Arhiva 08.02.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:36.

M. VARGA: REDEA nam ništa ne pomaže pri izradi projekata!

Konferencijom za novinare u Čakovcu potvrđeno je da je selekciju projekata u okviru prvog raspisa IPA prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska prošla većina projekata kandidiranih iz Međimurske županije. Direktor Regionalne razvojne agencije REDEA Matija Derk izjavio je da je ukupna vrijednost odobrenih projekata koje će financirati fond Europske unije 12,3 milijuna eura.
Odobreno je petnaest projekata iz naše županije, a natječajni prioriteti bili su turizam i održivi okoliš, gospodarska suradnja i razvoj ljudskih resursa s prekograničnom suradnjom na tržištu rada.
- Najviše prijava, 60 posto, dato je za područja turizma i održivog okoliša, za razvoj gospodarstva 30, a ljudske resurse 10 posto. Dato je 67 prijava, a odobrena su 42 projekta - rekao je na konferenciji za novinare M. Derk.
U navedenoj brojci od 42 projekta najprisutniji su oni iz prioriteta gospodarske suradnje i razvoja ljudskih resursa.
Najviše aktivnosti odvijat će se u područjima zajedničkih istraživanja, razvoja i inovacija, prekogranične suradnje u obrazovanju, usavršavanju i razmjeni te u sferi međuljudskih veza. Po iznosu koji će s osnove svih projekata pristići, Međimurska je županija treća s 2,389.600 eura. Prednjači mađarska županija Baranya s 3,474.055 eura, a slijedi Osječko-baranjska županija - u kojoj je Ekonomski fakultet Osijek snažna karika u osmišljavanju, pisanju i suradnji na projektima, s 2,656.794 eura.
Odobreni projekti
Projekti koji su odobreni došli su s adresa Međimurske županije, Grada Čakovca, Općine Donja Dubrava, osnovnih škola Kotoriba i Draškovec, HKUD-a Goričan, KUD-a Kotoriba, udruge Međimurske roke, Zrinske garde Čakovec, Udruge međimurskih proizvođača merkantilnog krumpira, Zavoda za zapošljavanje, Međimurskih voda, Turističke zajednice Grada Čakovca, Centra za kulturu Čakovec i Graditeljske škole Čakovec. Nekima od njih projekti su pisani u razvojnim agencijama ČAKRA i REDEA, a neki su se oslonili na vlastite snage.
- ČAKRA je kandidirala četiri, a odobrena su tri projekta - i to za Graditeljsku školu, Grad Čakovec s Gradom Nagykanizsom i turističkim zajednicama te projekat strategije turističkog razvoja vrijedan 400 tisuća eura na kojem će surađivati Grad Čakovec, Čakra, Grad Osijek i mađarska Akademija znanosti - rekla je direktorica Čakre Damira Vresk.
Od šest kandidiranih, odobrena su četiri projekta Redee: projekt Zaklade za promociju poduzetništva županije Zala, Razvojne agencije Balaton, Međimurske županije i Međimurskih voda.
Varga: REDEA nam nije podrška
Načelnik Općine Donja Dubrava Marijan Varga na pressici je istaknuo da REDEA nije od očekivane pomoći lokalnoj samoupravi i da su projekte za IPA-u pisali sami.
- Kao Općina nemamo partnera koji će nam pomoći da pratimo natječaje i kandidiramo projekte za fondove Europske unije. Mi smo platili edukaciju projekt menadžera koji se na koncu zaposlio u REDEA-i. Sami smo odradili projekte Eko vrtića i Dana luka i ekološke proizvodnje - rekao je Varga upućujući da je izostanak stručne podrške razvojne agencije neodrživ.
Derk je odgovorio da je agencija opterećena nizom poslova, “ne samo projektima, već i ulaganjima u ljude”, dodajući također da mu je “žao što projekat nije išao preko agencije”.
Zavod za zapošljavanje kandidirao se u projektima promicanja veza između stručnih institucija i prekogranične mobilnosti tržišta rada. Projekti skupa donose 411 tisuća eura, od čega je HZZ-u Čakovec 36 tisuća. Ravnateljice škola Kotoriba i Draškovec Snježana Matoš i Margit Mirić istaknule su da im je novac koji će stići kroz projekte inače nedostižan. Iskoristit će ga za opremanje informatičke učionice (Draškovec) i nabavu narodnih nošnji (OŠ Kotoriba).
Udruga proizvođača merkantilnog krumpira s mađarskim će kolegama investirati u mjerne stanice, a udruga Međimurske roke u manifestacije na području Mađarske i Međimurja.
U red onih koji su sami pisali projekte ulazi i Zrinska garda Čakovec koja surađuje s Gradom Szigetvarom i tamošnjim Centrom za kulturu. Oslonili su se na vlastite snage nakon što ih je ČAKRA odbila zbog prekratkog roka.
- Predsjednik Mihael Štebih odradio je lavovski dio posla, a zajedno smo puna dva tjedna radili na pripremi dokumentacije i posljednjeg dana je odvezli u Mađarsku netom prije zatvaranja natječaja. To je projekt u kulturi od 100 tisuća eura, s manifestacijama koje će se odvijati u Szigetu, Pečuhu i Međimurju - ističe tajnik Garde Bojan Kocijan.
Upravljačka struktura projekata sastoji se od Zajedničkog tehničkog tajništva, kontrolnih tijela i Zajedničkog odbora za praćenje koji nadzire provedbu programa.
Aleksandra Ličanin

Izvor: 2859