Arhiva 12.11.2009. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:35.

GLUHI HDZ-ovac

Ivković već dvije godine ne bi smio biti i direktor i zastupnik

Dužnosnik Ivković poziva se da u roku od 30 dana od dana primitka ovog mišljenja razriješi navedeni sukob interesa (Povjerenstvo za sukob interesa, 20. studenoga 2008. godine)

Iako mu je nekoliko puta na početku mandata upućivano pitanje o tome može li istodobno biti saborski zastupnik i direktor tvrtke Međimurje plin (u kojoj prima i plaću), Vladimir Ivković svaki je put prešutio mišljenje saborskog Povjerenstva za sukob interesa.
Na taj je način obmanjivao javnost i pritom stjecao nemalu imovinsku korist. Naime, plaća u Međimurje plinu mu je desetak tisuća kuna veća nego bi mu bila u Saboru u kojem koristi sve prinadležnosti što ih donosi zastupnički mandat. Da je tome tako potvrđuje i mišljenje Povjerenstva za sukob interesa od kojeg je sam Ivković zatražio mišljenje na početku svog mandata u Saboru. Zahtjev je podnio 13. veljače 2008. godine, a mišljenje je doneseno 20. studenoga 2008. godine, dakle, prije punu godinu dana. U njemu doslovce stoji:
„1. Vladimir Ivković ne može istodobno s obnašanjem dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru biti članom uprave trgovačkog društva Međimurje plin d.o.o. Čakovec.
2. Dužnosnik Ivković poziva se da u roku od 30 dana od dana primitka ovog mišljenja razriješi navedeni sukob interesa.
Dužnosnik pita da li činjenica što uz obnašanje dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru istodobno obavlja poslove direktora u trgovačkom društvu Međimurje plin d.o.o. Čakovec predstavlja situaciju sukoba interesa. Povjerenstvo ističe da je čl. 239. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 118/03 i 107/07) određeno da se uprava trgovačkog društva sastoji od jedne ili više osoba (direktora).
Budući da je odredbom čl. 11. st. 5. Zakona propisano da dužnosnici ne mogu biti članovi uprava trgovačkih društava, Povjerenstvo je donijelo mišljenje kao u dispozitivu pod 1. Kako istodobno obnašanje dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru i obavljanje poslova člana uprave trgovačkog društva predstavlja situaciju sukoba interesa, Povjerenstvo je odlučilo kao u izreci mišljenja pod 2.“
Dakle, Vladimir Ivković, da je poslušao mišljenje Povjerenstva za sukob interesa, svoj dvostruki status morao je riješiti još prije 11 mjeseci.
Hoće li zbog toga biti sankcioniran? S obzirom na to u kakvoj državi živimo, baš ni ne vjerujemo u to! I još nešto, čudno je da su o tome šutjeli i ostali naši saborski zastupnici (Dragutin Lesar, Dragica Zgrebec, Nadica Jelaš) jer su izvješće Povjerenstva dobili prije gotovo godinu dana.(ij)

Izvor: 2846