Arhiva 14.03.2012. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:19.

Kad nije pomogla Kosor, možda će Čačić

Za osamnaestu sjednicu Gradskog vijeća Murskog Središća, sazvanu za ponedjeljak, 13. ožujka, gradonačelnik Josip Dobranić pripremio je opširno izvješće o radu za razdoblje od srpnja do posinca 2011. godine. U izvješću je pobrojeno sve što je u tom razdoblju učinjeno na području Grada.
Gradonačelnik se pohvalio završetkom izgradnje pješačkih staza u Peklenici, Hlapičini i u Tekstilnoj ulici u Murskom Središću, ukupne vrijednosti 363.989 kuna.
Radovi su sufinancirali Županijska uprava za ceste Međimurske županije i Grad Mursko Središće.
Zatražena pomoć Predsjednika i ministra
U gradonačelnikovom izvješću ponovo je svoje mjesto našla i Gospodarska zona Brezje. Dobranić podsjeća da je, s obzirom na visinu naknade za izdvajanje šumskog zemljišta iz šumskogospodarskog pojasa RH, Grad Mursko Središće izradio procjenu vrijednosti kod ovlaštenog sudskog vještaka koji je utvrdio da je vrijednost navedenog zemljišta 210.755. Također je od Hrvatskih šuma zatraženo da se postupak utvrđivanja naknade ponovi te da se utvrdi naknada sukladno procjeni koju je napravio Grad Mursko Središće. Nakon što su Hrvatske šume odbile takav zahtjev, Grad je zatražio pomoć i očitovanje Vlade Republike Hrvatske i nadležnog ministarstva. Ministarstvo je stalo na stranu Hrvatskih šuma, pa je nakon provedenih parlamentarnih izbora s novom Vladom uspostavljen kontakt i zatražena pomoć ministra Radimira Čaćića, kao i Predsjednika RH koji je Upravi za šumarstvo pri Ministarstvu uputio dopis kojim se traži da se preispita utvrđena naknada koju bi Grad Mursko Središće trebao platiti. Paralelno s kontaktima s Vladom, odlučeno je da se ide u prodaju nekretnina koje su predmet izdvajanja, ne bi li na taj način došli do potrebnih novčanih sredstava za plaćanje naknade, a prodaju će se obaviti nakon usvajanja odluke o prodaji unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone Brezje.
Autobusni kolodvor
Grad Mursko Središće s Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva sklopio je ugovor o sufinanciranju u kojem se Ministarstvo obvezalo sufinancirati rekonstrukciju zgrade autobusnog kolodvora do maksimalno 150.000 kuna, odnosno najviše do pedeset posto ukupne vrijednosti projekta. Ministarstvo je svoju obvezu ispoštovalo, a trenutno su u tijeku radovi na rekonstrukciji. U prostorijama zgrade kolodvora otvoren je Turistički informativni centar. Izvedene radove Turistička zajednica Grada Mursko Središće kandidirala je prema HTZ-u, od kojeg je dobiveno 47.555 kuna, što je utrošeno na plaćanje izvođača radova. Zgrada je u poptunosti isplaćena i postala je vlasništvo Grada 1/1.
V.Trstenjak

Izgradnja obaloutvrde
Završeni su radovi na produženju obaloutvrde na desnoj obali rijeke Mure. Grad Mursko Središće za navedene je radove kupio zemljište te ishodio potvrdu glavnog projekta. Radove je izvela Hidrotehnika d.o.o., a investitor su Hrvatske vode d.o.o. Trenutno se izvode radovi na izgradnji javne rasvjete na šetnici u okviru projekta Ekomuzej Mura. (vt)

Obnova zgrade kina „Rudar“
Izrađena je projektna dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade kina “Rudar” te je u Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Lokacijska dozvola za rekonstrukciju zgrade dobivena je nakon što je trgovačko društvo Primiko d.o.o. potpisom sporazuma Gradu Mursko Središće dalo suglasnost na idejni projekt. Trenutno je u izradi glavni projekt nakon čijeg će se dovršenja predati zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta, što je uvjet da bi započeli s gradnjom.
(vt)

Izvor: 2968