Arhiva 28.03.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:42.

Kada konačno "Međimurski kalamper"?

Skupština Udruge međimurskih proizvođača merkantilnog krumpira nikad nije rutinska, čak ni onda kad nema izbora ili izvanrednih programskih sadržaja, pa rutinska nije bila ni skupština u petak, 14. ožujka u dvorani društvenog doma u Belici.
Naime, uz uobičajenu inventuru aktivnosti koje je jedna od najorganiziranijih poljprivredničkih udruga Međimurja provela tijekom prošle kalendarske godine, uzgajivači krumpira - većinom iz Belice, ali brojni i iz drugih međimurskih mjesta - bili su u prilici saslušati prezentaciju predstavnika Agrokontrole, tvrtke koja će na području Međimurja uslužno obavljati kontrolu plodnosti (i drugih karakteristika) tla, a trošak od 62,80 kuna po uzorku nije se nikom učinio pretjeranim, tim više što Međimurska županija i Općina od te cijene subvencioniraju po 40%, a 20% plaća sam vlasnik njive.
Zainteresirani se moraju javiti u općinski ured sa zahtjevom za uzorkovanjem tla.
Uz sve izvještaje koje su podnijeli (i jednoglasno prihvaćanje članova Udruge) Dragutin Taradi, predsjednik, i Alojz Kozjak, tajnik UMPMK-a, usvojen je i plan rada koji, kao i dosadašnjih godina, podrazumijeva edukacije u učionici i na polju, praćenje tržišnih kretanja te organizaciju manifestacija.
Na Udruzi najvažnijoj, najavljeno je, na Festivalu međimurskoga kalampera, dostojno će se obilježiti i 15. obljetnica osnivanja Udruge (UMPMK osnovana je 1999. godine), koja je na skupštini tek potiho spomenuta.
Predsjednik D. Taradi uljudno je, ali ipak jasno, zaboravljivim članovima UMPMK-a dao do znanja - da bi Udruga funkcionirala, treba plaćati članarinu!
Zatim je spomenuo da postupak zaštite imena i geografskog porijekla za Međimurski kalamper još nije završen, ali se poduzima sve kako bi se to konačno privelo kraju.
Na skupštini je nazočnima - načelniku Općine Belica Zvonimiru Taradiju i zamjenici župana Sandri Herman - upućena zahvala za podršku koju pružaju Udruzi, a načelnik Z. Taradi informirao ih je o stanju projekta navodnjavanja te što se sve mora napraviti kako bi se svi poljski putevi vlasnički upisali na Općinu i potom mogli uvrstiti u projekte obnove, proširenja i drugih zahvata koje sufinanciraju i EU fondovi. (MB)

Izvor: 3074