Arhiva 07.05.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:21.

LOKALNI IZBORI: 81 kandidat i 124 liste

Predsjednik Županijskog izbornog povjerenstva Milko Sambolek i tehnički koordinator izbornog postupka Radovan Marciuš u petak, 3. svibnja u razgovoru s novinarima sumirali su fazu predaje kandidatura za predstojeće županijske i lokalne izbore. Na izborima će se pojaviti 124 liste - od toga 109 stranačkih, od čega 71 samostalna, a 38 koalicijskih, dok su 15 lista kandidirale grupe birača, iznio je neke od osnovnih pokazatelja Sambolek. Za izvršne je funkcije prijavljen 81 kandidat, od toga 5 za župana, za gradonačelnike i načelnike 72, a tu je i novost ovih izbora - 4 kandidata za zamjenike iz redova romske nacionalne manjine u općinama Pribislavec i Orehovica. Ovi su izbori još u velikoj mjeri muški - 98 nositelja listi su muškarci, što je 79,03 posto ukupnog broja, a 26 je žena. Ukupna slika nešto je povoljnija - od 2.044 kandidata, njih 1.370 su muškarci, što je 67,32 posto, a žena je 688, ili 32,68 posto. Završetkom postupka kandidiranja, službeno je počela predizborna kampanja koja će potrajati do petka, 17. svibnja, u 24 sata, kada nastupa predizborna šutnja. Na izbore će se u nedjelju, 19. svibnja na istim mjestima kao i za nedavne europske izbore, uz tek jednu iznimku – na području Selnice jedno je biralište ukinuto, u Praporčanu. Jasno, u većini gradova i općina, a sigurno i u Županiji, morat će se u drugi krug glasanja, 2. lipnja.(k)

MEĐIMURSKA
ŽUPANIJA
Kandidati za župana
1. MARIJAN BELČIĆ (HL-SR), zamjenici PETRA KOVAČIĆ i MLADEN BABIĆ
2. DARKO HORVAT (HDZ, HDS, HSP, BUZ), zamjenici ALEKSANDAR MAKOVEC i FRANJO CIMERMAN
3. IVAN PERHOČ (SDP, HSU, MDS), zamjenici DEAN HUNJADI i SANJA KRIŠTOFIĆ
4. mr. sc. JOSIP POSAVEC (kandidat grupe birača), zamjenici mr. sc. RENATA ČULINOVIĆ-ČAIĆ i dr. sc. DAMIR MARKUŠ
5. MATIJA POSAVEC (HNS, HSLS, HSS, MS, SHUS), zamjenici SANDRA HERMAN i ZORAN VIDOVIĆ
Kandidacijske liste
1. HRAST - nositelj mr. sc. HRVOJE ŠLEZAK
2. HČSP - nositelj GORAN ROHAČEK
3. HDZ, HDS, HSP, BUZ - nositelj DARKO HORVAT
4. HNS, HSLS, HSS, MS, SHUS – nositelj MATIJA POSAVEC
5. HL-SR – nositelj DRAGUTIN LESAR
6. Lista grupe birača - nositelj mr. sc. JOSIP POSAVEC
7. SP – nositelj JOSIP TKALEC
8. SDP, HSU, MDS – nositelj IVAN PERHOČ

GRAD ČAKOVEC
Kandidati za gradonačelnika
1. PREDRAG KOČILA (kandidat grupe birača), zamjenice ANDREJA BOGDAN i KRISTINA FRIC
2. STJEPAN KOVAČ (SDP, HNS, HSS, HSU, MDS), zamjenici MARIO MEDVED i ROMANO BOGDAN
3. TOMISLAV NOVINŠČAK (HDZ, HSLS, HDS, HSP, HDSS), zamjenici ĐURO BEL i ŽELJKO JAKOPEC
4. DENIS ŠARIĆ (HL-SR), zamjenici KRUNOSLAV BEDI i RAJKO BULAT
Kandidacijske liste
1. HRAST – nositelj BRUNO MATOTEK
2. HDZ, HSLS, HDS, HSP, HDSS – nositeljica SUNČANA GLAVAK
3. HL-SR – nositelj DENIS ŠARIĆ
4. Lista grupe birača – nositelj dr. sc. PREDRAG KOČILA
5. MS – nositelj JOSIP JALŠOVEC
6. SDP, HNS, HSS, HSU, MDS – nositelj STJEPAN KOVAČ

