Arhiva 21.05.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:22.

Komplicirani prikazi obračuna potrošnje plina!

Računi Međimurje-Plina za kućanstva u protekla dva mjeseca izazvali su lavinu gnjeva kupaca u našem kraju koji dolaze u naše uredništvo, tražeći odgovore i pojašnjenja. U razgovoru s direktorom poduzeća Nenadom Hranilovićem, mag. oec., potražili smo jasne odgovore zašto su obračuni, prikazani na računima Međimurje-Plina, teško razumljivi te zašto je visina (zimskih) mjesečnih računa iznenadila većinu korisnika u kategoriji kućanstava. Koliko su odgovori jasni, procijenite sami.
Prosječan građanin uspoređuje svaku - tlaku - pa strahujemo da obračunska zavrzlama krije prevaru. Obračuni duga na “plinskim” računima nisu lako razumljivi, kao što je slučaj s, primjerice, “električnim” uplatnicama, a direktor Hranilović to objašnjava zakonskim propisima koje moraju poštivati u Međimurje-Plinu:
- Dana 1. svibnja 2012. godine stupile su na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske kojima su određene nove cijene prirodnog plina, pa je tako stupila na snagu odluka o visini cijene za dobavu plina koja za donju ogrjevnu vrijednost 9.2607 kWh/Sm³ iznosi 0,237563 kn/kWh.
S istim datumom stupa na snagu i odluka Vlade o visini cijene usluge distribucije plina, kao i fiksne mjesečne naknade namijenjene za umjeravanje, održavanje plinovoda i redukcijskih stanica na našem distributivnom području, i to u iznosu od 16,50 kuna za kućanstvo, kao i za poduzetništvo s godišnjom potrošnjom do 10 GWh, dok za poduzetništvo s potrošnjom većom od 10 GWh fiksna mjesečna naknada iznosi 60 kn. Fiksna se naknada naplaćuje kod svakog računa i po priključnom mjestu.
Također je od 1. svibnja u primjeni nova odluka o visini cijene prirodnog plina za kućanstvo koja iznosi 0,306672 kn/kWh. Na sve spomenute cijene obračunava se PDV. Odluke su objavljene u Narodnim novinama od 27. travnja 2012. godine i imaju utjecaj na obračun novčane obveze za plin našim kupcima. Uzmemo li primjer domaćinstva s mjesečnim računom za potrošnju plina od otprilike 30 kuna, jasno je koliko će samo uvedena fiksna naknada od 16,50 kn uvećati taj račun. Kad je riječ o tarifnoj skupini kućanstava, treba napomenuti da smo također ograničeni na kupovinu plina iz Inine grupacije, odnosno od tvrtke Prirodni plin - pojašnjava Nenad Hranilović.
* Zamršene obračune Međimurje-Plina mnogima je dodatno zamutio obračun potrošnje u kilovatsatima.
- Mjerna jedinica (kWh) izazvala je puno nedoumica i otpora kod naših korisnika, no, ni na to nismo imali utjecaja.
Neke zemlje Europske unije zadržale su mjernu jedinicu kubičnog metra za izračun potrošnje plina (Slovenija, primjerice), a neke izračunavaju u kilovatsatima (Njemačka itd.). Svi elementi na računima za plin iskazani su s obzirom na to da se od 1.1.2012. godine primjenjuje mjerna jedinica kWh, odnosno da se obračuni vrše prema stvarno utvrđenoj energiji isporučenog plina. Svaki račun sadrži podatak o izmjerenoj donjoj ogrjevnoj vrijednost plina (na računu je taj podatak označen skraćenicom Hds.pros). Taj se podatak dobiva iz kromatrografske analize plina koja se svaki mjesec vrši dva puta. Izmjerena donja ogrjevna vrijednost plina utvrđena tom analizom, odnosno stvarna kvaliteta plina u odnosu na donju ogrjevnu vrijednost koja iznosi 9.2607 kWh/Sm3, mijenja se svaki mjesec i kreće se čak do 9,754947 kWh/Sm³, na što opskrbljivač i operator distribucijskog sustava nemaju utjecaja s obzirom da se analiza plina vrši u jedinom ovlaštenom laboratoriju u Republici Hrvatskoj, a samo uzorkovanje plina dva puta mjesečno obavlja PLINACRO d.o.o. Zagreb, operater transportnog sustava.
* Obračuni su osobito nejasni i netransparentni kupcima koji plaćaju akontacijom.
- Na distributivnom području Međimurje-Plina približno 18.000 kupaca plin plaća prema stvarnom mjesečnom očitanju, dok oko 4.600 kupaca plaća plin putem akontacija.
Za Međimurje-Plin obračun akontacije kod prelaska s ljetnog na zimsko razdoblje uvijek je kod kupaca izazivao nezadovoljstvo jer su zimske uplatnice daleko veće, a činjenica je da se i ljetne i zimske uplatnice formiraju na temelju potrošnje plina kupaca u istom obračunskom razdoblju iz prethodne godine.
* Građani se ljute i na iznimno kratke rokove dospijeća računa. Zadnje uplatnice su, recimo, Čakovčanima stigle u poštanske sandučiće u subotu, a rok plaćanja je utorak.
- Može biti da su nekim kupcima u Čakovcu računi dostavljeni u subotu jer se ne dostavljaju s dostavnicom, no, većini kupaca na području opskrbe Međimurje-Plina računi su dostavljeni bez reklamacije na rokove. U obvezi smo da od 1. lipnja uvedemo drugačije obrasce, odnosno račune, u skladu s propisima Republike Hrvatske i Europske unije.
Na našoj web stranici također se mogu naći objašnjenja s kalkulatorom za izračun potrošnje plina. Isključivo zbog želje za transparentnim nastupom, pojašnjenja i podatke objavljujemo i u županijskim novinama.
Veoma nam je važno zadovoljstvo naših kupaca i želimo im pružiti što kvalitetniju uslugu opskrbe i distribucije plinom. Stoga smo kupcima uvijek na raspolaganju za sve informacije i dodatna pojašnjena, kako za kvalitetu plina, tako i za način obračuna obveze za plin, kao i za sve ostale oblike pružanja usluga našim kupcima. Isto tako, uvijek smo otvoreni prema kupcima i od svih 28.000 kupaca primamo sugestije i prijedloge koji mogu dovesti do još kvalitetnije usluge. Ukupna usluga opskrbe i distribucije energije prirodnim plinom cjenovno je visoka, međutim, u usporedbi s električnom energijom, lož uljem, mazutom - značajno je jeftinija.
Željka Drljić

