Arhiva 28.02.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:02.

Hrvatski laburisti odlučno protiv regionalizacije

Predsjednik međimurske podružnice Hrvatskih laburista - Stranke rada Rajko Bulat i županijska vijećnica spomenute stranke Petra Kovačić na konferenciji za novinare održanoj u ponedjeljak, 17. veljače oštro su se usprotivili najavi ukidanja Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu, kao i mogućoj reorganizaciji sustava državne uprave kojom bi naš kraj ostao i bez Ureda državne uprave.
- Reforma predviđa da se kazneno sudovanje i postupci protiv maloljetnika ukinu te presele u Varaždin. S obzirom na određenu populaciju stanovništva u Međimurju zbog koje imamo velik broj predmeta upravo u spomenutim postupcima, reorganizacija bi bila apsolutno neracionalna. Dislociranost suda dovela bi samo do povećanja troškova, prvenstveno putnih. Porast će i troškovi odvjetnicima na koje imaju pravo sukladno njihovoj tarifi, a to sve poskupljuje postupak. Pitamo se gdje je u svemu ekonomičnost, racionalnost i ušteda. Neracionalno je voditi se istim kriterijima reorganizacije za cijelu državu, već je potrebno razmotriti specifične prilike koje utječu na statistiku sudovanja svakog suda, rekao je uvodno Bulat.
Kad je riječ o uredima državne uprave, njihov bi se broj sa sadašnjih 20 smanjio na 5.
- Postalo je jasno da država sve svoje službe vuče prema regijama: sudove, urede državne uprave, poreznu, FINU, državna odvjetništva, gruntovnice, katastre. Politička pozadina i politički interes svega toga jest regionalizacija Hrvatske. Vlast se boji to učiniti odjednom, radi to postupno. Takvo udaljavanje institucija od građana dovodi do demotiviranosti građana da koriste usluge tih tijela i, posljedično, pasivizacije stanovništva. Smanjenjem broja sudova, ureda i ljudi s kojima će raditi i koji su im odgovorni za rad, dolazi do koncentracije državne vlasti, jačanja političkog položaja pojedinaca i porasta dominacije iz jednog centra, istaknula je Kovačić.
Kriterij –
efikasnost, a ne veličina
Hrvatski laburisti zbog svega spomenutog smatraju da bi sve segmente reorganizacije trebalo staviti na papir. Nadalje, stava su da veličina pojedinog grada ne bi smjela biti glavni kriterij pri odabiru sjedišta neke službe. Temeljni kriteriji moraju biti efikasnost i kvaliteta rada jer bi sve drugo predstavljalo metropolizaciju. Za primjer, izdvajaju upravo podatak da je Ured državne uprave u Međimurskoj županiji ocijenjen najfunkcionalnijim, najracionalnijim te je poslužio kao model za funkcioniranje svih ureda državne uprave u zemlji.
Ukoliko se reforme počnu realizirati prema kriterijima i onako kako je predviđeno u dosadašnjim prijedlozima, postoji ozbiljna opasnost da Međimurje postane ništa više nego samo periferija bez ikakve uprave, napominju Bulat i Kovačić.
Sve političke stranke koje djeluju u Međimurskoj županiji Laburisti pozivaju na konsenzus te ujedno predlažu raspravu o spomenutoj problematici na sjednici županijske Skupštine.
Velimir Kelkedi

Izvor: 3070