Arhiva 26.11.2009. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:35.

Opet nas ukidaju?

GOST KOMENTATOR

Umjesto financijske decentralizacije, HDZ ukida općine, gradove i županije!

Sadašnji model lokalne i regionalne samouprave uveden je 1993. godine. Hrvatska je podijeljena na 20 županija i Grad Zagreb s posebnim statusom – i grad i županija. Unutar županija - gradovi i općine. U Međimurju je tada osnovano 17 općina i jedan grad – Čakovec.
U godinama koje slijede Prelog i Mursko Središće dobili su status grada. Osnovane su nove općine Šenkovec, Pribislavec i Strahoninec odvajanjem od grada Čakovca i Orehovica odvajanjem od Male Subotice, Dekanovec od Domašinca, Sveta Marija od Kotoribe i Gornji Mihaljevec od Štrigove, tako da danas u Međimurskoj županiji imamo 22 općine i tri grada.
Ako vas sjećanje dobro služi i ako ste te ratne 1993. pratili i politička zbivanja, vjerojatno se sjećate da je po prvobitnom prijedlogu Međimurje trebalo biti u sastavu Varaždinske županije.
Naravno da je taj prijedlog u Međimurju naišao na velik otpor, tako da je u posljednjem trenutku tadašnji predsjednik države Franjo Tuđman morao pristati na zahtjev osnivanja Međimurske županije.
Umjesto županija – regije ?
Dvadeset godina poslije postoji mogućnost da Međimurje izgubi status županije i da se ukine većina općina. A i status grada upitan je za Mursko Središće i Prelog.
Zašto? Zbog financijske krize. Naime, sve je veći broj stručnjaka i političara koji zagovaraju radikalnu promjenu ustroja lokalne i regionalne samouprave. Točnije, tvrde da broj općina i gradova treba prepoloviti. Postoje i različiti prijedlozi oko sudbine županija.
Tako, na primjer, HSLS, sudeći po izjavama Ivana Čehoka, zagovara UKIDANJE svih županija i umjesto njih predlaže Hrvatsku podjeliti na regije. Slična razmišljanja mogu se čuti iz redova HNS-a i DC-a. Jedni predlažu osnivanje tri regije (Zagreb, Osijek i Split), drugi pet, treći osam... Ima i onih koji predlažu da ustroj po županijama ostane, ali da se sadašnji broj s 20 smanji na 10. Zajedničko svim tim krojačima je to da predlažu ukidanje većine općina i gradova. Čime taj prijedlog obrazlažu? Uštedom. Kažu da će se uštedjeti jako puno novaca. To je, dakle, FINANCIJSKI kriterij. Ali ministar uprave Mlakar, obrazlažući pisanje novih kriterija, reče da financijski kriterij neće biti dominantan ni jedini pri predlaganju novog ustroja. Ako je cilj UŠTEDA novaca, kako to da financijski kriterij neće biti jedini?
Svi rasipni?
Ima li u Hrvastkoj općina, pa i gradova koji su sami sebi svrha? Koji većinu proračuna troše na plaće zaposlenih čelnika i službenika? Koji ne mogu preživjeti bez izdašnih dotacija države? Koji iz svoga proračuna ne mogu financirati ni dječji vrtić, a kamoli graditi neke objekte infrastrukture? Naravno da ima! Pa zašto su onda osnovane? Zbog politikantskih i izbornih razloga vladajućih garnitura.
Mogu li se one detektirati? Naravno da da. Samo treba upotrijebiti podatke o takozvanom „fiskalnom kapacitetu po glavi stanovnika“ (porezni prihodi), kako bi se vidjeli prihodi po glavi stanovnika. Drugi važan podatak je na rashodovnoj strani, onaj koji govori koliko novaca općina ili grad troši na zaposlene.
Nakon toga lako je donijeti političku odluku.
U 2007. godini prihodi svih općina, gradova i županija bili su 17 milijardi kuna, Zagreb je imao prihode oko 7 milijardi kuna, što daje ukupne prihode od 24 milijarde. Za SVE troškove za zaposlene općine, gradovi i županije potrošile su oko 2,5 milijardi kuna, Zagreb oko 1,3 milijarde ili ukupno nešto više od 3,7 milijardi kuna.
Dakle, kompletna lokalna i regionalna samouprava za troškove svih svojih zaposlenika u cijeloj godini potrošila je 847 kuna po glavi stanovnika. Samo za usporedbu, te iste 2007. državna uprava potrošila je više od 22 milijarde za plaće, odnosno, njen trošak po glavi stanovnika je 5.000 kuna.
Siromašni i...
No, prosjek je prosjek, ili što kažu ljudi - nekom meso, nekom zelje, pa ispada da svi jedemo meso sa zeljem.
Idemo sada taj prosjek fiskalnih kapaciteta i troškova za zaposlene pogledati po županijama, uz napomenu da su pod nazivom županije iznosi prihoda i rashoda svih općina, gradova i same županije – zbir.
… škrti Međimurci!
Ako me sada želite pitati kako to lokalna samouprava u Međimurju sve svoje obveze može zadovoljiti sa svega 3.066 kuna prihoda po stanovniku, a istovremeno je Grad Zagreb s 9.049 kuna prihoda po stanovniku u financijskim problemima. Odmah vam moram reći da ne znam odgovor.
Isto kao što vam ne mogu odgovoriti na pitanje kako to da u Međimurju za zaposlene u općinskim i gradskim upravama potrošimo samo 337 kuna po glavi stanovnika, a državni je prosjek 847 kuna.
Kažu da će se smanjenjem broja općina i gradova uštedjeti velik novac jer će biti manje tajnika i tajnica, vozača, portira, službenika...
Zato sam odlučio prikupiti podatke o rashodima za zaposlene samo u općinskim i gradskim upravama u Međimurju, bez knjižnica, vrtića, centara za kulturu, komunalnih poduzeća... jer, ako i smanje broj općina, neće valjda ukidati i dječje vrtiće, knjižnice...
Obratio sam se svim općinskim načelnicima i gradonačelnicima sa zamolbom dostave podataka za koje smatram da će mi biti veoma korisni u saborskoj raspravi kada taj zakon dođe na dnevni red. I, evo novog iznenađujućeg podatka: po glavi stanovnika u našim općinama i gradovima za troškove zaposlenih GODIŠNJE izdvajamo između 4 i 14 kutija cigareta:

