Arhiva 25.04.2012. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:19.

Kad Juraj da crveni karton

Murskosredišćanski Murs Ekom d.o.o. koji ima koncesiju na skupljanje i odvoz otpada u niz međimurskih općina i Gradu Mursko Središće odlučio je uvesti više reda u cijeli posao. Direktor Juraj Zadravec predstavio nam je “žute i crvene kartone”, novotariju koja će one koji s nedovoljno pažnje sortiraju otpad natjerati na drugačije ponašanje. Naime, u kantama se često zna naći i otpad koji se u njima ne bi smio nalaziti, kante su često “prepunjene”, komunalni otpad pogrešno odložen u vreću za odvojeno sakupljanje... Da bi se izbjegli takvi nesporazumi, radnici Murs Ekoma, ako utvrde prekršaj, neće isprazniti kantu, a prekršitelju će na kantu zalijepiti “žuti karton” s upozorenjem. Karton ima svoj broj, a ako se korisnik usluge ni drugi put ne pridržava pravila i upozorenja, na kantu mu se lijepi “crveni karton”. To neće značiti isključivanje iz sustava odvoza, ali će značiti novčanu kaznu. U početku simboličnu od deset kuna, a kasnije će kazne postati rigoroznije. (vt)

Izvor: 2974