Arhiva 11.07.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:23.

Je li Matija Posavec bio u sukobu interesa?

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na svojoj 15. sjednici održanoj 22. svibnja donijelo je odluku da će pokrenuti “postupak za odlučivanje o sukobu interesa u odnosu na dužnosnika Matiju Posavca, zamjenika župana Međimurske županije”. Matija Posavec, koji je praktično nekoliko dana nakon odluke Povjerenstva postao župan, pozvan je istovremeno da u roku od 15 dana od primitka odluke dostavi očitovanje i potrebnu dokumentaciju, a Povjerenstvo je Posavca “uzelo na zub” zbog činjenice da je kao zamjenik župana bio član Nadzornog odbora Narodnih novina. Svoj je status Povjerenstvu Posavec prijavio 3. travnja 2012. godine, a Vlada RH na zatvorenom je dijelu 83. sjednice, održane u ožujku 2013., predložila opoziv Posavca iz NO-a Narodnih novina. Međutim, Povjerenstvo je na dan održavanja svoje sjednice u svibnju utvrdilo da je Matija Posavec i dalje u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu upisan kao član NO-a. Zanimljivo je da je Povjerenstvo otada održalo tri sjednice, ali nikakva odluka do sada nije donesena, niti je “slučaj” Matije Posavca bio na dnevnom redu. Župan Matija Posavec, koji za svoje članstvo u NO-u nije primao nikakvu naknadu, potvrdio nam je da se Povjerenstvu očitovao, da ga je Vlada RH razriješila članstva NO-a te da nema govora o sukobu interesa, kao i to da više nije član NO-a, kako to tvrdi povjerenstvo.
Međutim, Posavec nije rekao niti riječ o tome da je umjesto njega u NO Narodnih novina imenovan Alen Kajmović, glasnogovornik međimurskog HNS-a i čovjek koji je cijeloga sebe uložio u Matijinu predizbornu kampanju. Kajmović je za svoj doprinos i članstvo u HNS-u tako nagrađen članstvom u NO-u Narodnih novina, za što prima mjesečnu naknadu od 1.900 kuna, ali i mjestom u NO-u Međimurje-plina u kojem mu naknada iznosi 1.350 kuna.
Kakva god bila odluka Povjerenstva, bit će javno objavljena na njihovoj internet stranici, isto kao što je bila objavljena i odluka o pokretanju postupka, međutim, što god Povjerenstvo odlučilo, njihova odluka, osim eventualne novčane kazne, nema drugih posljedica. Odluke koje su donosili dužnosnici za koje je utvrđen sukob interesa ne mogu se retroaktivno proglasiti nevažećima.
V.Trstenjak

Izvor: 3037