Arhiva 21.02.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:03.

LONČAREVO: Koga nek bude sram što je tabla uništena?

U projektu potpore Romima Poboljšanje komunalne infrastrukture u tri romska naselja u Međimurskoj županiji u Pribislavcu, Piškorovcu i Lončarevu težilo se poboljšanju životnih uvjeta Roma putem izgradnje lokalnih prometnica te vodovodne, kanalizacijske i elektromreže (uz legalizaciju kuća). Kraj (starog) Lončareva otvoren je i niz novih komunalno opremljenih gradilišta.
Projekt je provodila Tegra d.d. Čakovec, Ured za nacionalne manjine Vlade RH bio je nositelj projekta, a Međimurska je županija dala logističku pripremu. Radovi su u studenome 2010. godine završeni i plaćeni uz sufinanciranje iz EU Phare programa od 70%, a ukupna vrijednost projekta bila je 3,5 milijuna eura.
Tri godine nakon završetka projekta, obavijesna tabla o tom projektu kraj Lončareva, kojom se mora i promovirati ideja integracije manjinske zajednice, devastirana čeka jači vjetar da je konačno sruši. Koga bi trebalo biti sram zbog toga, prođe li kakva EU delegacija kraj table na putu do novih projekata za koje očekujemo novac iz EU fondova? (MB)

Izvor: 3067