GRAD PRELOG
Kandidati za gradonačelnika
1. DRAGUTIN GLAVINA (HNS), zamjenica MARIJA MESMAR
2. NENAD IGREC (SDP, HSU, MDS), zamjenik SLAĐAN MIHOCI
3. LJUBOMIR KOLAREK, dr. vet. med. (HDZ, HSS), zamjenik ZDRAVKO KVAKAN, dipl. ing. stroj.
4. MILAN LOGOŽAR (kandidat grupe birača), zamjenik BRANKO SLAVIČEK
Kandidacijske liste
1. HDZ, HSS - nositelj LJUBOMIR KOLAREK dr. vet. med.
2. HNS - nositelj DRAGUTIN GLAVINA
3. HL-SR - nositelj MILUTIN KOSTIĆ
4. Lista grupe birača - nositelj MILAN LOGOŽAR
5. SDP, HSU, MDS - nositelj NENAD IGREC

GRAD MURSKO
SREDIŠĆE
Kandidati za gradonačelnika
1. MARIJAN KUTNJAK (SDP, HSU, MDS), zamjenik JOSIP MURKOVIĆ
2. DRAŽEN SRPAK (HDZ, HDS, HSS, HSLS), zamjenik ZVONKO VRTARIĆ
Kandidacijske liste
1. HDZ, HDS, HSS – nositelj DRAŽEN SRPAK
2. HNS, MS – nositeljica IVANA MALTARIĆ
3. SDP, HSU, MDS – nositeljica ROBERTA BARAT
4. HSLS – nositelj JOSIP DOBRANIĆ
5. HL-SR – nositelj TOMISLAV KORBELJ

OPĆINA DONJI
KRALJEVEC
Kandidati za načelnika
1. MILJENKO HORVAT (HSS), zamjenica SNJEŽANA PONGRAC
2. VLADIMIR IVKOVIĆ (HDZ, HNS, BUZ), zamjenik ZLATKO HORVAT
3. ZLATKO LOVRENČIĆ (MDS, HSU), zamjenik IVAN PAVLIC
4. MIRJANA MEĐIMUREC (kandidatkinja grupe birača), zamjenik JOSIP MLINARIĆ
5. TAMARA RECEK (HL-SR), zamjenica MILICA RUNJAK
6. ZORAN STRAHIJA (SDP), zamjenik MLADEN ČAVLEK
Kandidacijske liste
1. HDZ, HNS, BUZ – nositelj VLADIMIR IVKOVIĆ
2. HSS – nositelj MILJENKO HORVAT
3. HL-SR – nositeljica TAMARA RECEK
4. Lista grupe birača – nositeljica MIRJANA MEĐIMUREC
5. MDS, HSU – nositelj ZLATKO LOVRENČIĆ
6. SDP – nositelj ZORAN STRAHIJA

OPĆINA
DONJI VIDOVEC
Kandidati za načelnika
1. JOSIP GRIVEC (HNS, HSLS), zamjenik BLAŽ JAKUPAK
Kandidacijske liste
1. HDZ – nositelj DRAŽEN LUKŠA
2. HNS, HSLS – nositelj JOSIP GRIVEC
3. SDP – nositelj TIHOMIR ŽULJIĆ

OPĆINA SVETI
JURAJ NA BREGU
Kandidati za načelnika
1. ANĐELKO NAGRAJSALOVIĆ (SDP, HSU, HSS, MDS), zamjenik DAMIR NOVAK
2. DRAGICA VUGRINEC ing. grad. (HNS, HDZ), zamjenik VJERAN VRBANEC
Kandidacijske liste
1. HČSP – nositeljica TEODORA ROHAČEK
2. HDZ, HDS, BUZ – nositelj VJERAN VRBANEC
3. HNS, HSLS, MS – nositeljica DRAGICA VUGRINEC ing. grad.
4. SDP, HSU, HSS, MDS – nositelj ANĐELKO NAGRAJSALOVIĆ

OPĆINA SVETI
MARTIN NA MURI
Kandidati za načelnika
1. KRUNOSLAV COLAR (HDZ), zamjenica ANICA BREZOVAČKI
2. FRANJO MAKOVEC (HSLS, SDP), zamjenica PETRA NOVINŠČAK

Kandidacijske liste
1. HRAST – nositelj ZDRAVKO KUTNJAK
2. HDZ – nositeljica ANICA BREZOVAČKI
3. HSLS – nositelj FRANJO MAKOVEC
4. HL-SR – nositelj MILAN JAKLIN
5. SDP, HSU – nositeljica PETRA NOVINŠČAK

