Arhiva 03.10.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:47.

Dvostruko slavlje u Župi sv. Nikole

U nedjelju, 22. rujna omanja Crkva sv. Nikole, sjedište Rkt. župe sv. Nikole biskupa u Novom Selu na Dravi, bila je pretijesna da bi pod njen svod ušli svi vjernici pristigli iz Totovca, Šandorovca, Kuršanca, Novog Sela na Dravi i Gornjeg Kuršanca, sela koja Župa natkriljuje, a na svetu misu došli su obilježtiti dvostruki jubilej.
Župnik vlč. Josip Janković, koji je na službi u Novom Selu na Dravi već 17 godina, služio je svečanu misu povodom 100. obljetnice gradnje crkve i 40. obljetnice osnutka Župe sv. Nikole biskupa, izdvojene iz istoimene velike varaždinske Župe 1973. godine.
Uz dvostruko slavlje pod svodom crkve, mještani Novog Sela na Dravi priredili su i blagoslov kruha i kolača u mjesnom društvenom domu te druženje za sve sudionike slavlja. (MB)

Izvor: 3049