Arhiva 01.02.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:36.

Eko-flor nema legalan deponij i duguje 4,5 milijuna kuna poreza!

U općinama Štrigova i Sveti Juraj na Bregu donesene su odluke o izboru koncesionara za obavljanje djelatnosti skupljanja i odvoza otpada s područja općina. Obje lokalne samouprave odabrale su Mull trans iz Sesveta, sestrinsku tvrtku Eko-flora plus iz Gornjeg Stupnika, koji je i dosad obavljao te poslove. Obje su općine natječajem dobile tri ponude. Štrigova je odlučivala između Murs-ekoma iz Murskog Središća, Uskoka iz Slatine i Mull transa iliti Eko-flora, a Sveti Juraj na Bregu između Eko-flora plus, Murs-ekoma i čakovečkog Čakoma.
Direktor komunalne tvrtke iz Murskog Središća Juraj Zadravec najavio je i uputio žalbe na odabir koncesionara u obje općine, što nam je potvrdio u razgovoru za list Međimurje.
- Žalim se zato što je Mull trans, odnosno Eko-flor trebao biti isključen iz natječaja, pošto je deponij na koji odlažu ilegalan. Razgovarao sam s nadležnim ljudima u Karlovcu jer je Eko-flor naveo da će tamo odlagati otpad s područja Sv. Jurja na Bregu i doznajem da tamo nemaju ugovoreno odlaganje. Zakon o otpadu govori da se otpad mora odložiti na legalnom odlagalištu, a Zakon o javnoj nabavi da morate imati čiste papire kad se javljate na natječaj. Eko-flor ima 4,5 milijuna kuna poreznog duga. Dakle, nemaju legalan deponij i duguju porez - ističe Juraj Zadravec iz Murs-ekoma.
Ponuđači su jedni drugima pogledali ponude tijekom njihova otvaranja, pa o izjavi našeg sugovornika ne treba dvojiti, tim više što je potvrđuje i Saša Avirović iz GKP-a Čakom Čakovec.
- Mi smo žalbu Općini Sv. Juraj na Bregu uputili u četvrtak, 21. siječnja. U tablici izrađenoj na temelju ponuda kraj Čakoma stoji zabilješka da nismo ispunili uvjete glede poreznih obaveza, što nije točno. Eko-flor plus ima višemilijunski porezni dug, u tablici stoji da ga nemaju, a naš je porezni dug nula. Može biti da se radi o omaški zapisničara, ali to nije naš problem. To je prvi glavni prigovor, a drugi se odnosi na to da nemaju legalno, odnosno odlagalište u skladu s natječajnom dokumentacijom - kaže Avirović dodajući da su se žalili i na druge nepravilnosti u postupku.
Neznanje, strah od građana ili nešto treće?
Jedna od tih je primjerice da je procijenjena vrijednost nabave 800.000 kuna, a visina planiranih sredstava nabave 10.000 kuna. Te dvije stavke moraju biti jednake, pa se može pretpostaviti da se i ovdje radi o omašci.
- Na kraju cijele priče, Eko floru su upisali pozitivnu ukupnu ocjenu, a samo jedan negativan kriterij vas zapravo isključuje iz natjecanja za posao - kaže S. Avirović. Da je poslovanje Eko-flora kompleksno i vjerojatno iziskuje preispitivanje, J. Zadravec nam je pokušao dodatno ilustrirati:
- Kad je prije mjesec dana u posjet Međimurskoj županiji došao direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vinko Mladineo, iznio sam probleme s kojima se suočavamo u poslu i dotaknuo pitanje Eko-flora. Mladineo je tada jasno rekao da Fond neće sanirati ono što Eko-flor na crno odlaže - kaže Juraj Zadravec za list Međimurje.
Vozaju smeće po cijeloj zemlji
Mull trans je u natječajnoj dokumentaciji za Općinu Štrigova, kao mjesto legalnog odlaganja komunalnog otpada, naveo Donji Miholjac u Osječko-baranjskoj županiji. Općini Sv. Juraj na Bregu naveo je Karlovac, a Općini Selnica, primjerice, Županju u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
- Mi u Međimurju radimo po zakonu i pošteno igramo. Odlažemo na legalan deponij koji kao korisnici plaćamo 700 kuna po toni, selektiramo otpad i poštujemo norme. Zato je i cijena odvoza takva kakva jest, ona ne može biti niža. U Varaždinu je već sada znatno viša, a najavljuju da će još rasti. Moramo se suočiti s tim da smeće nije socijalna kategorija i da se ono neće voziti zabadava - zaključuje za list Međimurje direktor Murs-ekoma Juraj Zadravec.
Nečuveno! Ponuditelj ponuditelju odgovara na žalbu
Načelnici općina Sveti Juraj na Bregu i Štrigova Anđelko Nagrajsalović i Stanislav Rebernik kao glavni argument u odluci o koncesionaru ističu cijenu odvoza. Dokazuju time da je socijalni moment presudan iako posao sa zbrinjavanjem otpada to odavna nije.
- Točno je da Eko-flor ima 4,5 milijuna poreznog duga, i to piše u njihovoj dokumentaciji, ali s Poreznom upravom imaju dogovoreno njegovo obročno plaćanje. Drugi ponuđači najavili su nam žalbe koje ćemo razmotriti - kaže za list Međimurje A. Nagrajsalović.
Žalba Murs-ekoma u Štrigovi već je odbijena, a u odgovoru koji je tvrtki dao načelnik S. Rebernik stoji da je “tvrtka Mull trans prihvatila sve obaveze vezane uz selekciju otpada, što je kasnije i pismeno potvrđeno. Potvrđena je dokumentacija o legalnosti odlagališta otpada, što na osnovi priloženog ne možemo ni ne smijemo osporiti”.
Začudan je završni dio Rebernikova odgovora Murs-ekomu iz kojeg se vidi da je na žalbu praktično odgovarao protukandidat za koncesiju Mull trans. Citiramo: “Pošto su njegovi argumenti (argumenti Mull transa, op.a.) navedeni u odgovoru na vaše tvrdnje, bazirani na zakonskim odredbama, strukovnim pravilima i standardima, smatramo da našim odabirom štitimo interese jedinice lokalne uprave i žitelja te da nema osnovanih razloga za bilo kakvu promjenu naše odluke.”
Aleksandra Ličanin