OPĆINA BELICA
Kandidati za načelnika
1. MARIO RUŽIĆ (HDZ), zamjenica DRAGICA TARADI
2. ZVONIMIR TARADI (HNS), zamjenica MARIJA PREKUPEC

Kandidacijske liste
1. HDZ, HSP – nositelj ROBERT KOVAČEC
2. HNS – nositelj ZVONIMIR TARADI
3. HSS – nositelj ROBERT SRPAK
4. HL-SR – nositeljica VESNA BRANIŠA
5. SDP – nositelj JOSIP MLINARIĆ

OPĆINA
DEKANOVEC
Kandidati za načelnika
1. IVAN HAJDAROVIĆ (HDZ, HSP), zamjenik ZVONIMIR JAMBROŠIĆ
2. KATARINA KOLARIĆ (SDP), zamjenik JOSIP PINTARIĆ
3. ŽELJKO ŽERJAV (HL-SR), zamjenica MONIKA TOMAŠEK
Kandidacijske liste
1. HDZ – nositelj IVAN HAJDAROVIĆ
2. HSP – nositelj VLADIMIR JAMBROŠIĆ
3. HL-SR – nositelj ŽELJKO ŽERJAV
4. SDP – nositeljica KATARINA KOLARIĆ

OPĆINA
DONJA DUBRAVA
Kandidati za načelnika
1. VLADIMIR ČITUŠ (HNS, SDP), zamjenik ŽELJKO KOVAČ
2. MARIO MIKULAN (HL-SR), zamjenica ELIZABETA HORVAT
3. DRAŽEN MISER (HDZ, HSS, HSLS), zamjenik DRAGO MIKULAN
4. VLADIMIR PONGRAC (kandidat grupe birača), zamjenik STJEPAN LISJAK
Kandidacijske liste
1. HDZ, HSS, HSLS – nositelj DRAŽEN MISER
2. HNS, SDP – nositelj MARIJAN VARGA
3. HL-SR – nositelj MARIO MIKULAN
4. Lista grupe birača – nositelj STJEPAN LISJAK

OPĆINA ŠENKOVEC
Kandidati za načelnika
1. SAŠA NOVAK, dipl. ing. (HNS, HSU, HSLS), zamjenik VLADIMIR NOVAK mag. mus.
2. MLADEN MOHARIĆ (HDZ), zamjenik DARKO NOVAK
3. ZLATKO NOVAK (MDS), zamjenik JOSIP VRBANEC
4. RUŽA SERMEK (SDP), zamjenik FRANJO RUŠNJAK
5. JOSIP SKLEPIĆ (kandidat grupe birača), zamjenik IVICA NOVAK
Kandidacijske liste
1. HDZ – nositelj JURICA KOŠTARIĆ
2. HNS, HSU, HSLS – nositelj VLADIMIR NOVAK mag. mus.
3. HSS – nositelj ŽELJKO KRANJEC
4. HL-SR – nositeljica GORDANA POTOČNJAK
5. MDS – nositelj ZLATKO NOVAK
6. SDP – nositelj mr. sc. VLADIMIR KALŠAN

OPĆINA GORIČAN
Kandidati za načelnika
1. MARIO MOHARIĆ, dr. vet. med (SDP, HNS, HSS, HSLS), zamjenik IVAN BLAŽEK
2. FRANJO ŠAVORA (HDZ, HSP, BUZ, HDSS), zamjenik ZLATKO VAROŠANEC
Kandidacijske liste
1. HRAST – nositelj ROBERT KATANEC
2. HDZ, HSP, BUZ, HDSS – nositelj FRANJO ŠAVORA
3. HSU, MDS – nositelj STJEPAN VLAHEK
4. SDP, HNS, HSS, HSLS – nositelj MARIO MOHARIĆ

OPĆINA SVETA
MARIJA
Kandidati za načelnika
1. ŽELJKO PAVLIC (MDS, SDP, HSU, HNS), zamjenik ŽELJKO STRBAD
2. ĐURĐICA SLAMEK (HSS), zamjenik IVICA KOČIŠ
Kandidacijske liste
1. HSS – nositeljica ĐURĐICA SLAMEK
2. MDS, SDP, HSU, HNS – nositelj ŽELJKO PAVLIC

