Arhiva 17.03.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:17.

Krivotvorinama Grad Čakovec oštetio Nenad Kosija!

Za koji dan, ako se u međuvremenu na vratima obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Kosi u Totovcu ne pojavi poštar s kuvertom iz Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, navršit će se tri mjeseca otkako Nenad Kosi, nositelj tog gospodarstva, trpi tzv. šutnju administracije. Naime, pred tri mjeseca ovlastio je odvjetnički ured da u njegovo upozori Ministarstvo na nepravilnosti u provedbi postupka odabira najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, u katastarskoj općini Totovec. Zemljište koje je neposredno uz skladište s rashladnim komorama i pakirnicom te plastenike u kojima Kosi ovih dana već ima stotine tisuća presadnica pripremlejnih za proljetnu sadnju na otvorenim površinama.
UREDNI, A NEPRIZNATI DOKUMENTI
Na natječaj koji je raspisan 23. ožujka prošle godine, temeljem programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu (koji su morale donijeti i na suglasnost resornom ministarstvu poslati sve jedinice lokalne samouprave), N. Kosi javio se uredno, sa svom potrebnom dokumentacijom, ali ta dokumentacija nije bila dovoljna da bi stekao prednost, po posebnim kriterijima koji se primjenjuju kada ponuđači nude istu cijenu zakupa, a k tome mu je – kaže – pogrešno ocjenjivana i ponuda:
- Kad sam saznao da se prema prijedlogu zaključka koji ide pred Gradsko vijeće kao najpovoljnija ponuda ističe ponuda Kreše Šardija iz Novog Sela na Dravi, putem odvjetnika Grad Čakovec upozorio sam na nepravilnosti u provedenom odabiru, a moj prigovor ni sastanci na koje su me zvali na nekakve neslužbene dogovore nisu dali rezultata.
TKO JE UREDAN
POSJEDNIK?
- Moja ponuda vrednovana je pogrešno, u dodatnim kriterijima odabira nisam prepoznat ni kao nositelj OPG-a s urednom poljoprivrednom kvalifikacijom ni kao dosadašnji zakupac koji je platio sve obveze, a OPG Šardi naveden je kao uredan dosadašnji posjednik, premda se iz kopije uplatnice o plaćanju zakupa vidi da je 2. veljače 2009. godine platio zakup samo 2.079 kuna unatrag - za 2006., 2007., 2008. i 2009. godinu, dva dana nakon sklapanja aneksa sporazuma o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta radi zaštite od onečišćenja! Sporazum na koji se aneks odnosi sklopljen je 31. listopada 2007. godine.
Znači, te godine vegetacijska sezona je već prošla, pa je čudno da se plaća zakup za nešto što se te godine objektivno nije moglo koristiti, a još manje za 2006. godinu koja uopće nije predmet tog čudnog sporazuma o čuvanju zemljišta od onečišćenja.
O POGODOVANJU JE RIJEČ?
- Mislim da se tu radi o pogodovanju koje je počelo prije nego je zemljište postalo predmet javnog natječaja. Ja sam bio zakupac (a ne samo korisnik) dijela te zemlje i imam uredne papire, zaveden sam u javnim knjigama kao zakupac (dosadašnji zakupac ili posjednik važan je kriterij pri odabiru), a korisnici zemljišta Petar Šardi i njegov sin Krešo Šardi navedeni su u spomenutom sporazumu o privremenom korištenju kao fizičke osobe, a ne kao nositelji OPG-a.
POVJERENSTVO JE NEKOMPETENTNO?
- Nova parcelacija koja je provedena prije raspisivanja natječaja vjerojatno je također bila usmjerena na to pogodovanje. Što je najvažnije – svojeveremno je Petar Šardi tražio da mu se dio zemljišta koje je koristio (ne znam kako) daruje kao hrvatskom branitelju, ali je Ured za imovinsko-pravne poslove to odbio jer s tri dana sudjelovanja u Domovinskom ratu nije taj kriterij ispunjavao. Zanimljivo, status branitelja, između ostalog, Grad Čakovec ipak spominje u odgovoru na pisani prigovor koji sam uputio zbog pogrešne odluke povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u kojem nijedan član (a po zakonu bi morao biti) nije poljoprivredni stručnjak?!
GRUNTOVNICA I
KATASTAR SU JASNI
- Postoji još jedan dokument - dopis u kojem Ured za imovinsko-pravne poslove još 1999. P. Šardija zove na uređenje vlasništva na sada spornoj parceli jer se država te godine uknjižavala na zemljište. Ured pretpostavlja da on tu zemlju obrađuje, premda u gruntovnim knjigama nije naveden kao vlasnik niti u katastru zemljišta kao posjednik.
Znači, više od deset godina za to se zemljište ne može uspostaviti uredno stanje? I onda se meni u kriterijima ne priznaje (a sve sam plaćao po urednom ugovoru) da sam uredan zakupac?!
UREDNA PROCEDURA UZALUDNA