Troškovi za zaposlene po glavi stanovnika u međimurskim općinskim i gradskim upravama u 2008. (u kunama)
Prelog 181
Mursko Središće 251,31
Donja Dubrava 187,63
Šenkovec 114,91
Belica 166
Donjni Vidovec 155,27
Domašinec 118,44
Gornji Mihaljevec 106,17
Mala Subotica 60.16
Nedelišće 147,47
Orehovica 153,27
Strahoninec 86,99
Sveta Marija 89,23
Štrigova 107,13
Pribislavec 166,08
U Gradu Čakovcu i općinama Dekanovec, Donji Kraljevec, Goričan, Kotoriba, Podturen, Selnica, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri i Vratišinec te u Međimurskoj županiji čelni ljudi odlučili su NE dostaviti tražene podatke. Ili ih nisu znali izračunati, uglavnom - od njih nisam dobio nikakav odgovor.

Županija Broj Prihod Rashodi za Kuna po
stanovnika Prihodi po stanovn. Svi rashodi zaposlene stanovniku

Zagrebačka 309.695 1.472.000,000 4.753 1.386.000,000 188.246,000 608
Krapinsko-zagorska 142.432 463.000.000 3.250 464.000.000 52.879.000 371
Sisačko-moslavačka 185.387 733.000.000 3.952 701.000.000 129.000.000 698
Karlovačka 141.787 579.000.000 4.083 543.000.000 78.000.000 554
Varaždinska 184.769 703.000.000 3.805 560.000.000 83.000.000 451
Koprivničko-križevačka 124.467 517.000.000 4.156 518.000.000 68.000.000 545
Bjelovarsko-bilogorska 133.084 415.000.000 3.122 389.000.000 63.000.000 476
Primorsko-goranska 305.505 2.331.000.000 7.632 2.330.000.000 349.000.000 1.144
Ličko-senjska 53.677 315.000.000 5.866 296.000.000 52.000.000 970
Virovitičko-podravska 93.389 291.000.000 3.123 281.000.000 42.000.000 448
Požeško-slavonska 85.831 214.000.000 2.490 197.000.000 36.000.000 416
Brodsko-posavska 176.765 438.000.000 2.480 415.000.000 86.000.000 372
Zadarska 162.045 929.000.000 5.733 886.000.000 123.000.000 758
Osječko-baranjska 330.506 1.158.000.000 3.504 1.101.000.000 170.000.000 514
Šibensko-kninska 112.891 515.000.000 4.563 492.000.000 82.000.000 731
Vukovarsko-srijemska 204.768 690.000.000 3.369 857.000.000 89.000.000 437
Splitsko-dalmatinska 463.676 2.385.000.000 5.144 2.380.000.000 371.000.000 801
Istarska 206.344 1.574.000.000 7.631 1.503.000.000 263.000.000 1.273
Dubrovačko-neretvanska 122.870 821.000.000 6.687 782.000.000 134.000.000 1.089
Međimurska 118.426 363.000.000 3.066 357.000.000 40.000.000 337
Grad Zagreb 779.145 7.050.000.000 9.049 7.068.000.000 1.279.000.000 1.642

UKUPNO 4,437.460 23,959.000.000 5.397 23,512.000.000 3,762.000.000 847

PS
Ako ste samo površno pogledali priložene podatke, jasno vam je zašto inzistiram da se pri odlučivanju o novom ustroju koristi isključivo financijski kriterij.
Ali, i vi i ja znamo da to tako neće biti. Opet će vladajuća politika dodati i neke druge imaginarne, nemjerljive kriterije prema kojima će i u Međimurju biti ukidanja općina i gradova. Zbog ravnoteže. I opet ćemo biti žrtvovani zbog onih rasipnih, bahatih, bezobraznih, političkih dupelizaca i stranačkih poslušnika. Ili će se ipak probuditi međimurski bunt?

Izvor: 2848