Arhiva 07.02.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:20.

Država će ‘liječiti’ Bolnicu, a što dalje?

Županijska skupština, sasvim očekivano, na sjednici održanoj protekle srijede donijela je odluku da se uputi zahtjev Vladi Republike Hrvatske za sanaciju Županijske bolnice Čakovec. To je ujedno bila i jedina točka dnevnog reda. U trenutku izglasavanja odluke, protiv koje su bili jedino vijećnici Josip Posavec, Predrag Kočila i Ivan Martan, sat na zidu skupštinske dvorane pokazivao je točno dvanaest. Do tada je, naime, trajala očekivano besplodna rasprava o tome treba li, zašto i kako prihvatiti sanaciju Bolnice iako u svi znali da će se sanacija prihvatiti. U neobranom grožđu našao se HDZ čiji je predsjednik Darko Horvat ranije javno ustvrdio kako će HDZ sanaciju prihvatiti samo uz uvjet da se Vladi ne prenesu osnivačka (vlasnička) prava. To su HDZ-ovi vijećnici pokušali i progurati na skupštini, iako svjesni da ne može proći, budući da sanacija Bolnice ide “u paketu” s prijenosom prava. Svejedno je Vladimir Ivković inzistirao da se glasa i o njihovom prijedlogu za koji je potom glasao jedino HDZ. Kao prilog raspravi, vijećnicima je dato i pozitivno mišljenje Stručnog vijeća Bolnice na sanaciju, mišljenje GSV-a da sanacija ne smije utjecati na kvalitetu usluge Bolnice i smanjivanje zdravstvenih usluga, a uvjet održanja sadašnjeg organizacijskog ustroja u skladu s pravilnikom o kategorizaciji bolnica postavio je i Odbor za zdravstvo. Možda ne bi bilo toliko rasprave u kojoj su neki (Ivan Martan) tvrdili da im je ovo “jako tužan dan”, drugi su (Vladimir Ivković) isto proglasili najtežom odlukom u životu i u sanaciji vidjeli daljnju centralizaciju, treći (Roberta Barat) su naglašavali da - kad već imamo nešto čime moramo upravljati, imamo samo obveze, a ne i ovlasti... da je predsjednik Skupštine prvo dao riječ ravnatelju Bolnice Dragutinu Kopasiću. Ravnatelj je tek na kraju dobio priliku objasniti kako Županijska bolnica ostaje u rangu “3A” županijske bolnice i da će zadržati sve djelatnosti koje je imala i do sada. Možda je vijećnicima trebalo objasniti da do sanacije možda neće niti doći budući da će o tome odluka biti donesena tek nakon što se inspicira i “snimi stanje“ u Bolnici. Za to će trebati oko tri mjeseca, a do tada sve ostaje isto. Upravljačka (osnivačka) prava još nisu prenesena, sanacijska ekipa sa sancijskim upraviteljem na čelu još nije formirana, a Bolnicu i dalje vode oni koji su je vodili i do sada.
V.Trstenjak

Izvor: 3015