Arhiva 02.01.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:20.

Kakva je veza Čakre i gradskog proračuna?

Koja je poveznica proračuna Grada Čakovca i plana sredstava za 2013. godinu, odnosno sredstava predviđenih iz fondova EU i plana rada Čakre za 2013. godinu, zanimao se Kristijan Babić, vijećnik HSLS-a, na aktualnom satu nedavne sjednice Gradskog vijeća Čakovca, iskoristivši prisutnost direktora gradskih poduzeća i ustanova. Hoće li Čakra biti više angažirana za potrebe ostvarivanja prihoda gradskog proračuna u 2013. godini ili će to više morati odrađivati gradske službe, pitao je Babić. Direktorica Čakre Damira Vresk odgovorila je da je sada prijavljeno nekoliko projekata na natječaje iz prekogranične suradnje sa Slovenijom i Mađarskom, ali se ni za jedan natječaj još ne znaju rezultati, pa se ne može reći ni što će se provoditi u 2013. godini, koliki će biti troškovi ni koliki povrat sredstava. Objašnjenjem se javio i gradonačelnik Branko Šalamon.
- U ovom trenutku ne može se reći koliko će Čakra, Redea i gradske službe dobiti iz kohezijskih fondova jer još nije raspisan niti jedan natječaj. Nedavno smo u Ministarstvu regionalnog razvoja imali sastanak na kojem su dogovarane strategije za to. Već radimo na nekoliko projekata koji bi bili financirani iz EU - jedan je onaj za vodogradnju u aglomeraciji Grada Čakovca, u suradnji s Međimurskim i Hrvatskim vodama, vrijedan 37 milijuna kuna, od čega 14 milijuna otpada na poslove na području samog Grada. Rješavamo imovinsko-pravna pitanja oko zemljišta preko kojih idu cijevi, radi ostvarenja prava služnosti. Direktor Hrvatskih voda nedavno je bio ovdje i pohvalio nas da smo mi među prvima u Hrvatskoj koji će to ostvariti. To je gotovo sigurno jer je interes EU zaštita okoliša i vode kao resursa, što je regulirano ugovorom Hrvatske s EU. Omjer financiranja projekta je 80 posto za EU, prema 20 posto za državu i lokalnu samoupravu. Moći ćemo se javiti na natječaje koji budu raspisani poslije Nove godine i baš zbog toga osposobljavamo ljude i u Čakri i u Redei i u samoj gradskoj upravi, kako bi mogli kvalitetno odraditi zahtjevane poslove. Onda će se vidjeti rezultati, ali ne u financijskim pokazateljima u proračunu, nego putem realizacije određenih projekata. Ne mora to sve proći kroz gradski proračun, ali se u samom proračunu vidi da imamo neke stavke inicijalnih sredstava za neke projekte.
Direktorica Čakre dodala je podsjećanje da je princip ovih projekata da ih partneri koji u njima sudjeluju moraju u potpunosti isfinancirati, kako bi nakon godinu dana ostvarili povrat od 85 posto ili koliko je već određeno iz sredstava EU. Čakra je u 2012. godini svoj udio od 15 posto u sufinanciranju sve sama isfinancirala. Šalamon je dodao:
- Najnovija je informacija da će poslije Nove godine biti raspisani neki natječaji iz programa EIB na koje se i mi možemo javiti. Za nas je veoma važno i to što je Vlada donijela odluku da će Hrvatska banka za obnovu i razvoj te projekte financirati po povoljnim kamatnim stopama, vjerojatno 2 ili 3 posto. Vlada će uz to iz vlastitih sredstava financirati neke projekte. Pitanje je sad hoće li u projektima koji nas zanimaju, od onih hrvatskih 20 posto država preuzeti 10 ili 15 posto ili možda 0 posto. U Mađarskoj je država preuzela 15 posto, a lokalna zajednica 5 posto. Ne znam hoćemo li se mi uspjeti izboriti za to – ne znam je li naša država siromašnija ili bogatija od mađarske, pa da omjer bude isti kao kod njih. Vlada će zbog svega ovoga u 2013. godini zaposliti do 2 tisuće ljudi na poslovima obrade podataka i priprema države za Europske fondove – to je najsvježija informacija.
Dražen Kovač

Izvor: 3010