Arhiva 10.08.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:17.

Lovištem Orešec i dalje pucaju Podravci i Prigorci

Župan Međimurske županije Ivica Perhoč, Koprivničko-križevačke Darko Koren, Krapinsko-zagorske Siniša Hajdaš Dončić i Varaždinske županije Predrag Štromar proteklog su ponedjeljka u Čakovcu održali radni sastanak na kojem su dogovorene aktivnosti vezane uz prijavu projekata na strukturne fondove EU. Konkretni rezultati druženja četvorice župana trebali bi biti vidljivi tijekom mjesec dana, kada će se prema Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva krenuti za zahtjevom za financiranje projektne dokumentacije potrebne za prijavu u fondove 2013. Novac će biti na raspolaganju nakon što Hrvatska uđe u EU, a ovako udruženi zajedničkim interesom, svaki će od projekata, koji moraju biti od interesa za cijelu regiju i koje će razraditi županijske razvojne agencije, svakako imati veću “težinu” i vjerodostojnost. Radi se o projektima čija vrijednost premašuje 10 milijuna eura. Sastanak župana, koji su nakon sastanka obišli štandove u središtu Čakovca, iskorišten je i za aktualiziranje problematike Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, a konačno je na “dnevni red” došlo i korištenje lovišta u graničnim područjima županija, posebno lovišta Orešec koje je odlukom Županijske skupštine Koprivničko–križevačke županije još 2007. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, ušlo u zajedničko lovište Koprivnica 1 iako je teritorijalno i administrativno dio Međimurske županije.
Podravci i Prigorci prisvojili
dio Međimurja
Orešec je postao enklava površine 200-tinjak hektara, nakon formiranja državnog lovišta Dubrava 1, a državnim lovištem Orešec je fizički odvojen od lovišta LD-a Patka Donji Vidovec. Državno lovište površine je 2.500 ha (od čega je 1.800 ha na području Međimurske županije) i ne predstavlja “zaokruženu cjelinu”, već ga dijeli rijeka Drava. Zakup nad lovištem Orešec, odlukom Skupštine Međimurske županije, dobio je LD Patka Donji Vidovec koji je svo to vrijeme vodio brigu o lovištu, plaćao zakupninu i naknadu štete od divljači. Patki je 2006. godine produžen ugovor o zakupu zajedničkog lovišta do 2016. godine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva još 2005. godine, povodom traženja LD-a Fazan Donja Dubrava (koji je od države dobio koncesiju na državno lovište) za izmjenu granica lovišta, priznalo je kako se enklava Orešec nalazi na području Međimurske županije i da pripada županijskom lovištu broj 2. Međutim, u rujnu 2010. godine Uprava za lovstvo, koja djeluje u okviru istog ministarstva, potvrđuje da su površine Oreško polje u sastavu lovišta Koprivnica 1. Zanimljivo je da se u Ministarstvu pozivaju na Zakon o lovstvu kojim se lovište definira kao zaokružena prirodna cjelina u kojoj postoje ekološki i drugi uvjeti za uzgoj, zaštitu, lov..., a “zaboravljaju” da se tih istih odredbi nisu držali kod formiranja državnog lovišta Dubrava zbog kojeg je Orešec i postao enklava, nepovezana s drugim lovištima. Međimurski lovci tvrde da se radilo o zakulisnim igrama iza kojih su stajali, i još uvijek stoje, politika i privatni interesi koji će uskoro izaći na vidjelo. Naime, nikad nije bila formirana zajednička komisij, koja se mora formirati u slučaju u kojem se dio jedne županije “pripaja” drugoj radi formiranja lovišta, ali je Koprivničko–križevačka županija osnovala stručno povjerenstvo koje je izradilo prijedlog odluke o pripajanju lovišta Orešec. Međutim, u povjerenstvu nije bilo međimurske strane, niti ih je bilo tko zvao! Odlukom Skupštine Koprivničko–križevačke županije tako je bez pitanja derogirana ranija odluka Skupštine Međimurske županije,
Na sastanku održanom 1. kolovoza Koprivničko–križevački župan župan Darko Koren načelno se složio da problem treba riješiti, međutim, kako saznajemo, razgovori oko Orešeca su bili prilično “tvrdi” budući da Koren, iz političkih razloga, u ovom trenutku ne može otvoreno protiv jakog lovačkog lobija u vlastitoj županiji. To bi mu politički definitivno moglo škoditi, pa će se zakulisne igre oko Orešeca vjerojatno još dugo voditi. Iz Međimurske županije prema resornom je ministarstvu otišlo niz primjedbi na sadašnje stanje. Naši su posebno bili kivni na odgovor Ministarstva na dopis župana Koprivničko-križevačke županije u kojem se odluka Skupštine Međimurske županije o ustanovljenju zajedničkih lovišta iz 2008. proglašava protuzakonitom i nevažećom jer je donijeta bez suglasnosti Ministarstva! Perhoč je od resornog ministarstva svojevremeno zatražio da se taj dopis povuče, naravno bez rezultata. U Ministarstvu već predugo na red čeka i zahtjev za razgovor o Orešecu, pa sumnjamo da će i prošlotjedni razgovori župana donijeti nekakve rezultate. Previše je “na drugoj strani Drave” jakih igrača i interesa.
V.Trstenjak

Izvor: 2937