OPĆINA GORNJI
MIHALJEVEC
Kandidati za načelnika
1. FRANJO KOVAČIĆ (HDZ), zamjenik KONRAD BREZARIĆ
2. GORAN LOVREC (kandidat grupe birača), zamjenik DARKO HORVAT
Kandidacijske liste
1. HDZ – nositelj FRANJO KOVAČIĆ
2. HSS – nositelj MLADEN BORKO
3. HSLS – nositelj BORIS RESMAN
4. Lista grupe birača – nositelj GORAN LOVREC
5. SDP – nositeljica MARINKA KOSTANJEVIĆ

OPĆINA
STRAHONINEC
Kandidati za načelnika
1. DEJAN DRABIĆ (SDP), zamjenik RAJKO LUKMAN
2. FRANJO LEHKEC (HSS, HSLS, HNS), zamjenik JOSIP ŠIPEK
Kandidacijske liste
1. HRAST – nositelj MARKUS PILIĆ, prof.
2. HDZ – nositelj VLADIMIR LEPEN
3. HNS, HSLS, HSS – nositelj DRAŽEN VIDOVIĆ dipl. ing. stroj
4. MS – nositelj DRAŽEN ŠTENGLIN
5. SDP – nositeljica SANJA KRIŠTOFIĆ

OPĆINA KOTORIBA
Kandidati za načelnika
1. LJUBOMIR GRGEC (SDP), zamjenik ROBERTO UJLAKI
2. NIKOLA KNEZ (HDZ), zamjenik IVAN KOS mag. ing.
3. ŽELJKO ŠEBEŠTJAN, dipl. ing. (HSS, HSLS, HNS), zamjenik DAMIR SUČIĆ
4. DOBRIŠA ZVOŠEC (kandidat grupe birača), zamjenik VINKO HORVAT, ing.

Kandidacijske liste
1. HDZ – nositelj IVAN KOS
2. HSS, HSLS, HNS – nositelj ŽELJKO ŠEBEŠTJAN, dipl. ing.
3. HL-SR – nositeljica MANUELA BARTOLIĆ
4. SDP – nositelj LJUBOMIR GRGEC
5. Lista grupe birača – nositelj DOBRIŠA ZVOŠEC

OPĆINA
OREHOVICA
Kandidati za načelnika
1. FRANJO BUKAL (HNS), zamjenik ŽELJKO MARTINEC
2. MARKO HUNJADI (HDZ), zamjenik ZVONKO HAJDINJAK
Kandidacijske liste
1. HDZ – nositelj MARKO HUNJADI
2. HNS – nositelj FRANJO BUKAL
3. HSS – nositelj ZLATKO ORSAG
4. HL-SR – nositeljica JULIJA HORVAT, mag.rus. i boh.
5. SDP – nositelj VIKTOR PINTARIĆ

OPĆINA
VRATIŠINEC
Kandidati za načelnika
1. ZDRAVKO MLINARIĆ (HNS, HSU), zamjenica MILENA GRANATIR
2. BISERKA TARANDEK (SDP), zamjenik DARKO MIKULIĆ
Kandidacijske liste
1. Lista grupe birača – nositeljica MILENA GRANATIR
2. HDZ – nositelj DALIBOR SABOL
3. HNS, HSU – nositelj ZDRAVKO MLINARIĆ
4. SDP – nositeljica BISERKA TARANDEK

OPĆINA PODTUREN
Kandidati za načelnika
1. JOSIP KATANČIĆ (SDP), zamjenik ZLATKO VRTARIĆ
2. JOSIP LEPEN (HDZ, HNS, HSLS, HSS), zamjenik STJEPAN MURKOVIĆ
Kandidacijske liste
1. HDZ, HSLS – nositelj JOSIP LEPEN
2. HSS, HNS, MS – nositelj ANTUN GRBAVEC
3. Lista grupe birača – nositelj mr. sc. VLADIMIR KRIŽAIĆ
4. SDP – nositelj JOSIP KATANČIĆ

OPĆINA
DOMAŠINEC
Kandidati za načelnika
1. GORAN KOREN (HNS, HSS), zamjenik MARIO TOMAŠEK
2. DRAGUTIN LISJAK (kandidat grupe birača), zamjenica IVANČICA BOŽIĆ
3. MIHOVIL LISJAK (HDZ), zamjenik DRAGUTIN LISJAK
Kandidacijske liste
1. HDZ – nositelj PERICA REMENAR
2. HNS, HSS – nositelj GORAN KOREN
3. Lista grupe birača – nositelj DRAGUTIN LISJAK
4. SDP – nositelj MLADEN ŠPILEK

