Arhiva 16.08.2012. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:19.

KOTORIBA: O rostornom planu tek 9 vijećnika!

Na 28.sjednici Općinskog vijeća Kotoribe bilo je tek 9 od 15 vijećnika, a trebali su donijeti konačnu odluku o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba, dokumenta koji će kreirati sutrašnji razvoj Kotoribe. Sa sjednice su izostala dvojica vladajućih vijećnika, a iz oporbe čak četiri člana najjače oporbene stranke - HDZ-a! Kako je rekao predsjednik OV-a Željko Šebeštjan (HSS), sjednica je bila nužna jer istječe krajnji rok za konačno donošenje ovog dokumenta, a pri sazivanju je bio svjestan da je i sezona godišnjih odmora. Šebeštjan je iznio kronologiju procedure donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine.
Nakon izlaganja predsjednika, vijećnicima se u ime nadležne tvrtke obratila Vesna Makovec. Ona je detaljnije pojasnila i predložene izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine (PPUO).
U raspravi je Stanko Vugrinčić (HSS) pitao zbog čega u članku 50 toga dokumenta nisu navedene sve zone za moguću legalizaciju objekata za rekreaciju? Pitao je za naziv polja Kos jer ne zna gdje se to polje nalazi. Rekao je kako su izostavljene lokacije Marđetkov kot, Vargova mrtvica i Martinčevo vrbje.
- Tamo „mali ljudi“ imaju najviše objekata, a istaknute su lokacije na kojima je samo jedan objekt, ali onih „velikih“. Neću glasati za izmjene i dopune PPUO-a - bio je kategoričan Vugrinčić.
Vesna Makovec odgovorila je kako će se moći legalizirati objekti uz voćnjake i vinograde, da se mogu kopati ribnjaci, a na žalost, u izmjene i dopune PPUO-a nisu se mogle uvrstiti sve lokacije na kojima su izgrađeni objekti jer se ne mogu svi svrstati pod rekreaciju.
Vijećnica Irena Maltar (HSU) u svojoj je raspravi rekla da je naziv lokacije Kos za vijećnike novi i da bi naziv trebalo promijeniti u naziv Vusredek jer se tako zvao taj dio polja, pa je zato predložila amandman za izmjenu. On je jednoglasno prihvaćen, pa je naziv polja Kos preimenovan u Vusredek. Istaknula je kako je izmjenama i dopunama postignuto ono što se htjelo i da će ih podržati.
Vijećnik Stjepan Jarni (HSU) pitao je za udaljenost farmi od naselja, na što mu je odgovoreno da su sve postojeće farme propisno udaljene, što je u dokumentu istaknuto.
U provedenom glasanju za izmjene i dopune PPUO-a 8 vijećnika je bilo „za“, a jedan je bio „protiv“.
Aktualni sat
Taj dio sjednice iskorišten je za informacije koje je načelnik Ljubomir Grgec (SDP) dao vijećnicima. Uz ostalo, naveo je kako je s Ministarstvom regionalnog razvoja potpisan ugovor u sufinanciranju adaptacije društvenog doma u iznosu od 270.000 kuna, da su započeli radovi na uređenju pješačko-biciklističke staze u dijelu Ulice kralja Tomislava, da su preko Međimurskih voda osigurana sredstva europskih fondova za projekte zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u vrijednosti od 2,7 milijuna kuna te da će ovih dana početi radovi na sanaciji doma kulture za koju je Mnistarstvo kulture osiguralo 200.000 kuna. Načelnik je upoznao vijećnike da se obavljaju razgovori oko osiguravanja sredstava za dovršenje radova na izgradnji kanalizacije u Ulici D. Domjanića, kao i o raspisivanju natječaja za izgradnju kanalizacije u preostalim ulicama.
Mladen Grubić

Izvor: 2990