Arhiva 17.03.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:17.

Male dužnike iskapčaju, a velikima se ne usude reći ni ime!

Početak mjeseca na šalterima banaka jasno je obilježen specifičnom slikom: stoje ljudi u redovima, mahom više životne dobi, drže u rukama snopove uplatnica. Jednaka je gužva i na blagajnama poduzeća kojima se plaćaju plin, struja, voda ili komunalne usluge. Postoji i uvjerenje da su umirovljenici najuredniji platiše, da prvi i prvo plaćaju mjesečne režije, a onda, do iduće mirovine žive od onoga što im je ostalo.
No, to je samo dojam jer u poduzećima u koja se preko šaltera slijeva novac za svakovrsnu potrošnju nema podataka koji razlikuju je li uplatnicu donio umirovljenik, zaposlena ili nezaposlena osoba. Statistika koju imaju iskazuje tek naplaćeno, nenaplaćeno ili gdje se ovrhom mora namiriti dug.
U vremenu koje je snažno obilježeno krizom mogli bismo očekivati da su naplate kućnih režija i istovrsnih troškova u gospodarstvu otežane, da rastu dugovi. Podaci govore ipak nešto drugo – Međimurci su i u krizi uredni platiše.
PLIN NA 90 %
U Poduzeću Međimurje-plin, koje ima čak 28.000 potrošača, više od 25.000 potrošača uredno i na vrijeme podmiruje svoje oveze, a za desetak posto potrošača mora se intervenirati opomenom, kaže direktor Vladimir Ivković:
- Mi smo u specifičnoj situaciji jer svaka dva tjedna INI plaćamo preuzet plin. Za tu potrebu imamo otvoren bankarski kredit i već petnaest godina održavamo urednost plaćanja, uz bankarsku kamatu koja je niža od zatezne. Mnogima bi taj model bio bolji nego plaćanje zateznih kamata na dugove.
Neurednim platišama šaljemo opomenu. Ako se na opomenu ne reagira, aktiviramo instrumente naplate do isključenja. Prosječno, imamo 340 isključenja mjesečno i 235 ponovnih uključenja. Trenutno, opskrba je uskraćena u 700 kućanstava i 90 gospodarskih subjekata, što je minimalno u odnosu na broj priključaka. Utjerivanje dugova vrlo je stresno za ljude koji to rade, a i teška je procjena kada netko ne plaća jer objektivno ne može, a kada izbjegava obvezu.
Na blaganju nam početkom mjeseca izravno plaćati dolazi više od tisuću ljudi, do 5.000 se skupi tijekom mjeseca. Nisu tu samo umirovljenici koji izbjegavaju bankarske provizije, dođu i financijski dobro stojeći ljudi. Već duže vrijeme nemamo incidentnih dužnika, od ukupne mjesečne potrošnje razine 15 milijuna kuna do 1,5 milijuna kuna, dakle do 10% je otežana naplata. Godišnje se potroši plina za oko 200 milijuna kuna, ali ima jedna specifičnost: već deset godina broj isključenih je konstantno na oko 700, ali imamo i 1.100 brojila na kojima je potrošnja - nula!
VODA NA 70 - 20 - 10
U poduzeću Međimurske vode lanjske je godine fakturirano 68 milijuna kuna, kaže direktor Josip Zorčec:
- No, to nije samo potrošnja vode, tu su i drugi poslovi - od priključaka do kanalizacije, ali kućanstva su od tog iznosa 48 milijuna kuna, a pravne osobe na 20 milijuna kuna. U ukupnom iznosu plaćanja prema Hrvatskim vodama, i ostala davanja odnose više od polovice, tako da je 30-ak milijuna kuna ono što se stvarno realizira unutar Međimurskih voda. Naplata potrošnje u 70% slučajeva redovita je, 20% potrošača plaća nakon što ih se opomene, a u nešto manje od 10% slučajeva dug naplaćujemo tužbom. Moram napomenuti: više od 80% kućanstava obvezu podmiruje pravovremeno. Velikih dužnika nema, a na preko 35.000 priključaka nenaplaćen se dug kreće do 1,5 milijuna kuna. Već si dugo ne dopuštamo da netko potone (kao što je slučaj bio s nekad velikim poduzećima) u nenaplativ dug. Na blagajni poduzeća početkom mjeseca u tri dana dođe više od tisuću ljudi, a u ostatku mjeseca još do sedam tisuća!
ZA STRUJU RASTE DUG
Prema podacima koje iznosi rukovoditelj službe za opskrbu Elektre Čakovec Zlatko Štimec, ukupna razina dugovanja za struju u kućanstvima Međimurja (vjerojatno zbog povećanja broja dužnika) raste u zadnje tri godine:
- Ukupno imamo oko 41.000 brojila u kućanstvima Međimurja. Unutar HEP sustava ne iskazujemo statistiku kao samostalna poduzeća unutar Županije, ali postoje podaci iz kojih je vidljivo da razina dugova raste. U 2008. godini kućanstva su dugovala (na 31. prosinca) 556.000 kuna, 2009. je zaključena na 1,930.000 kuna duga, a 2010. godina na 3,197.000 kuna nepodmirenih računa. U ovoj je godini dug još povećan – na 3,912.000 kuna zadnjeg dana siječnja. U gospodarstvu dug raste sporije. Krajem 2008. gospodarstvo je dugovalo 11,451.700 kuna, 2009. malo više – 11,605.640 kuna, a 2010. godina zaključena je na 12,281.355 kuna. Krajem siječnja ove godine dug je povećan za još pola milijuna kuna, na 12,758.416 kuna. Međutim, svi su dugovi za utrošak struje pod kontrolom, ovrhe su minimalne, nema ekstremnih dugovanja.
A KAK SE SMEČE MEČE?
Kako se podmiruju obveze za odvoz smeća i usluge na grobljima, za ilustraciju može posužiti čakovečki Čakom koji je svoje djelatnosti promovira simpatičnim sloganom Kam se koje smeče meče. Šef računovodstva i financija Čakoma Matija Mađer kaže da 20% kućanstava svoje obveze podmiruje na blagajnama poduzeća. Seniori su uglavnom prvi:
- Generacija koja je davno usvojila moralne vrijednosti svoje obveze u 80% slučajeva uredno podmiruje. Stariji ljudi znaju što je red prioriteta - umirovljenici su prvi na šaterima. Ukupno, makar mi ne možemo kao distributeri plina, struje ili vode uskratiti uslugu jer mi smeće, primejrice, moramo odvoziti, 80% ljudi podmiruje svoje obveze na vrijeme.
Od 19.000 korisnika naših usluga, imamo čak 3.700 njih koji uvijek plate prije dospijeća fakture! Desetak je posto onih koje treba opomenuti, pa plate dug, a desetak posto naplaćujemo ovrhom. Godišnje imamo oko 800 ovrha, a na mjesečnoj razini fakturiramo ukupno oko 900.000 kuna za odvoz smeća i održavanje groblja. Čak ni među poduzećima nemamo problematičnih dužnika.
Marijan Belčić

