Arhiva 07.10.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:12.

Marija Ružić: Šalamon kontrolira moje dolaske u upravu

U raspravama koje se vode u Gradskom vijeću Čakovca jedan od najustrajnijih oponenata aktualnoj gradskoj vlasti, odnosno gradonačelniku Branku Šalamonu (SDP) je vijećnica HSLS-a Marija Ružić, i sama ranije gradonačelnica Čakovca. Neke njene kritičke ocjene politike Grada bile su razlog da je zamolimo da ih pokuša obrazložiti javno, u kraćem razgovoru. Neke ocjene koje je dala osobito su zanimljive u svjetlu predstojeće sjednice Gradskog vijeća.
Ponavljate prigovore da problemi u poslovanju Grada imaju korijen u slabostima politike gradonačelnika Šalamona. Na čemu temeljite svoju ocjenu?
- Da, tvrdim da se u Gradu slabo gospodari. Uzet ću za primjer moj drugi mandat, pa će stvari biti jasne. Na koncu smo iza sebe ostavili okončanu veliku investiciju, Gradske bazene, i to plaćenu, bez obzira na kasnije probleme s akceptnim nalozima Visokogradnje. To je stvar kasnijeg gradonačelnika (Aleksandra Makovca, op.nov.). Nismo ostavili ni kune duga, ali zato 4 milijuna kuna na žiroračunu. A što je učinjeno u ovom i prethodnim mandatima sadašnjeg gradonačelnika? Reći će da je uređen centar grada ili podignuta nova zgrada II. OŠ, ali je to učinjeno tako što je podignut kredit. U slučaju Škole, stara zgrada prodana je ispod cijene. Dobro, reći će se i da se razvija prsten oko grada, a ne samo Čakovec. Tako i treba, ali u tome bi trebalo znati koliki će biti priljev sredstava i tko u tome pije, a tko plaća. U gradnju ovih zadnjih kanalizacijskih mreža ušli smo tako što se reklo da će Grad osigurati trećinu sredstava, a Hrvatske vode i ministarstva dvije trećine. Ali iz Zagreba novac nije stizao, Međimurske vode su uzele kredit za projekt u cjelini, dakle i za mreže u Općini Donji Kraljevec, a Grad je dao garanciju u iznosu od 50 milijuna kuna. Za nju nas je gradonačelnik i obmanjivao tvrdeći da ona ne ulazi u kvotu zaduženosti, da bi nakon dvije sjednice priznao da ona ipak ulazi u u tu kvotu. Samo bi za to trebao podnijeti ostavku, pa to je 50 milijuna kuna.
Što zamjerate kad je u pitanju učinkovitost rada vlasti, ali i gradske uprave?
- Gradska uprava ima prevelik broj ljudi. Da se broj i prepolovi, bilo bi ih dovoljno. Sad je aktivnost na nuli, što ti ljudi rade? Ova vlast se ponaša poput državne, nastoji kupiti podršku. Da bi dobili glasove na izborima, naširoko su krenuli u socijalu. Ne poštuju princip da pomoć daju samo onima koji je stvarno trebaju, već je broj korisnika bez kriterija proširen, i to se sada obija o glavu. Previše je onih koji primaju pomoć iako ne udovoljavaju zakonskim kriterijima. Od mog mandata do dana izdvajanja za socijalu porasla su nekoliko puta - tada je to bilo oko mlijun i pol kuna, sad su socijalna izdvajanja oko 7 milijuna kuna. U Gradu jednostavno primaju one koje im pošalje Centar za socijalnu skrb, koji sam nema dovoljno novaca, a tako i brigu prepusti drugome, pa daju pomoć bez provjera.
Gradonačelnik tvrdi da Vi niste dosljedni. Kaže da nikada svoje prigovore vezane uz poslovanje Grada niste stavili na papir, kako je to od Vas tražio, tako da onaj tko se bude prihvatio kontrole može od nečega krenuti, da to ne bude po sjećanju ili prema zapisnicima.
- Nije istina. Pismeno sam potkrijepila tvrdnju da odnos između Međimurskih voda i Grada neutemeljeno ide na štetu Grada. Pozivala sam se i na propise, fotokopirala dokumente, sve predala internoj revizorici, ali sve je to bačeno u koš. Interna revizorica poslije posljednje sjednice Vijeća prigovorila mi je da sam je uvrijedila tvrdnjom da samo sjedi i ne radi svoj posao. Rekla mi je da je obradila ono što sam dala i na pismeno dala gradonačelniku procjenu da povećanje cijene vode nije nužno. No, kad sam ja dala primjedbu, gradonačelnik nije rekao ništa. Tako je on omalovažio svoju suradnicu, a ne ja. Dala sam si truda oko nekih stvari i o poslovanju Međimurskih voda i o tome koliko se ono tiče Grada znam kao malo tko u samim Međimurskim vodama. Problem je što su sve jedinice lokalne samouprave u Međimurskim vodama suvlasnici u svemu, dok se njihovi udjeli povećavaju proporcionalno ulaganjima na njihovom području. Uzmimo za primjer nepravilnosti samo pitanje naknade za korištenje vodocrpilišta kod Nedelišća. Na području Grada cijenom vode po toj se osnovi prikupi oko 1,6 milijuna kuna. Po društvenom ugovoru među jedinicama lokalne samouprave, suvlasnicima Međimurskih voda na osnovi toga trebao bi se povećavati udio Grada u temeljnom kapitalu, a povećanje se pripisuje Nedelišću. To sam rekla i Šalamonu i drugima, ali im je to na jedno uho ušlo unutra, a na drugo van. Išla sam više puta gradonačelniku, ali uvijek ispadne da ima vremena samo na pet minuta. Pet minuta za silne milijune? Da je mene kao gradonačelnicu netko dolazio upozoriti na milijunske neregularnosti, na dlanu bih ga nosila, a gradonačelnik mene ne može ni primiti. Prigovara da sam tri puta bila u Gradu i oduzimala vrijeme ljudima. Jednom sam došla zato što su mi za Udrugu računovodstvenih radnika komunalnu naknadu obračunali kao za gospodarstvo, ali on kontrolira što ja odlazim tamo.Zar je to njegovo privatno vlasništvo? To je gradska uprava, a ja gradska vijećnica.
Dražen Kovač

Izvor: 2893