Arhiva 18.04.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:42.

Kako bi to ravnateljica ŽUC-a gradsku prometnicu održavala za 25.800 kn po km?!

Vrlo motiviran za razjašnjavanje problematike održavanja i gradnje prometnica u Gradu Čakovcu te o raspodjeli sredstava na razini Županijske uprave za ceste gradonačelnik Stjepan Kovač ponudio je za novine kontraargumentaciju navodima ravnateljice ŽUC-a Ljerke Cividini. Koja je točka gledišta Grada Čakovca o raspodjeli i korištenju sredstava namijenjenih gradnji, održavanju i izvanrednom održavanju lokalnih i županijskih cesta, gradonačelnik S. Kovač iznosi u brojkama.
U čemu je ključno razmimoilaženje u procjeni koristi li Grad Čakovec pravičan dio raspoloživih sredstava za ceste?
- Prvo, a vjerojatno i najvažnije je: naša je procjena da građani Čakovca i okolnih naselja pod upravom Grada uplaćuju naknade za ceste oko 10 mililijuna kuna godišnje, od ukupnih sredstava koja putem naknade za ceste (cca 29 mil. kn/god.) prikuplja ŽUC, Gradu se raspoređuje po važećem Pravilniku tek 12,4%, odnosno oko 3,8 milijuna kuna. Dakle, Gradu je na upravljanje preneseno 12,4% kilometra cesta od ŽUC-a, točnije - 66 kilometara. Ravnateljica brka brojke kad kaže da Grad Čakovec za redovno održavanje svojih prometnica dobiva 3,8 milijuna kuna, što iznosi 58.500 kuna po kilometru prometnice, a ŽUC za svoje lokalne i županijske prometnice na raspolaganju ima 13 milijuna kuna, odnosno 29.000 kn kuna po kilometru prometnice.
ZAGUBLJENIH 16 MILIJUNA?
- Zaboravila je, nadam se ne namjerno, razlučiti redovno od pojačanog održavanja! Poštujem struku ravnateljice, ali očito je da je ona negdje “izgubila” 16 milijuna kuna. Naime, ravnateljica je zaboravila da toliko ima na raspolaganju za gradnju i pojačano održavanje lokalnih i županijskih prometnica, plus već spomenutih 13 milijuna kuna za redovno održavanje, što ŽUC dovodi u daleko bolji položaj u održavanju cesta.
Od sredstava koja Grad prima od ŽUC-a, dakle 3,8 mililijuna kuna godišnje, sukladno našem poslova-nju, za redovno održavanje raspoređeno je 1,7 mililijuna kuna godišnje, ili 25.800 po kilometru prometnice, a nikako 58.500 kuna! ŽUC na raspolaganju ima oko 29 mililijuna kuna godišnje za 434 kilometra prometnica, što znači za redovno i izvanredno održavanje i građenje 66.800 kuna po kilometru prometnice godišnje, odnosno - ukoliko je 13 milijuna kuna rezervirano samo za redovno (bez izvanrednog) održavanje, ima 30.000 kuna po kilometru prometnice godišnje. Dakle, jasno je tko je pretjerao i tko dezinformira javnost.
BROJKE PLUS SADRŽAJ
Brojke su zanimljive za raspravu, no, je li sve samo u različitoj interpretaciji računovodstvenih podataka?
- Ni najmanje, jer treba uzeti u obzir i činjenicu je da sve ceste nisu jednake po troškovima održavanja. Ceste kroz naselja, a poglavito kroz gradove, šire su, s mnoštvom komunalne infrastrukture (sustavi odvodnje najveći su problem kod održavanja), sa semaforima, s mnoštvom vertikalne i horizontalne signalizacije...
To zahtijeva i drugačiji, kompleksniji i metodološki pristup održavanju.
Nije isto održavati šljunčanu cestu i gradsku cestu, cestu koja nema ili ima minimum infrastrukture, cestu koja nema pješačko-biciklističku stazu, cestu koja nema rubnjake… Sve su to argumenti koji poskupljuju i iziskuju znatno više novca radi sigurnosti svih sudionika u prometu, građana Čakovca i njihove djece.
Vidim, vraćamo se pitanju tko koliko pridonosi u kasu iz koje se plaća održavanje, pa znači moramo analizirati omjere raspodjele novca?
- Istina je da su gradovi predlagali da ceste na području velikih gradova budu pod njihovom upravom, no, mislim da je trebalo u izračun za njihovo održavanje ubaciti više kriterija, primjerice PGDP (prosječni godišnji dnevni promet), što znači da je analitika trebala biti dublja...
Nije, naime, isto održavati prometnicu u Čakovcu kojom dnevno prođe 15.000 vozila i prometnicu u nekom drugom dijelu Županije kojom dnevno prođe kakvih stotinjak vozila. Trebalo je uzeti u obzir i broj registriranih vozila s područja Grada jer na takav bi se način došlo do realnije slike. Broj registriranih vozila s područja Grada zatražio sam od ravnateljice pisanim putem, kako bi se građanima moglo predočiti realne i istinite podatke...
MI NE ODRŽAVAMO ŠLJUNČANE
CESTE!
Tu je, dakle, i ključ spora: uzimamo li iz zajedničke kase u pravičnom srazmjeru u odnosu na to koliko u kasu unosimo?
- Stvar je uvijek u pravičnosti... Ukoliko građani Čakovca putem naknade za ceste ŽUC-u godišnje uplaćuju oko 10 milijuna kuna, zalagat ću se da se barem 70 do 75% tog novca usmjeri u održavanje prometnica na području Grada. Osjećam to kao svoju odgovornost pred građanima koji su mi dali mandat na raspolaganje, da ih zastupam i branim njihove interese!
Pri tome, jer je to u Međimurju dobra praksa, uopće ne doživljavam spornim, nego štoviše pravednim, ako se solidarno 25 do 30% novca prepusti za preostale ceste pod upravom ŽUC-a.
Ovako, kako raspodjelu predstavlja ravnateljica ŽUC-a, ispada da je usporedila cijenu održavanja šljunčane ceste s gradskom ulicom, pa je - dakle, njoj potrebno 29.000 kuna po kilometru za održavanje takve ceste?! Šljunčana cesta u istom je rangu s asfaltiranom cestom u gradu ili drugom naselju?! Pa, molim vas, uzmite primjer Zrinsko-frankopanske ulice, u Čakovcu te nekadašnje “magistrale” koja ima i semafor i dva kružna toka i četiri vozne trake, mnogo zelenih površina… Baš me zanima - kako bi to takvu prometnicu ravnateljica ŽUC-a održavala za 25.800 kn po kilometru!?
Marijan Belčić

Izvor: 3077