Ugostiteljsko-turistički vodeni dužnici
Među najvećim dužnicima za potrošnju vode samo su dva izraženija u kategoriji fizičkih osoba i obrtnika. Jedan čakovečki ugostitelj duguje 19.000 kuna, a drugi 9.000 kuna, ali su već pod uobičajenim instrumentima prisilne naplate. Od velikih potrošača najveći je (kontinuirano) dužnik Županijska bolnica, ali dug servisira s odmakom, kako joj se spuštaju sredstva iz državnog proračuna. Uz Bolnicu, tu je i turističko poduzeće, toplice, koje je veliki (privremen dužnik), ali s kontroliranom razinom duga za koji su osigurani instrumenti naplate.

Industrija - povremen veliki dužnik za plin
Ovisno o proizvodnim ciklusima, Međimurje-plinu dva do tri velika industrijska potrošača pojavljuju se kao dužnici. Dug u nekim slučajevima eskalira do 480.000 kuna unutar 60 dana, no za te su situacije tijekom sezone pripremljeni modeli naplate. Štoviše – na naknadnim obračunima, zbog zatezne kamate, prihod je Međimurje-plinu povećan. Među dužnicima se najviše ističu Bolnica, škole i slične javne ustanove koje svoja dugovanja plaćaju prema prispjeću novca iz proračunskih izvora, što je izvan njihove kontrole, ali uz – kako kaže V. Ivković – dežurstvo i pritiskanje da svoje obveze ispunjavaju, nema ispada iz uhodanog sustava plaćanja.
Stari dugovi velikih dužnika, primjerice u slučaju MTČ-a, razriješeni su. U stečaju MTČ-a za plin se osiguralo naplatu hipotekom i Međimurje-plin ima razlučno pravo po kojem prije svih drugih vjerovnika svoja potraživanja namiruje izvan stečajne mase.

Izvor: 2916