Dobit povećana usprkos padu prodaje

Međimurje-Plin d.o.o. poslovnu 2011. godinu završio je ostvarivši ukupan prihod od 172 i pol milijuna kuna, odnosno dobit od 486 tisuća kuna, za dvejstotinjak tisuća više nego lani.
To je u okviru planiranoga i potvrda da je Društvo tržišno poslovalo u dobrom smjeru, ističe se u izvješću što ga je skupštini Međimurje-Plina, održanoj nedavno, podnio direktor Nenad Hranilović. Na kraju godine Međimurje-Plin imao je 29.099 kupaca, ili za 361 kupca više nego krajem 2011. godine, ali je prodaja od 53,78 milijuna kubika plina bila za oko 9 posto manja nego u 2011. godini.
To je znak da su kupci više ekonomizirali u potrošnji. Skupština je donijela odluku da se ostvarena dobit, preko dijela koji se obvezno izdvaja u rezerve Društva, raspodijeli suvlasnicima.
Dobar dio jedinica lokalne samouprave iskoristit će to za kompenzaciju svojih obveza kao potrošača prema Međimurje-Plinu. Izabrana je i većina članova Nadzornog odbora - Željko Dolenec, Alen Kajmović, Damir Novak, Franjo Golub, Dragutin Vugrinec i Mario Medved.
Svog predstavnika naknadno će dati grupa općina Orehovica, Goričan, Donji Kraljevec i Mala Subotica. Dva predstavnika u NO daju zaposlenici tvrtke.(k)

Izvor: 3030