Arhiva 27.05.2015. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 13:06.

I OVE GODINE U ČAKOVCU PROJEKT „GRADSKI VRTOVI"

Javite se ako želite uzgajati povrće na gradskoj parceli

 

U sklopu prošle godine pokrenutog projekta „Gradski vrtovi“ Grad Čakovec uputio je javni poziv  za podnošenje zahtjeva za korištenjem vrtne parcele. Svi koji na gradskim parcelama, njih ukupno 12 površine 50 četvornih metara u Ulici Dragutina Domjanića (kvart Loka) žele uzgajati vlastito povrće, odnosno jagodičasto voće, Gradu mogu poslati pisani zahtjev za to.

Parcele se daju se na korištenje od 5 godina, bez naknade, uz mogućnost skraćivanja perioda korištenja u slučaju dobivanja akta kojim se odobrava građenje, potvrde glavnog projekta ili rješenja o izvedenom stanju, do privođenja zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu.

 

Pravo podnošenja zahtjeva za korištenjem vrtne parcele ima osoba s prebivalištem na području Grada Čakovca ukoliko nema u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište. Zahtjev može podnijeti samo jedan član zajedničkog kućanstva. Nakon zaprimanja zahtjeva izradit će se „lista reda prvenstva“ i to prema nekoliko kriterija, a osnovni su status korisnika prava socijalne skrbi na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i status nezaposlene osobe, odnosno imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva (prosječni mjesečni prihod). Konačnu listu utvrđuje gradonačelnik, a s osobama kojima će biti dodijeljene parcele sklopit će se posebni ugovori.

Izvor: 3135