Arhiva 04.09.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:49.

Druga strana medalje: Besplatni udžbenici (II.)

Čitajući članak u listu Međimurje od 26. kolovoza 2014. godine, na 5. stranici uočio sam tekst pod naslovom Druga strana medalje - besplatni udžbenici u kojem je, iskreno se nadam, zbog samo nepoznavanja materije i problematike, iznesena nekolicina krivih podataka.

Prema navedenome, gospodin Stjepan Cilar je umirovljeni branitelj iz Čakovca koji je svoje pravo na besplatne udžbenike dosad ostvarivao odlukama Ministarstva branitelja. No, problematiku besplatnih udžbenika od ove je godine Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. srpnja 2014. godine (klasa: 022-03/14-04/305; urbroj: 50301-04/04-14-2) preusmjerila na Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Upravo je to Ministarstvo 23. srpnja donijelo naputak o provođenju gore navedene odluke koji je proslijeđen uredima državnih uprava u županijama i Gradu Zagrebu, a u njemu su dane jasne upute kako i na koji način provoditi odluku Vlade o sufinanciranju nabave udžbenika (klasa: 023-03/14-01/00009; urbroj: 533-26-14-0003). Sukladno navedenom naputku, evidentno je da će se braniteljima financirati nabavka udžbenika bez pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za pojedini razred, u maksimalnom iznosu prema unaprijed definiranim iznosima iz tablice koja je sastavni dio naputka. Obveza korisnika prava na besplatne udžbenike temeljem ove odluke je priložiti račun o kupnji udžbenika. Oni koji ne prilože račune o kupnji udžbenika ostvarit će pravo na 50% cijene udžbenika za obvezne nastavne predmete za pojedini razred. Jednako tako, u naputku jasno stoji da - ukoliko jedinica lokalne ili regionalne samouprave osigurava udžbenike, smatra se da nije potrebno pokretati postupak u skladu s Pravilnikom o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 73/14). 

Temeljem svega gore navedenog, moram ustvrditi da je odluka o osiguravanju besplatnih udžbenika osnovcima Međimurske županije u biti pomogla gospodinu Cilaru jer temeljem nje će njegovo dijete, ukoliko on to želi, udžbenici čekati na školskoj klupi, što znači da iste ne mora kupovati. Da odluka kao takva nije donesena, gospodin Cilar morao bi vlastitim sredstvima kupiti udžbenike, potvrditi kupnju računom i čekati povrat sredstava koji može biti i u prosincu ove godine. U svakom slučaju, bez obzira na prijašnje prakse Ministarstva branitelja i Vlade RH, ove će godine branitelji, jednako kao i svi drugi, morati kupiti radne bilježnice, kao i ostali radni materijal. No, to nije povezano s odlukama Županije ili mene osobno, a ova situacija samo je potvrda da je odluka koju sam donio dobra.

Zato ovim putem molim gospodina Cilara da se obrati ili meni osobno ili Uredu župana, gdje će dobiti detaljne informacije o tome što i kako napraviti dalje.

S poštovanjem,

župan 

Matija Posavec, 

mag. ing.

Izvor: 3097