- Sve sam poduzeo da se na legalan i proceduralno dopustiv način moj interes ispuni jer na to po zakonu imam pravo. Osim toga, tu se ne radi samo o meni. Iz programa koji sam morao podnijeti u dokumentaciji za natječaj jasno je vidljivo da sam godinu prije nego je natječaj otvoren zaključio s proizvodnjom od 1.020 tona povrća, da sam jedini poljoprivredni proizvođač koji je uspio na natječaju čak dva puta u SAPARD progamu, da su u poslovnom planu jasno naznačena buduća radna mjesta...
PRIMJER, ALI - ČEGA?!
- Moje OPG zapravo je udžbenički primjer što se po kriterijima traži - od organizacije, produktivnosti, razvoja do uspješnosti u projektima koje se financira iz fodnova EU, a manipulacijom s podacima eliminiralo me se kao najpovoljnijeg ponuđača, pa ću, izgleda, poslužiti kao udžbenički primjer, ali neazakonitog zakidanja prava.
To je zemljište neposreedno uz jezgru moje proizvodnje, bio sam mu djelomični uredan zakupac, imam nekoliko odobrenih projekata u okviru operativnog programa za razvoj povrćarstva, čvrsti objekti i plastenici su na bivšim ilegalnim šljunokopima i smetištu koje sam sanirao o svom trošku prije gradnje, pa jesam li ja mogao dobiti, primjerice, sporazum o korištenju radi očuvanja od onečišćenja koji ne treba provesti ni u gruntovnim ni u katastarskim knjigama?!
GRADONAČELNIK SAMO POTPISUJE?
- Kako Grad Čakovec, odnosno gradonačelnik Branko Šalamon koji je potpisnik svih papira koje sam dobio, nije uvažio moje prigovore, nego je 2. prosinca 2010. godine s kolegija gradonačelnika Gradskom vijeću uputio na donošenje Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju zemljišta kojom je predloženo sklapanje ugovora o prodaji s Krešom Šardijem, o odluci koja je nezakonita iz više razloga, Upravi za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede putem odvjetnika uputio sam dopis i naveo sve što smatram nezakonitim, manipulacijom, pa čak i krivotvorinom, a za sve to imam i jasne dokaze u dokumentima.
JASNA JE SLIKA,
MINISTARSTVO JE NE VIDI?
- Za mene je potpuno jasno: prilikom donošenja odluke gradonačelnik se vodio tablicom ponuditelja s označenim pravom prvenstva i dodatnim kriterijima odabira koja je, međutim, nevjerodostojna. Meni se ne priznaje status dosadašnjeg zakupnika iako s Gradom od 31. listopada 2007. imam ugovor o zakupu zemljišta za čestice kbr. 209/168 i 209/169 u k.o. Totovec (a i druge čestice koje nisu predmet natječaja i uredno su plaćene). Gradonačelnik mi to ne priznaje.
A priznao je pravo prvenstva po osnovi posjeda nekretnine, obrade i plaćanja obveza za korištenje (ne zakup!) Kreši Šardiju, a on – dokumentacija tako kaže – nije po zakonu posjednik makar onih nekretnina koje su bile meni u zakupu, a samo dio nekretnina iz sadašnjeg Bloka 1 (kako se taj dio zemljišta zove nakon parcelacije) koristili su njegov otac Petar i on po tom sporazumu o privremenom korištenju radi zaštite od onečišćenja. Za taj sporazum posve je nejasno kakvog je pravnog učinka u ovom slučaju i ne može biti ni na koji način priznat u prioritete. U kriterijima za odabir uopće se ta mogućnost ne spominje! Ministarstvo je jasno (pogledajte NN 124/10), posebnim naputkom, odredilo kako se primjenjuje pojedine odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu u raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem. Točno je definiralo značenje pojma dosadašnjeg zakupnika i dosadašnjeg posjednika. Posjednik je osoba koja je stupila u posjed državnog poljoprivrednog zemljišta temeljem valjanog ugovora o zakupu koji je zaključen nakon prethodnog javnog natječaja, pa i ako je zakup u međuvremenu istekao, a ista je osoba nastavila koristiti to zemljište i nakon isteka roka iz ugovora uredno ga obrađujući i uz plaćanje svih obveza. Jasno je vidljivo iz dokumentacije da K. Šardi nije posjednik tog zemljišta kako definira Zakon, pa po tom kriteriju ne može ni imati prvenstvo prilikom izbora najpovoljnije ponude.
MALO SAM PRESTAR?!
- Jedino u čemu pred drugima nemam prednost je odredba da osobe mlađe od 40 godina također – uz ostale uvjete – imaju prednost, a u vrijeme raspisivanja natječaja bio sam u 41. godini života. Cijeli je taj problem bio i pred Skupštinom Međimurske županije, ali vijećnici su na papiru dobili iskonstruiranu istinu koju se i meni stalno nudi kao obrazloženje. Neslužbeno, čuo sam da se radi o nekakvim kompenzacijama između Šardija i Grada, za zemljišta koja je trebalo za deponij smeća, ali po svemu što znam – moglo bi biti i da se tu pripremaju uvjeti za kasniju preprodaju. Odlučio sam: ne preko mojih leđa!
Pisao sam Ministarstvu, na žalost, sada trpim i šutnju administracije, čekam nekakvu reakciju već treći mjesec, ali u jedno neka svi u priči budu sigurni: bude li potrebno, svoje ću pravo dokazati i na sudu.
Marijan Belčić

Izvor: 2916