Arhiva 03.01.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:58.

Fizeš je već duže vrijeme ilegalno smetlište! Zašto?

Fizeš je naziv područja  na sjeveroistočnom dijelu naselja Ferketinec. Riječ je o naplavnom području starog korita rijeke Mure (mrtvica). Pravi je dragulj što se tiče flore i faune. Cijelo to područje dio je Regionalnog parka prirode Mura-Drava i zaštićeno je. Potok Jalšovnica koji razdvaja naselja Ferketinec i Miklavec ulijeva se u Fizeš i na drugom kraju utječe u rijeku Muru. Tim područjem prolazi  biciklistička staza uz rijeku Muru (Križovec - Kotoriba) i tu je sagrađen jedini drveni most za prelazak pješaka i biciklista.
Dio nesavjesnih mještana naselja Ferketinec, pogotovo oni čiji se vrtovi protežu do samog Fizeša, jednostavno otpad (građevinski, lešine domaćih životinja, PVC ambalažu od motornih ulja i pesticida, me-tal, tekstil i dr.) već duže vrijeme odbacuju u strmi dio obale i u vodu te tako onečišćuju i zagađuju vodene površine, stanište mnogobrojnih životinjskih i biljnih vrsta.
S obzirom da naselje Ferketinec spada u Općinu Podturen, pitam načelnika Općine Josipa Lepena je li on upoznat s tim problemom i što je poduzeo da se sanira to područje. Ne znam ima li Općina komunalnog redara, ali - koliko znam, s područja njegove općine zaposlen je jedan “rendžer“ u Javnoj ustanovi... priroda međimurska, a ujedno i dobiva jedan dio plaće od Općine Podturen. Što je on osobno poduzeo u tom pogledu? Jesu li mjerodavne službe tim neodgovor-nim mještanima na neki način ukazale ili ih sankcionirale zbog ilegalnog odlaganja otpada? Koliko znam, samo je sa zapadne strane, gdje se autom može proći, stavljena tabla o zabrani odlaganja otpada.
Pitam i župana Međimurske županije Matiju Posavca tko nadzire i kako nadzire rad Javne ustanove, odnosno gdje su joj rezultati s obzirom da se samo sjedište uprave nalazi u Križovcu. Praktično “ispred nosa“ te institucije nalaze se već duže vrijeme brojni divlji deponiji smeća, a sve je “jako zaštićeno“. Koliko vidim na terenu, ništa se ne poduzima u tom i drugim pogledima. Kakva nam je to promidžba?
Panoramska fotografija Fizeša skinuta je s portala Geoportal DGU. Ovih pet fotografija s Fizeša nastalo je na svega nekoliko desetaka metara!
Ovim apelom želim potaknuti same mještane Ferketinca da je očuvanje Fizeša - “dragulja Međimurja“, isključivo u njihovim “rukama i glavama“, za buduće generacije koje će nas naslijediti.

Josip Horvat Majzek

Izvor: 3062