnog boravka. U uvjetima krize to znači teškoće i ograničenja s kojima se susreću.
- Kontinuirano ovu uslugu pružamo od travnja 2012. godine, kada smo u program povremenog boravka uključili dvadesetero djece. Danas je u njega uključeno 27 djece, od toga 25 predškolske dobi, od 3 do 8 godina starosti, a ostalo je dvoje iz starosne grupe mladeži. Treba istaknuti da ih je najveći dio uključen i u dječje vrtiće, dakle, integriran s vršnjacima, a mnogi imaju i osobne asistente angažirane putem javnih radova.
Voditeljica Centra ističe da se u ovoj djelatnosti nastoji provesti cjelovit program povremenog boravka jer je djeci u toj dobi s viševrsnim teškoćama u razvoju potreban multidisciplinaran pristup, kako bi im se omogućio daljnji razvoj. No, Centar u tome treba pomoć i suradnju svih mjerodavnih institucija i šire društvene zajednice, kaže voditeljica.
Jednostavno, radi se o novcu, odnosno manjku novca - ili neracionalnoj raspodjeli, kako upozorava voditeljica Dnevnog boravka. Za korisnike je ova usluga besplatna, ali ju zato Caritasu netko mora platiti. Katarina Hoblaj kaže:
- Aktivnosti za dobivanje odobrenja za ovu uslugu pokrenuli smo još 2008. godine, a od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u svibnju 2010. godine dobili smo rješenje da ispunjavamo uvjete za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji, u okviru povremenog boravka osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima, i to tjedno za 60 usluga logoterapije, 20 usluga edukacijske ili socijalne rehabilitacije (popularno: uslugu defektologa) i 40 usluga psihološke podrške. No, nismo mogli i početi s radom - zbog nedostatka novca u državnom proračunu nije ni potpisan ugovor o financiranju s Ministarstvom.
Tražeći rješenja, obratili smo se mol-bom Međimurskoj županiji i županu Ivici Perhoču, a i još nekim donatorima, i predstavili im program, a oni su ga podržali. I ovu priliku moram iskoristiti da im na tome zahvalim. Tako su se od početka travnja do sredine kolovoza 2011. godine provodile usluge logoterapije za desetero djece predškolske dobi. Program je bio nakratko prekinut, da bismo ipak sredinom prosinca te godine s Ministarstvom potpisali ugovor o sufinanciranju, ali samo za dio usluge poludnevnog boravka, za logoterapiju.
Cijena usluge koju nam Ministarstvo priznaje je 26,59 kuna po usluzi od 30 minuta, što u nekim mjesecima pokrije samo bruto plaću naše logopedinje. I tu, pokrivajući dio materijalnih troškova, i dalje pomažu Županija i nekoliko donatora.
Katarina Hoblaj ukazuje na detalj koji govori o hrvatskim neskladima ili neracionalnostima:
- U Hrvatskoj je u pogledu cijena situacija neujednačena. Znamo da se u nekim ustanovama istovrsna usluga plaća 82,40 kuna za jediničnu uslugu. Zacijelo je i ovaj raskorak uvjetovan krizom. Kad smo mi sklapali ugovor, država više nije imala novca. Mislimo da bi trebalo odrediti cjenik usluga s ujednačenim ishodišnim iznosima, koji se možda mogu korigirati nekim koeficijentom za dodatne elemente stručnog rada ili tehničke opremljenosti, ali ne u sadašnjem rasponu.
Uz razinu cijene za druge dvije usluge, sličnu ovoj što nam je priznata za logopedsku, ne bi imalo ni smisla proširivati našu djelatnost, pa ni Caritas ne bi bio spreman pod tim uvjetima sklopiti ugovor. Ima naznaka da Ministarstvo, sada socijalne politike i mladih, radi na takvoj standardizaciji cijena usluga, pa zato ima nade da ćemo s njim u dogledno vrijeme sklopiti ugovor i početi pružati pomoć i djeci koja trebaju pomoć defektologa i psihologa.
Dražen Kovač

Kako do Dnevnog boravka “Dr. Antun Bogdan”?

- Najbolje je izravno podnijeti zahtjev za uključivanje u program povremenog boravka Centru za socijalnu skrb Čakovec, a on će ga proslijediti nama - kaže Katarina Hoblaj. O primljenim zahtjevima očitovat će se komisija koju čine logoped, psiholog i rehabilitator. Oni će donijeti ocjenu koja je vrsta pomoći potrebna te potrebne učestalosti provođenja povremenog boravka u cjelini. Ocjenu će donijeti na temelju intervjua, kontakta s roditeljima i djecom te uvidom u priloženu dokumentaciju. Komisiji je temelj nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja. Ocjena će biti proslijeđena Centru za socijalnu skrb i on će donijeti konačno rješenje kojim se priznaje pravo na uslugu povremenog boravka, zasada samo za logoterapiju, odnosno govorno-jezični razvoj. Svatko tko ima dijete s teškoćama u razvoju može se obratiti i nama, ali tko bude pročitao ovo i već ima preporuke za uključivanje djeteta u rehabilitacijsko-habilitacijski program, skratit će put ako se odmah obrati Centru za socijalnu skrb Čakovec, njegovom odjelu za djecu, mladež i obitelj.

Izvor: 3043