Arhiva 20.04.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:17.

Friščićev lobi uzeo lovište Orešec međimurskim lovcima

Županijska vijećnica Adrijana Višnjić Jevtić (Nezavisna lista Josipa Posavca) na protekloj je sjednici Županijske skupštine postavila pitanje je li točno da lovištem “Orešec” gospodare i na njemu love lovci iz susjedne Koprivničko-križevačke županije i, ako je to točno, zbog čega je dpušteno da lovištem na teritoriju Međimurja upravljaju lovci iz druge županije.
Svojim pitanjem vijećnica je dirnula u dugogodišnji spor koji je nastao zbog, u najmanju ruku, neobičnog tumačenja zakonskih propisa, posebno Zakona o lovstvu, a sve se više čini, i zbog privatnih interesa pojedinaca i moćnog HSS-ovog lobija iz Koprivničko–križevačke županije predvođenog potpredsjednikom Vlade Josipom Friščićem.
Državnim lovištem stvorili enklavu
Lovište Orešec, zvano “Orešec polje” smješteno je na lijevoj obali Drave, “ispod” Velikog pažuta, unutar administrativnih granica Međimurske županije, a sada davne 1994. godine, formiranjem državnog lovišta “Dubrava 1”, postalo je enklava od 200-tinjak hektara, odvojena državnim lovištem od lovišta LD-a “Patka” Donji Vidovec. Rješenje o formiranju zajedničkog lovišta “Dubrava”, površine oko 2.500 hektara donio je tadašnji ministar poljoprivrede, a “Dubrava” se prostire na području Međimurske (1.800 ha), Varaždinske (600 ha) i Koprivničko–križevačke (oko 330 ha). Već je tada upozoravano na nelogičnosti, a tadašnji župan Marijan Ramušćak ministru šalje dopis u kojem upozorava na nepravilnosti u ustanovljavanju vlastitog otvorenog lovišta “Dubrava”. Osim na državnom, lovište se rasprostrlo i na privatnom zemljištu, ne predstavlja zaokruženu prirodnu cjelinu, nego ga dijeli Drava, što je suprotno odredbama Zakona o lovu, a u konačnici, novoformirano lovište razdavaja u dva nepovezana dijela prije postojeća lovišta međimurskih lovačkih društava.
Tome treba dodati da Međimurska županija “nije imala pojma” o formiranju državnog lovišta. Krajem 1995. godine Skupština Međimurske županije ustanovljava dvadeset zajedničkih lovišta koja su data u zakup i izrađena je lovnogospodarska osnova za desetogodišnje razdoblje. Zakup nad lovištem “Orešec” dobiva LD “Patka” Donji Vidovec koji je svo to vrijeme vodio brigu o lovištu, plaćao zakupninu i naknadu štete od divljači. 2006. godine “Patki” je produžen ugovor o zakupu zajedničkog lovišta do 2016. godine.
Međutim, Županijska skupština Koprivničko–križevačke županije 2007. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi odluku o ustanovljavanju zajedničkog lovišta “Koprivnica 1” koje, prema opisu granica, obuhvaća i enklavu “Orešec”. Nitko iz Međimurske županije, iako se “Orešec” u cijelosti nalazi na području Međimurske županije, niti ovaj put nije bio obaviješten o planiranim promjenama. Iako je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva još 2005. godine, povodom traženja LD-a “Fazan” Donja Dubrava (koji je od države dobio koncesiju na državno lovište) za izmjenu granica lovišta, priznalo kako se enklava “Orešec” nalazi na području Međimurske županije i da pripada županijskom lovištu broj 2, u rujnu 2010. godine Uprava za lovstvo Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva potvrđuje da su površine “Oreško polje” u sastavu lovišta “Koprivnica 1”. Zanimljivo je da se u Ministarstvu pozivaju na Zakon o lovstvu kojim se lovište definira kao zaokružena prirodna cjelina u kojoj postoje ekološki i drugi uvjeti za uzgoj, zaštitu, lov..., a “zaboravljaju” da se tih istih odredbi nisu držali kod formiranja državnog lovišta “Dubrava” zbog kojeg je “Orešec” i postao enklava, nepovezana s drugim lovištima.
U Županiji nisu bili voljni previše razgovarati o ovom problemu budući da su u tijeku pokušaji rješavanja spora. Neslužbeno saznajemo tek da se kod potpredsjednika Vlade, ministra Božidara Pankretića (HSS) već nekoliko mjeseci “kiseli” molba za prijem na kojem bi se problem lovišta “Orešec” konačno riješio. Iako nitko to ne želi glasno reći, čini se da iza svega stoje zakulisne igre i ne bude li malo više energičnosti od strane međimurske županijske vlasti, lovištem na teritoriju Međimurske županije i dalje će upravljati lovci iz Koprivničko–križevačke županije čija je Skupština, uz blagoslov resornog ministarstva, donijela jednostranu odluku. Među lovcima se špekulira kako iza cijele priče oko “otimačine” međimurskog lovišta stoji jak lobi iz HSS-a i već spomenuti Fri-ščić i Pankretić.
V.Trstenjak

Mladen Lacković: Rješenje je protuzakonito
Mladen Lacković, tajnik Lovačkog saveza Međimurja, potvrdio nam je da se radi na dogovornom rješavanju spora.
- Istina je da u Zakonu o lovstvu jasno stoji da enklave ne mogu postojati ako ne čine prirodnu cjelinu, ali ne treba zaboraviti da je “Orešec” odvojen od pripadajućeg lovišta stvaranjem državnog lovišta “Dubrava”. Da bi se riješio takav spor u slučaju u kojem se dio jedne županije “pripaja” drugom radi formiranja lovišta, nužno je formirati zajedničku komisiju. U ovom slučaju to je trebala biti zajednička komisija sastavljena od ljudi iz Međimurske i Koprivničko-križevačke županije. Takva komisija nikada nije osnovana i činjenica je da su donesena rješenja protuzakonita. Nevezano uz to, enklavom je duže vrijeme upravljao LD “Patka” Donji Vidovec, plaćao je štete, prihranjivalo... sve do vremena dok resorno ministarstvo nije to pravo dalo Koprivničko -križevačkoj županiji, rekao je Lacković.
Istine radi, recimo da je Koprivničko–križevačka županija osnovala stručno povjerenstvo koje je izradilo prijedlog odluke o pripajanju lovišta “Orešec”. Međutim, u povjerenstvu nije bilo međimurske strane niti ih je bilo tko zvao! (vt)

Izvor: 2921