Arhiva 26.07.2012. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:19.

JASMINKA MAKOVEC,dobitnica rektorove nagrade

Među 20 studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu koji su dobili Posebnu Rektorovu nagradu za 2011./12. godinu za iznimna dostignuća u radu Pravne klinike je i Jasminka Makovec iz Čakovca. Jasminka je studentica završne godine Pravnog fakulteta u Zagrebu, stipendistica Grada Čakovca, članica Pravne klinike od rujna 2011., studentica mentorica Grupe za zaštitu prava radnika. Predstavila nam je rad Pravne klinike.
- Klinika je u akademskoj je godini 2011./12 ostvarila izniman uspjeh. Radom i zalaganjem studenata pružila je pravnu pomoć davanjem savjeta velikom broju građana slabijeg imovnog stanja u socijalno osjetljivim predmetima. Samo u zimskom semestru 2011./12. primila je i riješila ukupno 232 predmeta iz raznih grana prava. Sklopila je 378 sporazuma o suradnji s raznovrsnim udrugama civilnog društva. Na temelju toga su studenti-kliničari proširili svoju aktivnost u pružanju pravne pomoći na korisnike raznih, osobito ranjivih skupina.
Na koje se to skupine odnosi?
- U suradnji s partnerima, ostvarili smo projekt pomoći socijalnoj integraciji Roma i osoba s invaliditetom. U okviru njega su posjećena romska naselja u Zagrebu, Sisku, Čakovcu i Slavonskom Brodu. Posjetili smo i ustanove za osobe s invaliditetom. Preuzeto je i riješeno 16 predmeta, a izrađena je i studija o pravnim problemima romske populacije.
Klinika se bavi i humanitarnim radom.
- Organizirali smo humanitarnu akciju tijekom koje je u prosincu 2011., uz aktivnu suradnju Fakulteta i njegovih djelatnika, prikupljen velik broj igračaka, odjevnih predmeta i hrane te nešto novca. Sve je to u suradnji s Centrom za ljudska prava podijeljeno kao pomoć socijalno ugroženim obiteljima.
Nadalje je osmišljen projekt namijenjen informiranju beskućnika o načinima rješavanje pravnih problema s kojima se susreću. Oblikovani su novi obrasci i pravila rada te je volonterskim radom studenata izrađen Klinikarij, jedinstven sustav elektroničke obrade podataka o primljenim predmetima i danim pravnim mišljenjima.
Na neki način, možete biti uzor drugim sveučilištarcima.
- Članovi Klinike promicali su ideju kliničkog rada i rada za opće dobro na više okruglih stolova koje je ona organizirala ili suorganizirala. U susretima s partnerima i organizacijama iz zemlje i inozemstva predstavljali smo Sveučilište u Zagrebu i Pravni fakultet kao inovativna središta koja po svom modelu kliničkog obrazovanja mogu služiti kao uzor drugima.
Koji su članovi Klinike nagrađeni Posebnom Rektorovom nagradom?
- Zbog svega već rečenog, Posebnu Rektorovu nagradu dobila je skupina koja obuhvaća studente koji su se kao administratori, voditelji studentskih radnih skupina te studenti-mentori osobito istaknuli u kliničkom radu.
Što za Vas predstavlja rad u Pravnoj klinici?
- U Pravnoj klinici prvi sam put imala priliku susresti se sa strankama i direktno se upoznati s njihovim problemima. Puno sam toga naučila i vidjela što znači zakon primjenjivati u praksi.
Surađujemo s brojnim udrugama, pa sam tako imala prilike posjetiti udrugu B.a.b.e. i tamo pružati pravne savjete te učiti od njihove odvjetnice. Upoznali smo se i razmijenili iskustva s kliničarima izvan Hrvatske koji rade po sličnom modelu kao mi. Ipak, najveće zadovoljstvo čini mi saznanje da sam nekome zaista pomogla.
R. Topličanec

Što je Pravna klinika
Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ona potrebna. Klinika je 2010. godine osnovana pod vodstvom profesora Alana Uzelca. Na predmetima rade studenti viših godina koji samostalno i kolektivno obrađuju primljene slučajeve, pri čemu im po potrebi savjetom pomažu akademski mentori – suradnici, znanstveni asistenti i profesori. Ovisno o složenosti slučaja, studenti izrađuju pravno mišljenje ili daju opće pravne informacije. Kliničari ne mogu stranku zastupati pred sudom niti sastavljati podneske, no, mogu strankama dati savjete kako ih sastaviti.
Klinika se bavi isključivo predmetima koji se tiču područja u kojima je prepoznata potreba da se korisnicima pomogne. Područja za koja su osnovane posebne skupine su obiteljsko pravo i zaštita djece, zaštita radnika, diskriminacija, državljanstvo i azil, zaštita okoliša, prava pacijenata te zaštita žrtava i svjedoka kaznenih djela. U rujnu kreće projekt vanjskih klinika u okviru kojeg kliničari odlaze u mjesta izvan Zagreba, kako bi tamo zaprimali slučajeve i pružali pravnu pomoć, pa će vjerojatno ponovo posjetiti i Čakovec.

Izvor: 2987