Arhiva 21.02.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:00.

Je li se Dean Hunjadi ogriješio o zakon?

Našem je uredništvu elektronskom poštom pristigla poruka koju potpisuje Vida Matić. Nepoznato nam ostaje radi li se o pravom imenu i prezimenu ili pseudonimu, no, spomenuti iznosi niz optužbi na račun aktualnog načelnika Općine Sveta Marija i jednog od SDP-ovih kandidata za zamjenika župana Deana Hunjadija. Matić Hunjadija optužuje za nezakonit rad te, taksativno, tvrdi sljedeće: Nije proveo javnu nabavu za uređenje parka u Svetoj Mariji te je pogodovao svome susjedu Vladi Jankoviću – Kompanija Janković d.o.o. Plaća rad na crno ženinoj teti gđi Frančić za usluge čišćenja i to novcem iz placarine koju Općina naplaćuje na ruke.
Nadalje, Matić kaže kako je Hunjadi nenamjenski utrošio novac dobiven od Ministarstva gospodarstva u iznosu od 300.000 kuna te da je za isti iznos zadužio Općinu koja se, prema natječaju i ugovoru, obvezala investirati 600.000 kuna, što nije učinila.
Nadalje, organizirao je koncerte za koje nije platio naknadu ZAMP-u, omogućio stručno osposobljavanje gospođici Gašparić bez mentora te je od građana naplaćivao odlaganje građevinskog materijala na nepostojeći deponij koji je zatvoren 2008. godine. Hunjadi, nastavlja Matić, i privatno krši zakon. Autor elektronske pošte bivšeg načelnika tereti da je radove na svojoj privatnoj kući u vrijednosti od 80.000 kuna izvođaču platio na crno, odnosno da ne posjeduje nikakav račun.
Prozvani Hunjadi našu je molbu da se očituje o svemu spomenutom glatko odbio, rekavši kratko da ne želi ništa komentirati.
Velimir Kelkedi