OPĆINA NEDELIŠĆE
Kandidati za načelnika
1. DARKO DANIA (SDP, HSU, HNS), zamjenici IVANKA NOVAK i ŽELJKO KACUN
2. MARJAN NOVAK (HDZ, HDS, HSS, BUZ), zamjenici MATIJA ŽUGEC i RADOVAN JURAS
3. mr. sc. DIJANA POSAVEC (kandidatkinja grupe birača), zamjenici NATAŠA VRČEK i SILVIJE BACINGER
Kandidacijske liste
1. HDZ, HDS, HSS, BUZ – nositelj ROBERT GRUDIĆ, dr.
2. HL-SR – nositeljica DARINKA PERGAR
3. MDS – nositelj ŽELJKO CIGLARIĆ
4. Lista grupe birača – nositeljica mr. sc. DIJANA POSAVEC
5. SDP, HSU, HNS – nositelj MLADEN POSAVEC

IZBORI ZA ZAMJENIKE
NAČELNIKA IZ REDOVA ROMSKE NACIONALNE
MANJINE
OPĆINA PRIBISLAVEC
1. ŽELJKO BALOG (kandidat grupe birača)

OPĆINA OREHOVICA
1. DRAGAN IGNAC (kandidat grupe birača)
2. NEDELJKO MARIĆ (kandidat grupe birača)
3. KRUNOSLAV VUK (kandidat grupe birača)

OPĆINA
PRIBISLAVEC
Kandidati za načelnika
1. VIŠNJA IVAČIĆ (HNS, SDP), zamjenik JOSIP GRAŠIĆ
2. IVICA LESJAK (HDZ), zamjenik IVAN MIHALKOVIĆ
3. NEVENKA PINTARIĆ (kandidatkinja grupe birača), zamjenica MARIJA POSAVEC
Kandidacijske liste
1. Lista grupe birača – nositelj ŽELJKO BALOG
2. HDZ – nositelj IVICA LESJAK
3. HNS – nositeljica VIŠNJA IVAČIĆ
4. HSLS – nositelj DRAGUTIN PRPROVIĆ
5. HL-SR – nositeljica SLAVA TOPLEK
6. Lista grupe birača – nositelj MILAN PALFI
7. Lista grupe birača – nositeljica NEVENKA PINTARIĆ
8. SDP – nositeljica DANICA VOJVODA

OPĆINA SELNICA
Kandidati za načelnika
1. ANĐELKO KOVAČIĆ (HSLS, HDZ), zamjenik DARKO SKLEPIĆ
2. RADOVAN ZADRAVEC (SDP, HSU), zamjenik IVICA BESTIJANIĆ
3. ERVIN VIČEVIĆ (HNS, HSS), zamjenica MARIJA JAGARINEC SIĆ
Kandidacijske liste
1. HSLS – nositelj ANĐELKO KOVAČIĆ
2. HNS, HSS – nositelj ERVIN VIČEVIĆ
3. SDP, HSU – nositelj RADOVAN ZADRAVEC
4. HDZ – nositelj BRANKO PERČIĆ

OPĆINA MALA
SUBOTICA
Kandidati za načelnika
1. VLADIMIR DOMJANIĆ (kandidat grupe birača), zamjenik DRAGUTIN BRANILOVIĆ
2. DANICA GLAD (SDP, HNS, HSU, HSLS, MDS), zamjenica JADRANKA SERMEK
3. MIRAN PINTARIĆ (HL-SR), zamjenica ŽELJKA BRATKO
4. JOSIP ŠEGOVIĆ (HDZ, HSS, MS), zamjenica VESNA HALIĆ
Kandidacijske liste
1. Lista grupe birača – nositelj VLADIMIR DOMJANIĆ
2. HDZ, HSS, MS – nositelj MLADEN KRIŽAIĆ
3. HL-SR – nositelj MIRAN PINTARIĆ
4. SDP, HNS, HSU, HSLS, MDS – nositeljica DANICA GLAD

OPĆINA
ŠTRIGOVA
Kandidati za načelnika
1. ANTUN ANTONIJE (HDZ), zamjenik ALEKSANDAR KARLOVČEC
2. STANISLAV REBERNIK (SDP), zamjenik ZDRAVKO SABOLČEC
3. BRANKO RESMAN (HNS), zamjenik IVAN KOLMANIĆ
Kandidacijske liste
1. HDZ – nositelj ANTUN ANTONIJE
2. HNS – nositelj BRANKO RESMAN
3. SDP, HSS – nositelj STANISLAV REBERNIK

Izvor: 3028