Arhiva 20.06.2012. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:18.

KOTORIBA: Gradit će se farma pilića i bioplinsko postrojenje

Kotoripska tvrtka Eko Kotor d.o.o. Ivana Kosa iz Kotoribe uskoro će početi graditi farmu za tov pilića i bioplinsko postrojenje. Bit će to u zoni planiranoj za intenzivan uzgoj životinja ukupne površine od 21,7 ha, udaljene od rubnog dijela naselja 1.275 metara. Jedna od primarnih zadaća investitora je da o tome upozna lokalno stanovništvo, pa su glede toga otvoreni javna rasprava i javni uvid, uključujući i javno izlaganje. Ono je održano 30. svibnja u općinskoj vijećnici, a uz predstavnike nositelja zahvata, izrađivača Studije, bili su prisutni općinski vijećnici i članovi Skupštine Međimurske županije, dok su javna rasprava i javni uvid u Studiju trajali od 17. svibnja do 15. lipnja.
Koordinator javne rasprave bio je Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Međimurske županije čija je pročelnica mr. sc. Sandra Golubić, dipl. ing., bila i voditeljica javnog izlaganja. Ovdje je govorila Brigita Masnjak, dipl. kem. ing., Konerga - Instituta za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o iz Zagreba, koja je ujedno i voditeljica stručnih poslova.
Istaknula je kako je za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš za planirani zahvat nadležno Ministarstvo zaštite okoliša, a Studija služi kao stručna podloga za potrebe provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš. Ujedno, ona je jedan od dokumenata u postupku planiranja i priprema zahvata i jedan od uvjeta za dobivanje lokacijske dozvole.
Istaknuto je kako će realan i planiran kapacitet farme biti oko 300.000 pilića po turnusu, što daje, s obzirom na 6 turnusa, godišnji kapacitet od 1,800.000 komada pilića. Parcela na kojoj će se graditi farma za tov pilića je 11,9 ha. Tu se planira izgraditi 15 peradarnika s više od 20-ak pratećih objekata.
Bilo je riječi o utjecaju zahvata na stanovništvo i okoliš te o tome kojim će zaštitnim mjerama ti utjecaji biti spriječeni. Oni praktički neće ničim ugroziti stanovništvo niti okoliš jer će se trebati pridržavati važećih standarda onečišćujućih tvari u zrak, što se odnosi i na buku.
- Svedeno u jedno, ovaj objekt neće imati negativnog sociološkog i psihološkog utjecaja na lokalno stanovništvo - rekla je gospođa Masnjak. Dodala je kako će od planirane proizvodnje imati koristi sama država i lokalna zajednica. Tijekom gradnje ovdje će posao naći 80 ljudi, a tijekom samog rada peradarnika njih 40.
Pozdravljajući nazočne, općinski načelnik Ljubomir Grgec istaknuo je kako mu je drago što je konačno dugo sanjan san mladog poduzetnika počeo dobivati prve konture.
- Bit će to proizvodnja koja će naveliko promijeniti gospodarsku sliku Kotoribe. Vjerujem - na obostrano zadovoljstvo, rekao je na kraju Grgec.
M. Grubić

Izvor: 2982