Arhiva 22.08.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:24.

Dragutin Glavina najplaćeniji zastupnik!

Nekako su međimurski zastupnici u tišini otišli na godišnji odmor nakon proljetnog napornog rada u Hrvatskom saboru u kojem je u 20 mjeseci ovog saziva održano ukupno 7 (slovima: sedam) sjednica. Predsjednik Josip Leko rekao je na kraju zasjedanja da je odrađeno na stotine točaka dnevnog reda, donijeto na desetke novih zakona koji su usklađeni sa zakonodavstvom EU, da su brojni saborski zastupnici bili aktivni, a još brojniji preskupi. Svakako je ostalo zabilježeno i ime Zorana Vinkovića, zastupnika iz redova HDSSB-a (Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje), koji je imao ukupno 632 javna nastupa u Saboru.
Slijedi ga Branko Vukšić, rodom iz Nedelišća, koji već godinama živi i radi u Zagrebu. Kao član Hrvatskih laburista - Stranke rada, Vukšić je u proteklih dvadeset mjeseci u Saboru govorio 491 put, i to u svim kategorijama: kod obrazloženja predlagatelja, kao izvjestitelj odbora, u ime kluba zastupnika, u pojedinačnoj raspravi, replikama, u odgovoru na replike, ispravku netočnog navoda i povredi poslovnika.
No, kako i koliko su radili međimurski saborski zastupnici, njih šest: Dragutin Glavina iz Hrvatske narodne stranke (HNS), Dragutin Lesar iz Hrvatskih laburista – Stranke rada (HL-SR), Sunčana Glavak iz Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) te Dragica Zgrebec, Nadica Jelaš i Mario Moharić, svi iz Socijaldemokratske partije (SDP)? Obično su na kraju sezone barem neki od njih znali održati konferenciju za novinare i pohvaliti se onim što su radili u proteklo vrijeme, ali ove godine i to je izostalo.
Ipak, iz Informacijsko-dokumentacijske službe Hrvatskog sabora dobili smo podatke o njihovim “nastupima” koji su, u najmanju ruku, začuđujući. Idemo redom!
Vodi Glavina
Od naših saborskih zastupnika najbolje je plaćen Dragutin Glavina (HNS) iz Preloga. On je imao ukupno 3 (slovima: tri!) javna nastupa u 20 mjeseci na 7 sjednica. Dakle, dva puta je govorio u ime kluba zastupnika i jednom sudjelovao u pojedinčanoj raspravi.
Za tih dvadeset mjeseci, Glavina je primao mjesečnu plaću, s dodacima, oko 20 tisuća kuna, što je ukupno oko 400 tisuća kuna. Podijelimo li to s njegovom aktivnošću, ispada da je za svaki nastup dobio više od 130 tisuća kuna.
Naravno, nije sve u javnim nastupima, ali očito je da se ni drugdje nije posebno isticao.
Nije puno više radio ni Mario Moharić (SDP) iz Goričana. On je u 20 mjeseci ostvario čak (!) 8 nastupa: 5 pojedinačnih rasprava i 3 odgovora na repliku. Svoje istupe “naplaćivao” je po 50 tisuća kuna.
Dragica Zgrebec (SDP) iz Čakovca, potpredsjednica je Sabora, a ima, prema službenoj evidenciji, ukupno 56 istupa: najviše odgovora na repliku (13), pojedinačnih rasprava (12) i govor u ime kluba zastupnika (12)...
Sunčana Glavak (HDZ) iz Čakovca imala je respketabilnih 67 istupa u Saboru: najviše replika (čak 30), govor u ime kluba zastupnika (13) i odgovor na repliku (11), ispravak netočnog navoda (7)...
Nadica Jelaš (SDP) iz Strahoninca imala je ukupno 88 istupa, a najviše odgovora na repliku (30), pojedinačnih rasprava (27), replika (18) i govor u ime kluba zastupnika (12)...
Dragutin Lesar (HL-SR) najaktivniji je od naših zastupnika, ali ni približno toliko kao ranijih godina, kada je čvrsto držao prva mjesta u Saboru po nastupima.
U proteklih 20 mjeseci za govornicom je bio 120 puta: najviše je govorio u ime kluba zastupnika (54 puta), imao je 22 replike, 21 odgovor za repliku, 9 ispravaka netočnog navoda, 7 puta je obrazlagao prijedloge (zakona)... Primijenimo li isti odnos kao i kod Dragutina Glavine, onda je on naslabije plaćen po nastupu: samo 3.333 kune!
Dakle, svih naših 6 saborskih zastupnika imalo je ukupno 342 javna istupa za govornicom ili iz klupe! To je gotovo za trećinu manje nego što ih je imao Branko Vukšić sam! A svi dobivaju plaće i moraju se boriti za interese svojih birača. Kako?
Ivica JURGEC

Izvor: 3043