Arhiva 07.06.2012. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:18.

HT odlazi, TELE 2 ostaje u crkvenom tornju!

Projektant Željko Slunjski izradio je idejni projekt Osnovne postaje pokretnih komunikacija na katastarskoj čestici 5997, k.o. Mursko Središće, čime je napravljen još jedan korak prema seljenju antena ovog operatora iz centra Murskog Središća. Hrvatski Telekom, kao insfrastrukturni operator, antenski stup visine 60 metara ponudio je u svibnju i drugim operatorima na području Murskog Središća (Tele 2 i VIPnet), kao lokaciju za smještaj i njihove opreme, ali ovi nisu iskazali interes. Naime, u skladu sa Zajedničkim planom razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture, operator koji gradi ovakav objekt dužan ga je ponuditi na zajedničko korištenje i ostalim operatorima, a tek nakon iskaza interesa (bilo pozitivnog, bilo negativnog) može se ishoditi lokacijska dozvola.
Podsjetimo, nakon velikog pritiska nezadovoljnih mještana Murskog Središća, konačno je dogovoreno micanje antena HT-a, međutim, i dalje ostaje problem antena operatora TELE 2 koji svoju opremu ima smještenu unutar crkvenog tornja u Murskom Središću. Budući da tamošnji župnik odbija razgovarati s niže potpisanim novinarom Međimurja, što je potvrdio i proteklog petka, službeni upit poslali smo na adresu Varaždinske biskupije, međutim, niti s te adrese nismo dobili nikakav odgovor. Crkvene oce upoznali smo s kronologijom događanja i činjenicom da građani Murskog Središća od gradskih vlasti traže i micanje antena mobilnog operatera Tele 2 koje se nalaze u tornju župne crkve u Murskom Središću, niti pedestak metara od antenskog stupa HT-a. Na žalost, na pitanja do kada TELE 2 ima ugovor o korištenju crkvenog tornja kao lokacije za svoju opremu te u koliko su crkvenih objekata (tornjeva crkvi) u Međimurju smještene antene i uređaji mobilnih operatera iz Biskupije nisu odgovorili niti riječi. Isto tako, niti na pitanje hoće li Crkva poslušati zahtjeve građana (u velikoj većini vjernika) i pokrenuti inicijativu za raskid ugovora o smještaju uređaja i antena u tornju župne crkve u Murskom Središću.
Zato nam ostaje osloniti se jedino na neslužbene podatke iz kojih proizlazi kako je petogodišnji ugovor o zakupu između Župe u Murskom Središću i TELE 2 istekao u veljači ove godine, dakle, kasnije nego je cijela priča oko antena i pokrenuta. Međutim, ugovor je nakon isteka (prema neslužbenim informacijama) automatski produžen na još tri godine jer niti jedna niti druga strana nisu tražile njegovo stavljanje izvan snage. Zato ne čudi što operator Tele 2 nema namjeru izmjestiti svoje uređaje iz crkvenog tornja, uz obrazloženje “kako imaju važeći ugovor o zakupu za svoju baznu stanicu te da se ne predviđa uklanjanje iste prije isteka tog ugovora”. Čini se kako duhovni pastiri ne mare što će ovo izazvati veliki revolt i nezadovoljstvo građana, kako prema operatoru, tako i prema Crkvi kao davatelju zakupa. Ali neka oni razmišljaju što im je važnije - povjerenje i dogovor s građanima, mahom vjernicima, ili tridesetak tisuća kuna, koliko navodno TELE 2 godišnje plaća smještaj svoje opreme u crkvenom tornju. Sudeći po posvemašnjoj ignoranciji i sugestijama da se o ovom ne bi trebalo pisati, u Crkvi su očito izabrali 30 tisuća kuna... (V.Trstenjak)

Srpak: Volju građana treba poštivati

Zamjenik gradonačelnika Dražen Srpak, koji je ispred Grada zadužen za pregovore s operatorima, do sada je odradio velik posao. Međutim, sav trud mogao bi mu ostati uzaludan ako ostanu antene u crkvenom tornju.
- Ne smatram se stručnjakom za elektromagnetna zračenja jer da bi netko mogao o tome mjerodavno govoriti, za to mora imati odgovarajuću naobrazbu i iskustvo. Međutim, smatram da se volja velike većine građana mora poštivati, a to onda znači izmještanje svih antena na primjerenu lokaciju koja više neće izazivati prijepore i neće više ni biti bitno “zrači” ili “ne zrači”, rekao nam je zamjenik gradonačelnika. (vt)

Izvor: 2980