Arhiva 17.03.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:17.

HLAPIČINA: 1. kolovoza se zatvara lokalni vodovod!

Grad Mursko Središće, u suradnji s Međimurskim vodama, tijekom 2010. godine u naselju Hlapičina završio je izgradnju vodovoda. Sukladno članku 209. Zakona o vodama, Gradsko vijeće Murskog Središća već 13. prosinca 2010. godine donijelo je Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine. Navedena odluka u primjeni je od 1. siječnja 2011. godine, a njome se mještani Hlapičine obvezuju priključiti građevinu, odnosno drugu nekretninu na izgrađeni vodovod u određenim rokovima. Tako se novoizgrađena građevina mora priključiti prije izdavanja uporabne dozvole, postojeće najkasnije u roku od 8 mjeseci od stupanja na snagu Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, odnosno do 1. kolovoza 2011. godine.
Prvi dan kolovoza tako će u Hlapičini, o tome smo već pisali, a sada je to i službeno, ujedno biti i zadnji dan funkcioniranja sadašnjeg lokalnog vodovoda u Hlapičini.
Za razliku od dosadašnjih načelnih prijetnji o zatvaranju mjesnog vodovoda, koje i nisu preozbiljno shvaćane i prolongirane su za potrebe lokalnih izbora, Grad ovaj put neće imati nikakvu drugu mogućnost, nego početkom kolovoza definitivno zatvoriti sadašnji vodovod, a vlasnicima građevina koji se ne priključe na novoizgrađeni vodovod zaprijećeno je i sasvim konkretnim kaznama.
Prijete kazne i ovrhe
Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine, ne priključi svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na izgrađeni vodovod u navedenim rokovima, na prijedlog isporučitelja vodnih usluga (Međimurskih voda), Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Mursko Središće donijet će rješenje u upravnom postupku o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno nekretnine.
Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih podataka o vlasniku građevine i građevini, sadrži i odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na teret vlasnika, odnosno drugog zakonitog posjednika građevine, rok plaćanja troškova priključenja te mogućnost prisilne naplate u slučaju kau kojem vlasnik građevine, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne želi snositi troškove izgradnje priključka.
Pojednostavljeno, nema više izbjegavanja priključenja, a za nepridržavanje rokova za priključivanje na vodovod utvrđene su i novčane kazne u iznosu od 10.000 kuna za pravnu osobu, 5.000 kuna za obrtnike i fizičke osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost i 2.000 kuna za fizičku osobu.
S obzirom na tešku materijalnu situaciju, dio korisnika mogao bi biti oslobođen plaćanja naknade za priključenje, ali i za to postoji procedura. Stanovnici Hlapičine, koji misle da mogu opravdati svoj zahtjev za oslobađanje od plaćanja priključka, isti podnose Vijeću mjesnog odbora Hlapičine, nakon čega će VMO gradonačelniku predložiti oslobađanje od plaćanja naknade za svakog podnositelja zahtjeva pojedinačno. Kako bi se izbjegli nesporazumi, moguće ovrhe i sporovi iz Grada, pozivaju sve stanovnike Hlapičine da se pridržavaju rokova za priključenje na vodovodnu mrežu.
V.Trstenjak

Izvor: 2916