Arhiva 19.05.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:37.

Kolarića kak’ narezanih

Na čuvenom izletištu Gačice u Donjem Hrašćanu prošle subote okupili su se pripadnici treće generacije potomaka Leonarda i Marije Kolarić koje se u Donjem Hrašćanu prepoznavalo kao - Cimermanovi.
Kolarića je u Donjem Hrašćanu kak’ narezanih – rekli bi Međimurci – pa i nije moguće razlikovanje obitelji drugačije, nego - po coni. Jesu li to Cimermanovi, Zbregačovi ili neki treći Kolarići...
Zašto su se Cimermanovi Kolarići okupili? Brankica Hegeduš, rođena Kolarić (ali od Zbregačovih Kolarići) bila je pred tri godine na sličnom susretu rođaka:
- Imali smo pred tri godine susret potomaka obitelji Kolarić kojima su govorili Zbregačovi. Djeca su nam krenula na fakultete u Zagreb, pa su se tamo – premda bliski rođaci – upoznavali kao da su stranci i onda otkrivali zajedničke obiteljske korijene. Tu ideju prihvatili su Cimermanovi Kolarići i ove su godine oni napravili susret.
Marija Šercer, rođena Kolarić (Maca, kćerka pok. Gregora od Cimermanovih) nabraja generaciju unuka Leonarda i Marije (Cimermanovih Kolarići):
- Cimermanovi su imali devetero djece – Tomu, Ivana, Gregora, Viktoriju, Stanislava, Nikolu, Stjepana, Blaža i Mariju (koja je još jedina živa). Tomo je sa suprugom Rozinom imao Dragicu, Andriju i Katarinu, Ivan sa suprugom Ursulom sina Franju, moji otac i majka, Gregor i Barbara, imali su sina Leonarda i mene, Viktorija je sa suprugom Melkom Meglićem imala Đuru, Slavka, Ivana, Mariju, Tereziju i Josipa, Stanislav je sa suprugom Magdalenom imao Barbaru, Mariju i Luciju, Nikola sa suprugom Katarinom Franju i Josipa, Stjepan sa suprugom Katarinom Tereziju i Mariju, Blaž je sa suprugom Barbarom imao Katarinu i Mariju, a Marija sa suprugom Ivanom Novakom sinove Đuru i Stjepana. Četvero iz generacije unuka Cimermanovih je, na žalost, već pokojno. Na suret nije došao Nikolin Josip jer radi u Njemačkoj, a ostali su svi bili. Našli smo se ujutro pri doručku, pa krenuli na Gačice gdje je bilo baš veselja. Tamo smo bili na brizi – Franje Kolarića. Ali ne jednoga – nego trojice: Franjo Kolarić – Ferkač pripremao je gulaš i odojke na ražnju, za piće je bio zadužen Franjo Kolarić – Ferek, a za muziku se pobrigal Franjo Kolarić - Prodni. (MB)

Izvor: 2873