Arhiva 31.01.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:00.

FRANJO KOVAČIĆ: Nisam uzeo novac s koncerta "Naši za naše"

Vijećnici Općinskog vijeća Gornjeg Mihaljevca vratili su se za aktualnog sata tri godine unatrag, temeljem pitanja koje je postavio vijećnik Konrad Brezarić (HDZ).
- Zanima me gdje je završio novac koji je prikupljen kad je Mjesni odbor Dragoslavec Selo bio organizator humanitarnog koncerta Naši za naše. Pitam stoga što mi je rečeno da je novac predan u Općinu jer tog trenutka nisu imali osobu kojoj bi taj novac donirali, objasnio je Brezarić.
Odgovorio je Franjo Kovačić (HDZ) s obzirom da se pitanje odnosi na period u kojem je on bio u ulozi općinskog načelnika.
- Prilog je prikupljen prije tri godine i predsjednik MO-a Dragoslavec Sela predložio je da se osnuje zaklada pošto nismo imali kome dati taj novac. Zaklada nije osnovana, no, novac je položen na općinski žiroračun. Bilo je planirano donirati 500 kuna poklon-bona Zlatku Pintariću, kao pomoć u kupnji slušnog aparata, međutim, dobio ga je putem Centra za socijalnu skrb. Josipu Cvetkoviću, koji je bolovao od raka, bile su namijenjene 2 tisuće kuna, no, preminuo je prije nego smo uspjeli na ovaj način pomoći. Preostali iznos ostao je na računu Općine, što je zapisnički konstatirano, rekao je Kovačić.
Načelnik Goran Lovrec uključio se u raspravu sa stručnog aspekta.
- Zanima me, s knjigovodstvene strane, kako je prikazana obveza? Ako je prije tri godine uvrštena, a neizvršena, zašto u idućim godinama nije bila prikazana? To je trebalo biti evidentirano. Ovu obvezu trebamo uvrstiti u proračun za 2014. godinu, a problem je što je u onoj godini prikazan prihod bez rashoda. Znači da je novac nenamjenski utrošen i da ga je trebalo odmah za iduću godinu predvidjeti za rashod, konstatirao je načelnik, a predsjednik Vijeća dodao da dokumentaciju o spomenutom novcu treba pronaći.
A. Ličanin

Izvor: 3066