Prije i poslije nagodbe s
Poreznom upravom
Saša Avirović: Iz provedbe ovih natječaja vidi se da u općinama nemaju ljude koji su educirani za provedbu javne nabave po sadašnjim zakonima. To se vidi i na primjerima općina Belica i Pribislavec. Belica je provodila natječaj prije Sv. Jurja na Bregu, pa se tamo javio Mull trans. To su učinili zato što Eko-flor tada nije imao nagodbu s Poreznom upravom koju je donio Sv. Juraj na Bregu. Svi znaju - ako vam je porezni dug 7 kuna, ispadate iz natječaja, a kamoli da je taj dug milijunski. (al)

DAKLE, CIJENE
Od bizarnog do realnog
Ponuđene cijene odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za Općinu Štrigova krajnje su različite. Za domaćinstvo s više od 2 člana Mull trans je ponudio cijenu od 36,58 kuna, Murs-ekom 56,10, a Uskok 32 kune - sve bez PDV-a. Koliko je ponuda Uskoka bizarna, govori podatak da najnižoj ponuđenoj cijeni odvoza pridružuju naknadu za koncesiju u visini 23.400 kuna, dok je Mull trans ponudio 6, a Murs-ekom 5 tisuća kuna.
U Svetom Jurju na Bregu za odvoz 120-litarske kante Eko-flor plus (Mull trans) je ponudio cijenu od 41,50 kune, Murs-ekom 59,60, a Čakom 67,20 kn s uračunatim PDV-om.
Uzmemo li u obzir da Murs-ekom i Čakom otpad odlažu na legalnom deponiju u Totovcu i pritom nude više cijene od Mull transa - Eko-flora koji otpad iz Međimurja voze čak u Donji Miholjac u Osječko-baranjskoj i Karlovac u Karlovačkoj županiji, ne možemo se oteti dojmu da potonji imaju dobitnu formulu za računanje cijene usluge.
A. Ličanin

Izvor: 2858